ความเห็น


นางสาวกรรณิการ์ ดิษฐประสพ

เรียน  ผศ. มานิต  ยอดเมือง

        ดิฉันนางสาวกรรณิการ์   ดิษฐประสพ  นักศึกษาหมู่เรียนค.บ. 3.3 โปรแกรมวิิชาวิทยาศาสตร์  คณะครุศาสตร์  ได้ทำการเพิ่มบันทึกเรื่อง กระบวนการทางปัญญา เรียบร้อยแล้ว จึงขอความอนุเคราะห์ท่านอาจารย์ช่วยชี้แนะด้วยค่ะ

http://gotoknow.org/blog/kannika-di

 

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี