ความเห็น


นางสาวกานดาพร โพธิสาร

เรียน ผศ.มานิต ยอดเมือง

          ดิฉัน นางสาว กานดาพร  โพธิสาร นักศึกษาหมู่เรียน ค.บ. 3.3 โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์ คณะครุศาสตร์ ได้จัดทำบล็อก Learning Innovation เรื่องทางเลือกในยุคเทคโนโลยี การเรียนยุคใหม่ โรงเรียนไม่มีห้องเรียน เรียบร้อยแล้ว จึงขอความอนุเคราะห์อาจารย์ช่วยติชม และให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมด้วยค่ะ

http://gotoknow.org/blog/ok17081984

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี