ความเห็น


นางสาวพัชรีย์ แสนจันทร์

เรียน ผศ.มานิต ยอดเมือง

          ดิฉันนางสาวพัชรีย์  แสนจันทร์  นักศึกษา ค.บ.3.4 โปรแกรมการศึกษาปฐมวัย เลขที่ 16 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธารนี  ดิฉันได้สร้าง blog เรียบร้อยแล้ว จึงขอความอนุเคราะห์อาจารย์ช่วยติชม และให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมด้วยค่ะ

ขอขอบคุณค่ะ

http://gotoknow.org/blog/sanjun

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี