วันเดือนปีและเวลาที่ ดร.ยุวดี บุตรไวยวุฒิ นามที่ใช้ในบอร์ด คือ อังคณา บุตรขจร ได้บรรจงเขียนผ่านกระดานข่าว นสพ.เสียงชาวน่าน เป็นการเริ่มต้น 

                       [เมื่อ: 20 ธันวาคม 2003 - 18:20:44]

                    " ได้เข้ามาชมในไซ้ท์ของทีมข่าวชาวน่าน หลายเที่ยวแล้วเจ้า
ได้ตั้งคำถามขอข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับชนเผ่าผีตองเหลือง และคอยข้อมูลอยู่ อยากได้ข้อมูลเจ้า รบกวนท่านผู้รู้ที่มีข้อมูล "

http://www.chownan.com/board/index.php?board=1;action=display;threadid=151;start=0

                     ล่าสุด เมื่อ 02 มิถุนายน 2006 - 05:43:36  มีการนับสถิติในการอ่าน และ การเขียนข้อความ  เป็นการ ตอบ จำนวน 148 ครั้ง และเข้าชม จำนวน 1968 ครั้ง

                     ถือว่า จากวันที่ 20 ธันวาคม 2546 ถึงวันนี้  ผู้ใช้นามต่าง ๆ และผู้อ่านผ่านกระดานข่าว หรือเว็ปบอร์ด นสพ.เสียงชาวน่าน  ได้ไถ่ถาม แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับชนเผ่าตองเหลือง ทำให้เราได้เรียนรู้ร่วมกันเกี่ยวกับเรื่องราวชาวน่าน ชนเผ่านี้ยิ่งกว่าที่ผ่านมา และ ระหว่างการเดินทางในการเรียน  มีเรื่องราวมากมาย  ก่อให้เกิดมิตรภาพต่างแดน ต่างจังหวัด และภายในจังหวัด เพื่อภารกิจที่ดีหลายด้าน ประการสำคัญ น่าจะได้แก่ด้านอารยธรรมศึกษาและมนุษยธรรม