ความเห็น


เรียน ผศ.มานิต  ยอดเมือง

       ดิฉัน  นางสาวภรณี  จันทรชิต  นักศึกษาหมู่เรียน ค.บ.3.3 โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์  คณะครุศาสตร์ ได้สร้าง blog และทำบันทึก เรื่อง กำหนดการจัดการเรียนรู้ (CourseOutline) แล้วค่ะ จึงขอความอนุเคราะห์อาจารย์ช่วยแนะนำด้วยค่ะ ที่

http://gotoknow.org/blog/jporanee

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี