อิทธิพลของ KM

krusorn
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
KM สามารถพัฒนาวิธีคิด วิธีการทำงาน ทำให้ประหยัดเวลา ได้งานคุ้ม ใช้คนได้ตรงกับงาน

เมื่ออดีตที่ผ่านมา (ก็ไม่นานมากนักหรอกค่ะ) เมื่อได้รับมอบหมายงานสักอย่างหนึ่ง เราก็จะคิดของเราเอง ว่างานนี้จะทำอย่างไร… แล้วก็เหมาว่าการทำแบบนี้ดีแล้ว (ในความรู้สึกของเรา) มีการวางแผน (คนเดียว หรือบางครั้งอาจจะถามคนอื่นบ้าง แต่ก็แบบเปรย ๆ) มีการออกแบบกิจกรรม มองงานตั้งแต่ต้นจนจบ (ดี ไม่ดี ไม่ทราบ) แล้วนำเสนอผอ.ให้เห็นชอบ (มัดมือชก) ก็แต่งตั้งคำสั่งมอบหมายงาน ให้คนอื่นทำงานตามที่เราคิดไว้ (บางคนพอใจ บางคนก็ไม่พอใจ ท่านผู้อ่านเคยทำแบบนี้มั้ยค่ะ) แต่เดี๋ยวนี้ ไม่ใช่แล้ว ดิฉันและคนอื่น ๆ (มองดูแล้ว…น่าจะใช่) ใน กศน.คอน ได้ใช้ km เป็นเครื่องมือในการทำงาน ตัวอย่างเช่นงานนี้เลยค่ะ (ใช่ หรือไม่ใช่ กรุณาแนะนำด้วยค่ะ)

…… ในวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๔๙ กศน.คอน จะเชิญผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของกศน.อำเภอ มาประชุมเรื่อง แนวทางการประกันคุณภาพของสถานศึกษา สังกัด กศน. (ที่อื่นเขาทำกันเรียบร้อยแล้ว ) เราก็นัดหารือโต๊ะกลมกันก่อน คือ มีเจ้าของงาน (เลขางาน) ผู้ที่ไปประชุมจาก ม.จุฬาลงกรณ์ ก็มาพูดคุย กำหนดรูปแบบ กำหนดกรอบเนื้อหา และการลื่นไหลกิจกรรม ด้วยเงื่อนเวลากำหนดว่าจะต้องทำคู่มือระบบ (๘ ระบบ) สร้างเครื่องมือ และเกณฑ์ให้เสร็จก่อนกันยายน ก็ต้องวางแผนให้รัดกุม พวกเรา (๔ คน ผอ.สมภาส ผอ.ศุภชัย

ครูวิไลวรรณ และดิฉัน )

๑. ทีมให้ความรู้ ทำหน้าที่ กำหนดเนื้อหา บรรยาย (โดยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยกันเอง และค้นคว้าเพิ่มเติม ใช้ตารางอิสรภาพ ค้นหาศักยภาพของแต่ละคน แล้วกำหนดหัวข้อให้เป็นวิทยากร) บางเนื้อหาเชิญวิทยากร (กรต. แล้วก็ยังไม่มีใครเหมาะสม)

๒. ทีมพี่เลี้ยง (ประสาน) ทำหน้าที่ประสานงานระหว่างผู้เข้าประชุม กับทีมให้ความรู้ เป็นที่ปรึกษา กำกับให้กิจกรรมเดินไปตามแผน (จะพูดคุยกับทีมพี่เลี้ยงในวันที่ ๑๖ มิ.ย.) แบ่งกลุ่มโซนกันรับผิดชอบ ดูแล ช่วยเหลือ

หลังจากประชุมเสร็จในวันที่ ๑๙ ทีมให้ความรู้ก็จะมอบการบ้าน ให้แต่ละกลุ่มโซนกลับไปปฏิบัติ แล้วนัดหมาย รายงานความก้าวหน้าภายในโซน (โซนละ ๕-๖ อำเภอ) …… โซนปรับปรุงแก้ไข แล้วนำมารายงานระดับจังหวัด (ศนจ.นคร) คณะทำงานร่วมกันพิจารณา …รวบรวมเป็นรูปเล่ม และให้สถานศึกษานำไปปรับใช้

ดิฉันคิดว่า ทำงานแบบนี้ ทำให้เราทราบตัวเราเองด้วยว่ามีความสามารถอะไรบ้าง ยังด้อยในเรื่องอะไร

เช่นวันนี้ ดิฉันก็พอประมาณได้ว่า ตัวเองพอจะมีความรู้เรื่องการสร้างเครื่องมือประเมินอยู่บ้าง ไป กรต.เพิ่มเล็กน้อย ก็น่าจะนำไปใช้ประโยชน์กับ ส่วนเรื่องของระบบ ทั้ง ๘ ระบบ ไม่ค่อยชัดเจน ก็ได้ผอ.สมภาสช่วยเป็นกระจกให้ นับว่าได้ประโยชน์มาก และเห็นประโยชน์ที่ได้จาก KM จริง ….ขอบคุณผู้ว่าราชการจังหวัดนคร

อ.ภีม ผอ.วิมล และทีมงาน รู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่าขึ้นเยอะ (และอยากจะเรียนรู้หลาย ๆ เรื่อง)

ท่านอื่น ๆ ที่อยู่ในทีมงานจัดการความรู้เมืองนคร มีความรู้สึกเหมือนดิฉันมั้ยค่ะ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน จัดการความรู้ กับ กศน.คอนความเห็น (0)