Living on a fault line : การมีชีวิตอยู่บนรอยเลื่อนของเปลือกโลก

fault earthquake asia tsunami Indonisia dissaster

เมื่อ 2-3 สัปดาห์ที่ผ่านมาผมเขียนถึงข่าวเกี่ยวกับภูเขาไฟระเบิด และแผ่นดินไหวในประเทศ อินโดนีเซีย ล่าสุดวันนี้มีคนตายเพิ่มขึ้น เนื่องจากแผ่นดินไหวพุ่งสูงเกิน 6,000  คนแล้วครับ ทำไมแผ่นดินไหวถึงเกิดที่นี่บ่อยนัก เราต้องมาศึกษาวิชาการกันบ้างสักเล็กน้อยเผื่อจะได้อธิบายให้ลูกหลานว่าแผ่นดินไหวเกิดขึ้นได้อย่างไร ? ภูเขาไฟเกิดขึ้นได้อย่างไร  ?

นักวิทยาศาสตร์เขาเปรียบเทียบให้เราเห็นว่าโลกของเราคล้าย ๆ กับไข่เป็ดไข่ไก่นั่นและ มีไข่แดง ไข่ขาว และเปลือกไข่ ... เปลือกไข่ก็เปรียบเสมือนเปลือกโลก  ทีมีรอยแตกรอยร้าวไปทั่วเป็นสิบ เป็นร้อย เปลือกโลกแต่ละแผ่นก็ไม่ได้หยุดนิ่ง มีการคลื่อนที่อยู่ตลอดไม่เคลื่อนที่ชนกัน ก็สวนกัน แยกออกจากัน สารพัดจะเคลื่อนที่ เมื่อชนกันก็เกิดการมุดตัวขึ้น หรือโก่งขึ้นมา แล้วแต่ว่าเปลือกโลกนั้นเป็นประเภทไหน เช่น ถ้าเปลือกโลกอันหนึ่งเป็นมหาสมุทร อันหนึ่งเป็นพื้นดินหรือทวีป แผ่นเปลือกโลกที่เป็นมหาสมุทรก็จะมุดตัวลงไปใต้แผ่นทวีป ก็จะไปกดดันให้หินหลอมเลวใต้เปลือกโลกเกิดความกดดัน และพุ่งโผล่ขึ้นมาเป็นภูเขาไฟดังนี้เป็นต้น หลังจากนั้นก็จะเกิดแผ่นดินไหวตามมา ดังเช่นที่เกิดในประเทศอินโดนีเซียขณะนี้.......... ภาพข่าวจาก Times Asia.com ช่วงนี้ขอให้ดูภาพไปก่อนแล้วจะมาอธิบายภายหลังครับ

ที่มา : Times asia.com

หมายเลข 1 คือการเกิดแผ่นดินไหว 9.3 ริคเตอร์ ตามด้วยคลื่นสุนนามิ เมื่อ วันที 26 ธันวาคม 2547 ทุกท่านคงทราบดีนะครับว่าประเทศไทยได้รับผลกระทบมาจากที่นี่แหละครับ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สื่อการเรียนการสอนยุคดิจิตอล Digital Instructional Mediaความเห็น (100)

รายการนี้มีมากกว่า 100 ความเห็น
นางสาวลดาวัลย์ ไชยเลิศ
IP: xxx.29.20.22
เขียนเมื่อ 

   เรียน ผศ.มานิต  ยอดเมือง  ดิฉันนางสาวลดาวัลย์  ไชยเลิศ  เลขที่  20  นักศึกษาค.บ.3.4 โปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย  คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ดิฉันได้สร้าง blog เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงอยากขอความอนุเคราะห์จากอาจารย์ช่วยติชมและให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมด้วยค่ะ           

http://gotoknow.org/blog/262728

 

นางสาว สายพิณ มะโนรัตน์
IP: xxx.154.86.170
เขียนเมื่อ 
เรียน ผศ.มานิต ยอดเมือง ดิฉันนางสาว สายพิณ มะโนรัตน์ นักศึกษา ค.บ.3.4 โปรแกรมการศึกษาปฐมวัย เลขที่ 30 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธารนี ดิฉันได้สร้าง blog เรียบร้อยแล้ว จึงขอความอนุเคราะห์อาจารย์ช่วยติชม และให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมด้วยค่ะ ขอขอบคุณค่ะ htt://gotoknow.org/blog/saiphin
นางสาวปรารถนา ธิมาชัย
IP: xxx.154.86.170
เขียนเมื่อ 
เรียน ท่านผู้ช่วยศาสตรจารย์มานิต ยอดเมือง ดิฉัน นางสาวปรารถนา ธิมาชัย นักศึกษาหมู่เรียน ค.บ.3.4 รหัส 47121860113 โปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครูุาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ดิฉันได้สร้าง blog เรียบร้อยแล้ว ดิฉันขอความอนุเคราะห์อาจารย์ให้ช่วยติชม แนะนำด้วยค่ะ http://gotoknow.org/blog/adekdee
จิราภรณ์ ไชยา
IP: xxx.29.20.22
เขียนเมื่อ 

      เรียน  ผศ.มานิต ยอดเมือง

               ดิฉันนางสาวจิราภรณ์ ไชยา นักศึกษาหมู่เรียน ค.บ.3.4 เลขที่ 3 โปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ ได้สร้าง blog เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ จึงขอความอนุเคราะห์จากอาจารย์ช่วยติชม และแนะนำเพิ่มเติมด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ

   http//gotoknow.org/blog/jiraporn-12

เขียนเมื่อ 

เรียน  ผศ.มานิต  ยอดเมือง

  ดิฉัน นางสาวแสงเทียน   พวงจำปา  นักศึกษาหมู่เรียน ค.บ.3.4 เลขที่ 37 โปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ ดิฉันได้สร้าง blog เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์จากอาจารย์ช่วยติชมและแนะนำเพิ่มเติม  ขอบคุณค่ะ

       http//gotoknow.org/blog/chasang

นางสาวอัมภวรรณ ชัยชนะ
IP: xxx.154.86.170
เขียนเมื่อ 
เรียน ท่านผู้ช่วยศาสตรจารย์มานิต ยอดเมือง ดิฉันนางสาวอัมภวรรณ ชัยชนะ หมู่เรียน ค.บ.3.4 เลขที่ 42 โปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ ได้สร้าง blog เสร็จเรียบร้อยแล้วคะ จึงขอความอนุเคราะห์จากอาจารย์ช่วยติชม และให้คำแนะนำเพิ่มเติมด้วย ขอบคุณค่ะ
นางสาวสุภานี ศรีเนตร
IP: xxx.154.86.170
เขียนเมื่อ 
เรียน ท่านผู้ช่วยศาสตรจารย์มานิต ยอดเมือง ดิฉัน นางสาวสุภานี ศรีเนตร นักศึกษาหมู่เรียน ค.บ.3.4 รหัส 47121860133 โปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครูุาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ดิฉันได้สร้าง blog เรียบร้อยแล้ว ดิฉันขอความอนุเคราะห์อาจารย์ให้ช่วยติชม แนะนำด้วยค่ะ http://gotoknow.org/blog/adekdee
เขียนเมื่อ 
นางสาวประภัสสร เหล็กคำตู้ เรียร ผศ.มานิต ยอดเมือง ดิฉันนางสาวประภัสสร เหล็กคำตู้ นักศึกษาหมู่เรียน ค.บ.3.4 เลขที่ 12 โปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี ดิฉันได้สร้าง blog เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ จึงขอความอนุเคราะห์จากอาจารย์ช่วยติชม และให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมด้วยค่ะ http://gotoknow.ogr/blog/phapatson21
เขียนเมื่อ 
นางสาวประภัสสร เหล็กคำตู้ เรียร ผศ.มานิต ยอดเมือง ดิฉันนางสาวประภัสสร เหล็กคำตู้ นักศึกษาหมู่เรียน ค.บ.3.4 เลขที่ 12 โปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี ดิฉันได้สร้าง blog เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ จึงขอความอนุเคราะห์จากอาจารย์ช่วยติชม และให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมด้วยค่ะ http://gotoknow.org/blog/phapatson21
เขียนเมื่อ 
นางสาวประภัสสร เหล็กคำตู้ เรียร ผศ.มานิต ยอดเมือง ดิฉันนางสาวประภัสสร เหล็กคำตู้ นักศึกษาหมู่เรียน ค.บ.3.4 เลขที่ 12 โปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี ดิฉันได้สร้าง blog เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ จึงขอความอนุเคราะห์จากอาจารย์ช่วยติชม และให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมด้วยค่ะ http://gotoknow.org/blog/phapatson21
นางสาวสุภานี ศรีเนตร
IP: xxx.154.86.170
เขียนเมื่อ 
เรียน ท่านผู้ช่วยศาสตรจารย์มานิต ยอดเมือง ดิฉัน นางสาวสุภานี ศรีเนตร นักศึกษาหมู่เรียน ค.บ.3.4 รหัส 47121860133 โปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครูุาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ดิฉันได้สร้าง blog เรียบร้อยแล้ว  และได้แจ้ง  username  ผิด  จึงขอแจ้ง ใหม่  http://gotoknow.org/blog/phaiyai  
    ดิฉันต้องขออภัียด้วยนะค่ะ
นางสาวนัฏฐินี บุญเสนอ
IP: xxx.154.86.170
เขียนเมื่อ 

เรียน  ผศ.มานิต  ยอดเมือง

  ดิฉัน   นางสาวนัฏฐินี  บุญเสนอ  นักศึกษาหมู่เรียน ค.บ.3.4 เลขที่ 5 โปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ ดิฉันได้สร้าง blog เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์จากอาจารย์ช่วยติชมและแนะนำเพิ่มเติม 
ขอบพระคุณค่ะ

       http//gotoknow.org/blog/bukkonteesam

 

นางสาวอัมภวรรณ ชัยชนะ
IP: xxx.154.86.170
เขียนเมื่อ 
เรียน ท่านผู้ช่วยศาสตรจารย์มานิต ยอดเมือง        
      ดิฉันนางสาวอัมภวรรณ ชัยชนะ                       หมู่เรียนค.บ.3.4 เลขที่ 42 โปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ ได้สร้าง blog เสร็จเรียบร้อยแล้วคะ จึงขอความอนุเคราะห์จากอาจารย์ช่วยติชม และให้คำแนะนำเพิ่มเติมด้วย ขอบคุณค่ะ

       http//gotoknow.org/blog/kungnang

 

นางสาววิจิตรา แก้วกัณหา
IP: xxx.154.86.170
เขียนเมื่อ 

เรียน ผศ. มานิต ยอดเมือง

    ดิฉันนางสาววิจิตรา แก้วกัณหานักศึกษา  คบ.3.4        โปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ ดิฉันได้สร้าง blog เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ

http//gotoknow.org/blog/wijittar

นางสาววิภาดา ปินะกาโน
IP: xxx.154.86.170
เขียนเมื่อ 

เรียน  ผศ.มานิต  ยอดเมือง

  ดิฉัน   นางสาววิภาดา  ปินะกาโน  นักศึกษาหมู่เรียน ค.บ.3.4  รหัส  47121860127 เลขที่ 27 โปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ ดิฉันได้สร้าง blog เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์จากอาจารย์ช่วยติชมและแนะนำเพิ่มเติม 
ขอบพระคุณค่ะ

       http//gotoknow.org/blog/vipada

นางสาววิจิตรา แก้วกัณหา
IP: xxx.154.86.170
เขียนเมื่อ 

เรียน ผศ. มานิต ยอดเมือง

    ดิฉันนางสาววิจิตรา แก้วกัณหานักศึกษา  คบ.3.4โปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ ดิฉันได้สร้าง blog เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ

http//gotoknow.org/blog/wijittar

นางสาวสุวรักษ์ พวงมาลา
IP: xxx.154.86.170
เขียนเมื่อ 
เรียน ท่านผู้ช่วยศาสตรจารย์มานิต ยอดเมือง ดิฉัน นางสาวสุวรักษ์ พวงมาลา นักศึกษาหมู่เรียน ค.บ.3.4 เลขที่ 36 โปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครูุาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ดิฉันได้สร้าง blog เรียบร้อยแล้ว ดิฉันขอความอนุเคราะห์อาจารย์ให้ช่วยติชม แนะนำด้วยค่ะ http://gotoknow.org/blog/suvalak-1
นางสาวสุภาวดี คำดี
IP: xxx.29.20.22
เขียนเมื่อ 

เรียน ท่านอาจารย์ มานิต ที่เคารพ

ดิฉันเป็นนักศึกษาโปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์  ที่เรียนในรายวิชานวัตกรรมแห่งการเรียนรู้กับอาจารย์  ดิฉันได้ทดลองทำ  การสร้างblogแล้ว  ซึ่งดิฉันได้นำข้อมูลสาระการเรียนรู้ในวิชาเรียนมาฝึกทำ   ดิฉันจึงอยากให้อาจารย์ช่วยดู ติชม และแนะนำด้วยค่ะ ซึ่งโอกาสต่อไปดิฉันจะได้นำความรู้ใหม่ๆ จากการหาข้อมูลจากผู้รู้ และจากประสบการณ์ของตนเองมาลองสร้างต่อไปค่ะ 

้้้้http://gotoknow.org/blog/asupawadee

เขียนเมื่อ 

เรียนท่านอาจารย์มานิต  ยอดเมือง  ที่เคารพ       ดิฉันนางสาว ศุภลักษณ์  เดชมุงคุณ  เลขที่  29      ค.บ.  3.4  โปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย           คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  ดิฉันได้สร้างblog  เรียบร้อยแล้ว  ดิฉันขอความอนุเคราะห์จากท่านอาจารย์ให้ช่วยติชมแนะนำด้วยค่ะ  ขอบคุณค่ะ

http://gotoknow.org/blog/supaluk

เขียนเมื่อ 
เรียน ท่านผู้ช่วยศาสตรจารย์มานิต ยอดเมือง ดิฉัน นางสาวจุฑารัตน์ ศุภสร นักศึกษาหมู่เรียน ค.บ.3.4 เลขที่ 4 โปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครูุาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ได้สร้าง blog เรียบร้อยแล้ว ดิฉันจึงเรียนมาเพื่อทราบ และขอความอนุเคราะห์อาจารย์ให้ช่วยติชม แนะนำด้วยค่ะ http://gotoknow.org/blog/jutharat-88
ex_scie
IP: xxx.29.20.21
เขียนเมื่อ 

เรียน  ผศ.มานิต ยอดเมือง 

             ดิฉัน นางสาวนัฐติกา  สีแสด  นักศึกษา    หมู่เรียน ค.บ.3.3  โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์  คณะครุศาสตร์  ได้ทำการบันทึก blog เรียบร้อยแล้วค่ะ  แต่เนื่องจากบอกที่อยู่ blog ผิดไป  จึงได้ส่ง blog ที่ถูกต้องให้อาจารย์ได้ตรวจ  และชี้แนะแนวทางในการทำ blog  ที่ดีและมีประโยชน์ต่อไปได้  จักขอบพระคุณค่ะ

http://gotoknow.org/blog/ex-scie

นายอรรถพล พันธุ์งาม
IP: xxx.129.55.252
เขียนเมื่อ 

เรียน ผศ.มานิต ยอดเมือง

           ผมนายอรรถพล  พันธุ์งาม นักศึกษาโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์ หมู่เรียน ค.บ.3.3 ได้จัดทำบล็อก ในชื่อ ออนซอนอีสาน ซึ่งรวบรวมเรื่องราวของอีสานบ้านเราไว้ครับ ถ้าผิดพลาดหรือว่าสมควรแก้ไขตรงไหนอาจารย์ช่วยแนะนำด้วยนะครับ

นายอรรถพล พันธุ์งาม
IP: xxx.129.55.252
เขียนเมื่อ 

ที่อยู่บล็อกครับ

http://gotoknow.org/blog/onsonisan

นางสาวราวดี ปัญญาแก้ว
IP: xxx.29.20.91
เขียนเมื่อ 

ชื่อบล็อก http://gotoknow.org/blog/panyakaew

 

หมูหยอง
IP: xxx.29.20.91
เขียนเมื่อ 
กระผมนายมานะ  เรืองศรี หมู่เรียนค.บ.3.3 เอกวิทยาศาสตร์ คณะครุศาสตร์ ผมมีความยินดีมากที่ได้เรียนวิชานวัตกรรมแห่งการเรียนรู้ (Learning Inovation)
นางสาวหนึ่งฤทัย เสรีกุล
IP: xxx.29.20.91
เขียนเมื่อ 

ชื่อบล็อก http://gotoknow.org/blog/snungrutai

 

หมูหยอง
IP: xxx.29.20.91
เขียนเมื่อ 
กระผมนายมานะ  เรืองศรี หมู่เรียนค.บ.3.3 เอกวิทยาศาสตร์ คณะครุศาสตร์ ผมมีความยินดีมากที่ได้เรียนวิชานวัตกรรมแห่งการเรียนรู้ (Learning Inovation) กับผศ.มานิต  ยอดเมือง อาจารย์เป็นคนใจดี  แนะนำแนวทางในการหาความรู้จากสิ่งที่ไม่เคยรู้มาก่อน  และการรู้จักเลือกใช้ Technogy, IT และสื่อ electronic ต่างๆ ที่จะใช้ในการศึกษาหาความรู้ในอนาคตและปัจจุบัน โดยเฉพาะเรื่องการทำ Weblog ที่เป็นสิ่งที่ผมไม่เคยรู้มาก่อน และก็อยากให้อาจารย์สอนเรื่องใหม่ๆที่ทันสมัย
หมูหยอง
IP: xxx.29.20.91
เขียนเมื่อ 

ที่อยู่บล็อกครับ นายมานะ  เรืองศรี (หมูหยอง)

http://gotoknow.org/blog/ruengsri

 

นางสาวดวงใจ ก้อนทอง
IP: xxx.29.20.91
เขียนเมื่อ 

ชื่อบล็อก http://gotoknow.org/blog/kdoungjai

 

นางสาวณัฐสุดา ธัมมา
IP: xxx.29.20.91
เขียนเมื่อ 
เรียนท่านอาจารย์ มานิต ยอดเมือง ดิฉันนางสาวณัฐสุดา ธัมมา นักศึกษาหมู่เรียน ค.บ.3.3 โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์ คณะครุศาสตร์ ได้ทำ blog เกี่ยวกับรายวิชานวัตกรรมแห่งการเรียนรู้แล้ว จึงอยากให้อาจารย์ติชมและให้คำแนะนำด้วยค่ะ
ชื่อblog
ปทุมทอง
IP: xxx.29.20.91
เขียนเมื่อ 

เรียนอาจารย์มานิตเคารพ

          ดิฉัน นางสาวโสรัจจิ ปทุมทอง เป็นนักศึกษาหมู่เรียน ค.บ.3.3 โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์ คณะครุศาสตร์ ที่เรียนวิชานวัตกรรมการเรียนรู้กับอาจารย์ ดิฉันได้ทำ blog เสร็จเเล้วเลยอยากให้อาจารย์ช่วยดูและติชมว่า blog ของดิฉันเป็นอย่างไรบ้างค่ะ ขอขอบพระคุณล่วงหน้าค่ะที่เข้ามาเยี่ยมชม        

                                   ด้วยความเคารพอย่างสูง

 

http://gotoknow.org/blog/soratchi_kb33

 

นางสาววิชุตา นนทะการ
IP: xxx.154.86.170
เขียนเมื่อ 

เรียนท่านอาจารย์  มานิต    ยอดเมือง    ดิฉันนางสาววิชุตา  นนทะการ  หมู่เรียน  ค.บ 3.4   โปรแกรมการศึกษาปฐมวัย  เลขที่ 26  คณะครุศาสตร์   มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี    ดิฉันได้สร้างblogเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะดิฉันจึงขอเรียนเชิญอาจารย์เข้ามาติชมและเสนอแนะด้วยค่ะ

ขอขอบคุณค่ะ   http://gotoknow.org/blog/wishuta2  

นางสาวลัดดาวัลย์ มาศขาว
IP: xxx.29.20.22
เขียนเมื่อ 

เรียนท่านอาจารย์ มานิต ยอดเมือง                      ดิฉันนางสาว ลัดดาวัลย์ มาศขาว    ค.บ 3.4 เลขที่ 21   โปรแกรมการศึกษาปฐมวัย  คณะครุศาสตร์   มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  ดิฉันได้สร้าง blog  เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ ดิฉันจึงขอเรียนเชิญอาจารย์เข้ามาติชมและเสนอแนะด้วยค่ะ

ขอขอบคุณค่ะ  http://gotoknow.org/blog/mladdawan

เขียนเมื่อ 

เรียน ผศ. มานิต  ยอดเมือง

          ดิฉัน นาวสาว ธนิตา  ลอยดี  เป็นนักศึกษาหมู่เรียน ค.บ 3.4 โปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย  คณะครุศาสตร์ ดิฉันได้ทำ blog เสร็จเเล้วเลยอยากให้อาจารย์ช่วยดูและติชมว่า blog ของดิฉันเป็นอย่างไรบ้างค่ะ ขอขอบพระคุณล่วงหน้าค่ะที่เข้ามาเยี่ยมชม        

                                   ด้วยความเคารพอย่างสูง

http://gotoknow.org/blog/tanita

 

เรียนอาาจารย์มานิตที่เคารพ

ดิฉันนางสาวอรวรรณ กุตรัตน์ ค.บ.3.4 โปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

ดีใจมากเลยคะที่ทำบล็อกได้ ดิฉันต้งขอบคุณอาจารย์ที่สอนสี่งนี้ให้

ขอบคุณค่ะ  http://gotoknow.org/blog/orawan-kutt

 

 

นางสาว สาวิตรี อุณวงศ์
IP: xxx.154.86.170
เขียนเมื่อ 
เรียน ผศ. มานิต ยอดเมือง ดิฉัน นางสาว สาวิตรี อุณวงศ์ หมู่เรียน ค.บ 3.4 เลขที่ 31 โปรแกรมวิชา การศึกษาปฐมวัย คณะ ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ดิฉันได้สร้าง blog เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอความอนุเคราะห์จากท่านอาจารย์ช่วยติชมและแนะนำด้วยค่ะ htt://gotoknow.org/blog/meanfish
เขียนเมื่อ 
เรียน ผศ. มานิต ยอดเมือง ดิฉัน นางสาวพรรณา ทรพล หมู่เรียน ค.บ.3.4 เลขที่ 14 โปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธาน๊ ดิฉันได้สร้าง blog เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอความอนุเคราะห์จากท่านอาจารย์ช่วยติชม และเสนอแนะด้วยคะ ด้วยความเคารพอย่างสูง
เขียนเมื่อ 

เรียนท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ มานิต  ยอดเมือง    ข้าพเจ้า นางสาว นัติยา  ทุมทัน  หมู่เรียน ค.บ 3.4 เลขที่ 10 โปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  ดิฉันได้สร้าง blog เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ   จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์จากอาจารย์และช่วยติชมและเสนอแนะเพิ่มเติมด้วยค่ะ    http://gotoknow.org/blog/nattiyadt

เขียนเมื่อ 

เรียนผศ.มานิต  ยอดเมืองที่เคารพ

ดิฉันนางสาววันเพ็ญ  คำผุย หมู่เรียนค.บ.3.4 เลขที่ 22 โปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ดิฉันได้สร้าง blog เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอความอนุเคราะ์ห์จากท่านอาจารย์ช่วยติชมและแนะนำด้วยนะคะ

            โดยความเคารพอย่างสูง

้http:// gotoknow.org/blog/Kwanphen

can_science
IP: xxx.156.45.127
เขียนเมื่อ 
เรียนท่าน ผศ.มานิต ผมนายศิริพงษ์ เนียมมูล นักศึกษาหมู่เรียน ค.บ.3.3 โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มรภ.อุบลราชธานี ได้สร้าง Blog เสร็จเรียบร้อยแล้ว ขอความกรุณาอาจารย์ช่วยให้คำแนะนำด้วย ขอบพระคุณครับ
can_science
IP: xxx.156.45.127
เขียนเมื่อ 
เรียนท่าน ผศ.มานิต ผมนายศิริพงษ์ เนียมมูล นักศึกษาหมู่เรียน ค.บ.3.3 โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มรภ.อุบลราชธานี ได้สร้าง Blog เสร็จเรียบร้อยแล้ว ขอความกรุณาอาจารย์ช่วยให้คำแนะนำด้วย ขอบพระคุณครับ
can_science
IP: xxx.156.45.127
เขียนเมื่อ 
เรียนท่าน ผศ.มานิต ผมนายศิริพงษ์ เนียมมูล นักศึกษาหมู่เรียน ค.บ.3.3 โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มรภ.อุบลราชธานี ได้สร้าง Blog เสร็จเรียบร้อยแล้ว ขอความกรุณาอาจารย์ช่วยให้คำแนะนำด้วย ขอบพระคุณครับ http://gotoknow.org/blog/canscience
can_science
IP: xxx.29.20.70
เขียนเมื่อ 

ที่อยู่ blog ครับ

 

http://gotoknow.org/blog/canscience

 

นางสาวพัชรีย์ แสนจันทร์
IP: xxx.29.20.70
เขียนเมื่อ 

เรียน ผศ.มานิต ยอดเมือง

          ดิฉันนางสาวพัชรีย์  แสนจันทร์  นักศึกษา ค.บ.3.4 โปรแกรมการศึกษาปฐมวัย เลขที่ 16 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธารนี  ดิฉันได้สร้าง blog เรียบร้อยแล้ว จึงขอความอนุเคราะห์อาจารย์ช่วยติชม และให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมด้วยค่ะ

ขอขอบคุณค่ะ

http://gotoknow.org/blog/sanjun

พรรณา ทรพล
IP: xxx.29.20.22
เขียนเมื่อ 

ดิฉันนางสาวพรรณา ทรพล นักศึกษา ค.บ.3.4 โปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย เลขที่ 14 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ดิฉันได้สร้าง blog เรียบร้อยแล้ว จึงขอความอนุเคราะห์อาจารย์ช่วยติชม และให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมด้วยค่ะ

ขอขอบคุณค่ะ

http://gotoknow.org/blog/tpanna

เขียนเมื่อ 

เรียน  ผศ.มานิต   ยอดเมือง

    ข้าพเจ้า  นางสาว  นัติยา  ทุมทัน  นักศึกษา  คบ.3.4  เลขที่ 10 โปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย  คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีข้าพเจ้าไ้ด้จัดทำบล็อกสาระการเรียนรู้แล้วที่Http://gotoknow.org/blog/nattiya32 ข้าพเจ้าจึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ให้อาจารย์ติชมหรือเสนอแนะ บล็อกที่ข้าพเจ้าเข้าไปสมัครคือ ้http://gotoknow.org/blog/nattiyadt

เขียนเมื่อ 
เรียน ผศ.มานิต ยอดเมือง ดิฉันนางสาว นันทนา วิลาบุตร นักศึกษา ค.บ 3.4 เลขที่11 โปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ดิฉันได้จัดทำblog เรียบร้อยแล้ว ดังนั้นดิฉันจึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ให้ท่านอาจารย์ติชมหรือเสนอแนะด้วยคะ ขอขอบพระคุณคะ http;//gotoknow.org/blog/vnuntana11
ลัดดาวัลย์ มาศขาว
IP: xxx.29.20.22
เขียนเมื่อ 

เรียน ผศ. มานิต   ยอดเมือง

ดิฉันนางสาวลัดดาวัลย์  มาศขาว  เลขที่21  ค.บ 3.4โปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ดิฉันได้จัดทำblog สาระการเรียนรู้ที่ htt://gotoknow.org/blog/mladdawan99 ดิฉันจึงขอใคร่ขอความอนุเคราะห์ให้อาจารย์ติชมหรือเสนอแนะ blog ที่ดิฉันเข้าไปสมัครคือ htt://gotoknow.org/blog/mladdawan

 

เรียน ผศ. มานิต  ยอดเมือง  ดิฉันนางสาวปิยะนุช  เรือนเจริญ  นักศึกษาหมู่เรียน ค.บ. 3.3 โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์ คณะครุศาสตร์  ได้นำเสนอการเรียนรู้และการจัดการศึกษา  ซึ่งจัดทำขึ้นในบล็อก Learning Innovation เรื่องโรงเรียนในศตวรรษที่ 21  ที่อาจารย์ได้มอบหมายไว้เรียบร้อยแล้ว จึงขอความอนุเคราะห์อาจารย์ช่วยติชม และให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมด้วยค่ะ

http://gotoknow.org/blog/piyanuch

ขอบพระคุณคะ

อุทัย ธานี
IP: xxx.29.20.22
เขียนเมื่อ 

   เรียนท่านอาจารย์มานิต

ดิฉันนางสาวอุทัย ธานี ค.บ.3.4  เลขที่ 43

โปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย ได้สร้าง blog เรียบร้อยแล้วค่ะ ขอความอนุเคราะห์ท่านอาจารย์ติชมและเเนะนำด้วยค่ะ

อุทัย ธานี
IP: xxx.29.20.22
เขียนเมื่อ 

เรียนผศ.มานิต  ยอดเมืองที่เคารพ

ดิฉันนางสาวอุทัย  ธานีหมู่เรียนค.บ.3.4 เลขที่ 43โปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ดิฉันได้สร้าง blog เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอความอนุเคราะ์ห์จากท่านอาจารย์ช่วยติชมและแนะนำด้วยนะคะ

            โดยความเคารพอย่างสูง

้http:// gotoknow.org/blog/duthai

สุรนีย์ ภูมลา
IP: xxx.154.140.178
เขียนเมื่อ 

เรียนท่านอาจารย์มานิต  ยอดเมือง

        ดิฉันนางสาวสุรนีย์  ภูมลา  เลขที่  35  ค.บ.  3.4  โปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย  คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  ได้สร้าง  blog  ชื่อbiog  ชื่อว่า  http://gotoknow.org/blog/Nsurandee  เรียบร้อยแล้วค่ะ  ขอความอนุเคราะห์ท่านอาจารย์ติชมและแนะนำด้วยค่ะ

 

นายชัชวาล สารวัน
IP: xxx.188.24.39
เขียนเมื่อ 

เรียนท่านอาจารย์มานิต  ยอดเมือง ที่เคารพ

กระผมนายชัชวาล   สารวัน ได้ทำบล็อกเกี่ยวกับบทบาทของเทคโนโลยีเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอความกรุณาท่านอาจารย์ช่วยดูเเละติชมเพื่อเป็นแนวทางในการทำงานต่อไปด้วยครับ

http://gotoknow.org/blog/chat-scie

 

เขียนเมื่อ 

เรียน อาจารย์มานิต  ยอดเมือง

         ผม นายอรรถพล พันธุ์งาม นักศึกษาหมู่เรียน ค.บ.3.3 ผมได้จัดทำบล็อกงานที่อาจารย์ให้มาแล้วนะคับ และก็พยายามอัปเดทข้อมูลอยู่เรื่อย ๆ หากอาจารย์ว่างก็ขอความกรุณาเยี่ยมชม และให้คำแนะนำจักเป็นพระคุณยิ่งครับ

http://gotoknow.org/blog/attapol

 

piyaporn-waen
IP: xxx.113.55.211
เขียนเมื่อ 
เรียน ผศ. มานิต ยอดเมือง ดิฉันนางสาวปิยภรณ์ ศกุนตานุรักษ์ นักศึกษาหมู่เรียน ค.บ. 3.3 โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์ คณะครุศาสตร์ ได้จัดทำบล็อก Learning Innovation การเชื่อมโยง สร้างความเข้าใจ สร้างองค์ความรู้ และเรื่องทัศนคติ ผลประโยชน์และปัญหา ที่อาจารย์ได้มอบหมายไว้เรียบร้อยแล้ว จึงขอความอนุเคราะห์อาจารย์ช่วยติชม และให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมด้วยค่ะ
piyaporn-waen
IP: xxx.113.55.211
เขียนเมื่อ 

ที่  http://gotoknow.org/blog/s-piyaporn

ขอขอบคุณค่ะ

นางสาวภรณี จันทรชิต
IP: xxx.113.55.211
เขียนเมื่อ 

เรียน ผศ. มานิต ยอดเมือง ดิฉันนางสาวภรณี จันทรชิต  นักศึกษาหมู่เรียน ค.บ. 3.3 โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์ คณะครุศาสตร์ ได้จัดทำบล็อก Learning Innovation   เรื่องการเปลี่ยนแปลงแหล่งความรู้และเครื่องมือการศึกษาและเรื่องการศึกษายุคใหม่ ที่อาจารย์ได้มอบหมายไว้เรียบร้อยแล้ว จึงขอความอนุเคราะห์อาจารย์ช่วยติชม และให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมด้วยค่ะ

http://gotoknow.org/blog/jporanee

ขอขอบคุณค่ะ

นางสาวสมัย สะใบ
IP: xxx.154.86.170
เขียนเมื่อ 

เรียน ผศ.มานิต ยอดเมือง ดิฉันนางสาวสมัย สะใบ นักศึกษาหมู่เรียน ค.บ. 3.3 โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์ คณะครุศาสตร์ ได้จัดทำบล็อก Learning Innovation เรื่องโรงเรียนกับแผนเทคโนโลยี เรียบร้อยแล้ว จึงขอความอนุเคราะห์อาจารย์ช่วยติชม และให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมด้วยค่ะ

http://gotoknow.org/blog/chuchi

 

นางสาวกมลรัตน์ นักพรรษา
IP: xxx.154.86.170
เขียนเมื่อ 

เรียน อาจารย์มานิต  ยอดเมือง

        ดิฉัน  นางสาวกมลรัตน์  นักพรรษา  นักศึกษาหมู่เรียน ค.บ.3.3 ได้จัดทำบล็อกงานที่อาจารย์ให้มาแล้วค่ะ และก็พยายามหารูปมาลง หากอาจารย์ว่างก็ขอความกรุณาเยี่ยมชม และให้คำแนะนำจักเป็นพระคุณยิ่งค่ะ

http://gotoknow.org/blog/kamolrat

 

นางสาวยุภารัตน์ อภัยพันธ์
IP: xxx.154.86.170
เขียนเมื่อ 

เรียน อาจารย์มานิต ยอดเมือง

        ดิฉัน นางสาวยุภารัตน์ อภัยพันธ์ นักศึกษาหมู่เรียน ค.บ.3.3 ได้จัดทำบล็อกงานที่อาจารย์ให้มาแล้วค่ะ  หากอาจารย์ว่างก็ขอความกรุณาเยี่ยมชม และให้คำแนะนำจักเป็นพระคุณยิ่งค่ะ

http://gotoknow.org/blog/parat

 

นางสาวตรีรัตน์ คุณสัตย์
IP: xxx.29.20.21
เขียนเมื่อ 

เรียน ผศ.มานิต ยอดเมือง

          ดิฉันนางสาวตรีรัตน์ คุณสัตย์  นักศึกษาหมู่เรียนค.บ. 3.3 โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์  ได้จัดทำบล๊อกงานที่อาจารย์ให้มาแล้วค่ะ  ดิฉันขอความอนุเคราะห์อาจารย์ช่วยติชม และให้ข้อเสนอแนะด้วยค่ะ

ex_scie
IP: xxx.154.140.178
เขียนเมื่อ 

เรียน ผศ.มานิต ยอดเมือง

          ดิฉัน นางสาวนัฐติกา  สีแสด นักศึกษาหมู่เรียน ค.บ. 3.3 โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์ คณะครุศาสตร์ ได้จัดทำบล็อก Learning Innovation เรื่องความสัมพันธ์ในห้องเรียน เรียบร้อยแล้ว จึงขอความอนุเคราะห์อาจารย์ช่วยติชม และให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมด้วยค่ะ

http://gotoknow.org/blog/ex-scie

นางสาวกานดาพร โพธิสาร
IP: xxx.29.20.21
เขียนเมื่อ 

เรียน ผศ.มานิต ยอดเมือง

          ดิฉัน นางสาว กานดาพร  โพธิสาร นักศึกษาหมู่เรียน ค.บ. 3.3 โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์ คณะครุศาสตร์ ได้จัดทำบล็อก Learning Innovation เรื่องทางเลือกในยุคเทคโนโลยี การเรียนยุคใหม่ โรงเรียนไม่มีห้องเรียน เรียบร้อยแล้ว จึงขอความอนุเคราะห์อาจารย์ช่วยติชม และให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมด้วยค่ะ

http://gotoknow.org/blog/ok17081984

นายไพบูลย์ จำปาปั่น
IP: xxx.25.8.134
เขียนเมื่อ 

เรียนท่านอาจารย์มานิต  ยอดเมือง ที่เคารพ

       กระผมนายไพบูลย์   จำปาปั่น นักศึกษาหมู่เรียน ค.บ. 3.3 โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์ ได้ทำบล็อกเกี่ยวกับมัลติมิเดียเทคโนโลยีเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอความกรุณาท่านอาจารย์ช่วยดูเเละติชมเพื่อเป็นแนวทางในการทำงานต่อไป

        ขอขอบพระคุณครับ

http://gotoKnow.org/blog/jumpapun

เขียนเมื่อ 
เรียน ผศ. มานิต ยอดเมือง ดิฉันนางสาวปิยภรณ์ ศกุนตานุรักษ์ นักศึกษาหมู่เรียน ค.บ. 3.3 โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์ คณะครุศาสตร์ ได้จัดทำบล็อก Learning Innovation การเชื่อมโยง สร้างความเข้าใจ สร้างองค์ความรู้ และเรื่องทัศนคติ ผลประโยชน์และปัญหา ที่อาจารย์ได้มอบหมายไว้เรียบร้อยแล้ว จึงขอความอนุเคราะห์อาจารย์ช่วยติชม และให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมด้วยค่ะ
ขอขอบคุณค่ะ
เขียนเมื่อ 

เรียน ผศ. มานิต ยอดเมือง ดิฉันนางสาวภรณี จันทรชิต  นักศึกษาหมู่เรียน ค.บ. 3.3 โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์ คณะครุศาสตร์ ได้จัดทำบล็อก Learning Innovation   เรื่องการเปลี่ยนแปลงแหล่งความรู้และเครื่องมือการศึกษาและเรื่องการศึกษายุคใหม่ ที่อาจารย์ได้มอบหมายไว้เรียบร้อยแล้ว จึงขอความอนุเคราะห์อาจารย์ช่วยติชม และให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมด้วยค่ะ

http://gotoknow.org/blog/jporanee

ขอขอบคุณค่ะ

นางสาวสุกัลยา วงษ์แก้ว
IP: xxx.29.20.91
เขียนเมื่อ 

เรียน   ท่านอาจารย์มานิต  ยอดเมือง ที่เคารพ

         ดิฉัน นางสาวสุกัลยา  วงษ์แก้ว นักศึกษา หมู่เรียน ค.บ. 2.3 โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์ คณะครุศาสตร์ ได้ทำ Blog งานที่อาจารย์มอบหมายให้เสร็จแล้วค่ะ จึงความขอกรุณาท่านอาจารย์เข้าติชม และให้คำแนะนำด้วยค่ะ

http://gotoknow.org/blog/sukanya-w

 

นางสาวตรีรัตน์ คุณสัตย์
IP: xxx.29.20.91
เขียนเมื่อ 

         เรียน ผศ.มานิต ยอดเมือง ดิฉันนางสาวตรีรัตน์ คุณสัตย์ นักศึกษาหมู่เรียน ค.บ.3.3 โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์ คณะครุศาสตร์ ดิฉันได้สร้าง blog และได้บันทึกสาระการเรียนรู้ ของรายวิชานวัตกรรมแห่งการเรียนรู้แล้ว ดิฉันจึงขอความกรุณาอาจารย์ให้อาจารย์ติชม และข้อเสนอแนะด้วยค่ะ

http://gotoknow.org/blog/treerat

นางสาววิรยา แก่นคำ
IP: xxx.29.20.91
เขียนเมื่อ 

เรียน ผศ.มานิต ยอดเมือง

ดิฉันนางสาววิรยา แก่นคำ เลขที่32 หมู่เรียน ค.บ.3.3โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์ คณะครุศาสตร์ ดิฉันได้จัดทำ blogที่อาจารย์มอบหมายให้เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ แต่ยังไม่มั่นใจในผลงานของตัวเองเลยค่ะ เพราะยังขาดความรู้และประสบการณ์อีกเยอะ จึงขอความกรุณาอาจารย์ช่วยแนะนำด้วยค่ะ ขอบพระคุณมากค่ะ

http://gotoknow.org/blog/wiraya-k

นางสาวรจนา วงศ์จันทร์
IP: xxx.29.20.91
เขียนเมื่อ 

เรียน ผศ. มานิต   ยอดเมือง

   ดิฉัน นางสาวรจนา  วงศ์จันทร์ นักศึกษาหมู่เรียนค.บ. 3.3 โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์  คณะครุศาสตร์ ได้จัดทำบล็อก เกี่ยวกับอาคารแห่งการเรียนรู้ ที่อาจารย์มอบหมายให้เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอความอนุเคราะห์อาจารย์ช่วยติชม  และให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมด้วยค่ะ

http://gotoknow.org/blog/rodjana-w

นางสาวกรรณิการ์ ดิษฐประสพ
IP: xxx.29.20.91
เขียนเมื่อ 
ดิฉันนางสาวกรรณิการ์ ดิษฐประสพ หมู่เรียน ค.บ.3.3 ดปรแกรมวิชวิทยาศาสตร์ คณะครุศาสตร์  ได้จัดทำบล็อก จึงขอความอนุเคราะอาจารย์เข้าชมด้วยค่ะ
โสรัจจิ ปทุมทอง
IP: xxx.29.20.91
เขียนเมื่อ 

เรียนอาจารย์มานิตเคารพ

          ดิฉัน นางสาวโสรัจจิ ปทุมทอง เป็นนักศึกษาหมู่เรียน ค.บ.3.3 โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์ คณะครุศาสตร์ ที่เรียนวิชานวัตกรรมการเรียนรู้กับอาจารย์ ดิฉันได้ทำ blog เสร็จเเล้วเลยอยากให้อาจารย์ช่วยดูและติชมว่า blog ของดิฉันเป็นอย่างไรบ้างค่ะ ขอขอบพระคุณล่วงหน้าค่ะที่เข้ามาเยี่ยมชม        

                                   ด้วยความเคารพอย่างสูง

 

http://gotoknow.org/blog/soratchi-kb33

รจนา
IP: xxx.29.20.91
เขียนเมื่อ 
นางสาวรจนา วงศ์จันทร์ เมื่อ ศ. 30 มิ.ย. 2549 @ 09:43

เรียน ผศ. มานิต   ยอดเมือง

   ดิฉัน นางสาวรจนา  วงศ์จันทร์ นักศึกษาหมู่เรียนค.บ. 3.3 โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์  คณะครุศาสตร์ ได้จัดทำบล็อก เกี่ยวกับอาคารแห่งการเรียนรู้ ที่อาจารย์มอบหมายให้เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอความอนุเคราะห์อาจารย์ช่วยติชม  และให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมด้วยค่ะ

http://gotoknow.org/blog/rodjana

 

นางสาววิรยา แก่นคำ
IP: xxx.29.20.91
เขียนเมื่อ 

เรียน ผศ.มานิต ยอดเมือง

ดิฉันนางสาววิรยา แก่นคำ เลขที่32 หมู่เรียน ค.บ.3.3โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์ คณะครุศาสตร์ ดิฉันได้จัดทำ blogที่อาจารย์มอบหมายให้เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ แต่ยังไม่มั่นใจในผลงานของตัวเองเลยค่ะ เพราะยังขาดความรู้และประสบการณ์อีกเยอะ จึงขอความกรุณาอาจารย์ช่วยแนะนำด้วยค่ะ ขอบพระคุณมากค่ะ

 

http://gotoknow.org/blog/wiraya

รจนา
IP: xxx.29.20.91
เขียนเมื่อ 
นางสาวรจนา วงศ์จันทร์ เมื่อ อ. 20 มิ.ย. 2549 @ 12:55

เรียน ผศ.มานิต  ยอดเมือง

ดิฉันนางสาวรจนา  วงศ์จันทร์  นักศึกษาหมู่เรียน ค.บ.3.3  โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์  คณะครุศาสตร์   ได้ทำ blog เสร็จแล้ว ชื่อ blog

http://gotoknow.org/blog/rodjana

 

เขียนเมื่อ 

เรียน ผศ. มานิต ยอดเมือง

         ผมนายศิริพงษ์ เนียมมูล  นักศึกษาหมู่เรียน ค.บ. 3.3 โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์ คณะครุศาสตร์ ได้จัดทำบล็อก Learning Innovation   เรื่องการเปลี่ยนแปลงแหล่งความรู้และเครื่องมือการศึกษาและเรื่องการศึกษายุคใหม่ ที่อาจารย์ได้มอบหมายไว้เรียบร้อยแล้ว จึงขอความอนุเคราะห์อาจารย์ช่วยติชม และให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมด้วยค่ะ

เขียนเมื่อ 

เรียน ผศ. มานิต ยอดเมือง

         ผมนายศิริพงษ์ เนียมมูล  นักศึกษาหมู่เรียน ค.บ. 3.3 โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์ คณะครุศาสตร์ ได้จัดทำบล็อก Learning Innovation  เรื่อง ออฟไลน์ ออนไลน์ เวิลด์ ไวด์ เว็บ มัลติมีเดียบนอินเตอร์เน็ต และพัมนาการและชื่อเรียกเกี่ยวกับการใช้สื่อประสมในการศึกษา ที่อาจารย์ได้มอบหมายไว้เรียบร้อยแล้ว จึงขอความอนุเคราะห์อาจารย์ช่วยติชม และให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมด้วยครับ

http://gotoknow.org/blog/canscience

 

เรียน ผศ.มานิต  ยอดเมือง ดิฉันนางสาวปิยะนุช เรือนเจริญ เลขที่ 23 หมู่เรียน ค.บ.3.3 ได้จัดทำเรื่อง กระบวนการทางปัญญา ในบล็อก Learning Innovation  ที่อาจารย์มอบหมายไว้เรียบร้อยแล้ว จึงขอความอนุเคราะห์ท่านอาจารย์ช่วยชี้แนะด้วยคะ
นางสาวสุกัลยา วงษ์แก้ว
IP: xxx.29.20.70
เขียนเมื่อ 

เรียน  ผศ. มานิต ยอดเมือง

         ดิฉันนางสาวสุกัลยา  วงษ์แก้ว เลขที่ 36 หมู่เรียน ค.บ.3.3 โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์ คณะครุศาสตร์ ได้ทำการเพิ่มบันทึกเรื่อง กระบวนการทางปัญญา ที่อาจารย์มอบหมายให้เรียบร้อยแล้ว จึงขอความอนุเคราะห์ท่านอาจารย์ช่วยชี้แนะด้วยค่ะ

http://gotoknow.org/blog/sukanya-w

 

นางสาวรจนา วงศ์จันทร์
IP: xxx.29.20.70
เขียนเมื่อ 

เรียน  ผศ. มานิต  ยอดเมือง

       ดิฉันนางสาวรจนา  วงศ์จันทร์  เลขที่ 28  หมู่เรียน ค.บ. 3.3 โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์  คณะครุศาสตร์ ได้ทำการเพิ่มบันทึกเรื่อง กระบวนการทางปัญญา เรียบร้อยแล้ว จึงขอความอนุเคราะห์ท่านอาจารย์ช่วยชี้แนะด้วยค่ะ

http://gotoknow.org/blog/rodjana

 

เขียนเมื่อ 

เรียน ผศ.มานิต ยอดเมือง

ดิฉันนางสาวหนึ่งฤทัย เสรีกุล เลขที่ 38 หมู่เรียน ค.บ.3.3 โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์ คณะครุศาสตร์ ได้เพิ่มบันทึกเรื่องกระบวนการทางปัญญา เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอความอนุเคราะห์ท่านอาจารย์ช่วยชี้แนะด้วยค่ะ

้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้่http://gotoknow.org/blog/snungrutai

นางสาวดวงใจ ก้อนทอง
IP: xxx.29.20.22
เขียนเมื่อ 

เรียน  ผศ.มานิต  ยอดเมือง

ดิฉัน นางสาวดวงใจ  ก้อนทอง เลขที่ 17  ค.บ. 3.3  โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์  คณะครุศาสตร์  ได้เพิ่มบันทึกเรื่องกระบวนการทางปัญญาเสร็จเรียบร้อยแล้ว  จึงขอความอนุเคราะห์ท่านอาจารย์ช่วยชี้แนะด้วยค่ะ

้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้่http://gotoknow.org/blog/kdoungjai

 

นางสาวดวงใจ ก้อนทอง
IP: xxx.29.20.22
เขียนเมื่อ 

เรียน  ผศ.มานิต  ยอดเมือง

ดิฉัน นางสาวดวงใจ  ก้อนทอง เลขที่ 17  ค.บ. 3.3  โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์  คณะครุศาสตร์  ได้เพิ่มบันทึกเรื่องกระบวนการทางปัญญาเสร็จเรียบร้อยแล้ว  จึงขอความอนุเคราะห์ท่านอาจารย์ช่วยชี้แนะด้วยค่ะ

้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้http://gotoknow.org/blog/kdoungjai

้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้่

 

 

นางสาวณัฐสุดา ธัมมา
IP: xxx.29.20.22
เขียนเมื่อ 

เรียน  ผศ.มานิต  ยอดเมือง

ดิฉัน นางสาวณัฐสุดา   ธัมมา เลขที่ 16 ค.บ. 3.3  โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์  คณะครุศาสตร์  ได้เพิ่มบันทึกเรื่องกระบวนการทางปัญญาเสร็จเรียบร้อยแล้ว  จึงขอความอนุเคราะห์ท่านอาจารย์ช่วยชี้แนะด้วยค่ะ

http://gotoknow.org/blog/Knatsuda

 

เรียน ผศ.มานิต ยอดเมือง

ดิฉันนางสาวตรีรัตน์ คุณสัตย์ เลขที่ 18                   หมู่เรียน ค.บ.3.3 โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์ คณะครุศาสตร์ ได้เพิ่มบันทึกเรื่องกระบวนการทางปัญญา เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอความอนุเคราะห์ท่านอาจารย์ช่วยให้คำแนะนำด้วยค่ะ

http://gotoknow.org/blog/treerat

เรียน ผศ.มานิต ยอดเมือง

        ดิฉันนางสาวตรีรัตน์ คุณสัตย์ เลขที่ 18 หมู่เรียน ค.บ.3.3 โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์ คณะครุศาสตร์ ได้เพิ่มบันทึกเรื่องกระบวนการทางปัญญา เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอความอนุเคราะห์ท่านอาจารย์ช่วยให้คำแนะนำด้วยค่ะ

http://gotoknow.org/blog/treerat

นางสาววิจิตรา แก้วกัณหา
IP: xxx.154.140.178
เขียนเมื่อ 

ดิฉัน นางสาววิจิตรา แก้วกัณหา แก้อีเมล์ใหม่ คือ

http://[email protected] ถูกต้อง

จิราภรณ์ ไชยา
IP: xxx.154.86.170
เขียนเมื่อ 
 เรียน  ผศ.มานิต ยอดเมือง

               ดิฉันนางสาวจิราภรณ์ ไชยา นักศึกษาหมู่เรียน ค.บ.3.4 เลขที่ 3 โปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ ได้แก้ไขชื่อ blog เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ จึงขอความอนุเคราะห์จากอาจารย์ช่วยติชม และแนะนำเพิ่มเติมด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ

http://gotoknow.org/blog/jiraporn-chiya

วิชุตา นนทะการ
IP: xxx.29.20.91
เขียนเมื่อ 

เรียนท่านอาจารย์ มานิต  ยอดเมือง

ดิฉันนางสาว  วิชุตา  นนทะการ เลขที่ 26  โปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย  คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ได้แก้ไขblogเสร็จแล้ว ก็ขอให้อาจารย์ช่วยติชม และแนะนำเพิ่มเติมด้วยค่ะ

http://gotoknow.org/blog/Wishuta45

เขียนเมื่อ 
ดิฉันนางสาววิจิตรา แก้วกัณหาได้แก้ไขblogให้ถูกต้องแล้วคือ http://gotoknow.org/blog/wijittar
นางสาวกรรณิการ์ ดิษฐประสพ
IP: xxx.29.20.22
เขียนเมื่อ 

เรียน  ผศ. มานิต  ยอดเมือง

        ดิฉันนางสาวกรรณิการ์   ดิษฐประสพ  นักศึกษาหมู่เรียนค.บ. 3.3 โปรแกรมวิิชาวิทยาศาสตร์  คณะครุศาสตร์  ได้ทำการเพิ่มบันทึกเรื่อง กระบวนการทางปัญญา เรียบร้อยแล้ว จึงขอความอนุเคราะห์ท่านอาจารย์ช่วยชี้แนะด้วยค่ะ

http://gotoknow.org/blog/kannika-di

 

เขียนเมื่อ 

เรียนอาจารย์มานิต   ยอดเมือง

ดิฉัน นางสาวมะลิวรรณ  จันทร์ทอง  ค.บ.3.4 ได้จัดทำบล็อกเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ  จึงขอความอนุเคราะห์ท่านอาจารย์ช่วยชี้แนะและติชมด้วยค่ะ

http://gotoknow.org/blog/maliwan-j

วิรยา แก่นคำ
IP: xxx.154.140.178
เขียนเมื่อ 

เรียน ผศ. มานิต ยอดเมือง

                อาจารย์ค่ะ่ ดิฉัน นางสาววิรยา แก่นคำ เลขที่ 32 หมู่เรียน ค.บ.3.3 โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์ คณะครุศาสตร์ ได้เพิ่มบันทึกงานเรื่อง กระบวนการทางปัญญา ที่ได้รับมอบหมายเสร็จแล้วค่ะ ดิฉันจึงอยากจะให้อาจารย์ช่วยให้คำปรึกษาและชี้แนะด้วยค่ะ

ขอบพระคุณค่ะ

http://gotoknow.org/blog/wiraya

 

เขียนเมื่อ 

เรียน ผศ. มานิต ยอดเมือง

         ดิฉัน นางสาวปิยภรณ์  ศกุนตานุรักษ์  หมู่เรียน ค.บ.3.3 โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์ คณะครุศาสตร์ ได้เพิ่มบันทึกงานเรื่อง กระบวนการทางปัญญา ที่ได้รับมอบหมายเรียบร้อยแล้ว ดิฉันจึงขอความอนุเคราะห์อาจารย์ช่วยให้คำปรึกษาและชี้แนะด้วยค่ะ

http://gotoknow.org/blog/s-piyaporn

ขอบพระคุณค่ะ

เขียนเมื่อ 

เรียน ผศ. มานิต ยอดเมือง

         ดิฉัน นางสาวภรณี จันทรชิต  หมู่เรียน ค.บ.3.3 โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์ คณะครุศาสตร์ ได้เพิ่มบันทึกงานเรื่อง กระบวนการทางปัญญา ที่ได้รับมอบหมายเรียบร้อยแล้ว ดิฉันจึงขอความอนุเคราะห์อาจารย์ช่วยให้คำปรึกษาและชี้แนะด้วยค่ะ

http://gotoknow.org/blog/jporanee

ขอบพระคุณค่ะ

นายไพบูลย์ จำปาปั่น
IP: xxx.29.20.91
เขียนเมื่อ 

      เรียน  ท่านอาจารย์มานิต ยอดเมือง ที่เคารพ กระผมนายไพบูลย์ จำปาปั่น นักศึกษาหมู่เรียน ค.บ. 3.3 โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์ ได้ทำบล็อกเกี่ยวกับกระบวนการทางปัญญาเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอความกรุณาท่านอาจารย์ช่วยดูเเละติชมเพื่อเป็นแนวทางในการทำงานต่อไป ขอขอบพระคุณครับ

http://gotoknow.org/blog/jumpapun

วิรยา แก่นคำ
IP: xxx.29.20.91
เขียนเมื่อ 

เรียน ท่านผศ. มานิต ที่เคารพ

          อาจารย์ค่ะ ดิฉันนางสาววิรยา  แก่นคำ เลขที่ 32 หมู่เรียน ค.บ.3.3 โปรแกรมวิชา วิทยาศาสตร์ คณะครุศาสตร์ ได้เพิ่มบันทึกงานเรื่องมาตรฐานการศึกษาของชาติ เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ ดิฉันจึงอยากให้อาจารย์ช่วยดู ให้คำปรึกษาเพื่อเป็นแนวทางในการทำงานครั้งต่อไป  ขอบพระคุณมากค่ะ

     

http://gotoknow.org/blog/wiraya

   

รจนา วงศ์จันทร์
IP: xxx.29.20.91
เขียนเมื่อ 

เรียน ท่านผศ. มานิต   ที่เคารพ

      ดิฉัน นางสาวรจนา   วงศ์จันทร์  เลขที่ 28 หมู่เรียนค.บ. 3.3 โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์  คณะครุศาสตร์ ได้เพิ่มบันทึกงานเรื่องมาตรฐานการศึกษาของชาติ เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ  ดิฉันจึงขอความอนุเคราะห์อาจารย์ช่วยให้คำปรึกษาและชี้แนะด้วยค่ะ

http://gotoknow.org/blog/rodjana

 

เขียนเมื่อ 

อาจารย์คะ ดิฉันสนใจเรื่องภัยธรรมชาติทุกอย่างเลยก็ว่าได้ จำได้ว่า ความรุนแรงริชเตอร์นี้ มีการอธิบายชัดเจนว่า ต้องรุนแรงขนาดใด จึงจะได้ปรับขึ้นทีละลำดับ อาจารย์พอจะแนะนำแหล่งข้อมูลที่สามารถทำความเข้าใจได้ง่ายๆ บ้างไหมคะ ขอบพระคุณค่ะ

[ minisiam ]

ผมชื่อ มงคล แช่มช้อยครับ
IP: xxx.146.104.42
เขียนเมื่อ 

อาจารย์ครับ ผมขออนุญาติ นำบทความของอาจารย์ ในกระทู้นี้ไปทำสื่อการ์ตูนเกี่ยวกับแผ่นดินไหวนะครับ

ขอบคุณมากครับอาจาร์ย...^_^

รายการนี้มีมากกว่า 100 ความเห็น