ความเห็น 37393

การจัดการความรู้ เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์

สิงห์ป่าสัก
IP: xxx.47.247.135
เขียนเมื่อ 

      ผมมีหลักคิดที่ขอ ลปรร. ด้วยคนดังนี้ครับ (สำหรับตัวผมในการทำ KM ในองค์กรฯ)

  • เปิดใจ ต้องมีความคิดเห็นที่ถูกต้อง
  • เปิดหู-เปิดตา  เรียนรู้พัฒนาตนเอง
  • คิด - ทำ - เทียบ ตลอดเวลา (ปฏิบัติ)
  • วางกุศโลบายตามสถานการณ์
  • ฟังเป็น.. แล้วจะเกิดการเรียนรู้
  • ต้องเรียนศาสตร์ และมีศิลป์ (ลงมือปฏิบัติ)  ควบคู่กันจึงจะเกิดความรู้จริง
  • คิดเชิงบวก มองปัญหาเป็นเรื่องท้าทาย
  • กำลังใจ ทั้งให้และสร้าง
  • ฯลฯ

     ขออภัยต้องลงพื้นที่แล้วครับ ขอแลกเปลี่ยนแค่นี้ก่อน