ความเห็น


นางสาวยุภารัตน์ อภัยพันธ์

เรียน  อาจารย์มานิต  ยอดเมืองที่เคารพอย่างสูง

ดิฉันเป็นนักศึกษาโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์  คณะครุศาสตร์  ที่เรียนในรายวิชานวัตกรรมแห่งการเรียนรู้กับอาจารย์  ดิฉันได้ทดลองทำ  การสร้างblogและทำบัญทึก  กำหนดการสาระการเรียนรู้ของรายวิชานวัตกรรมการเรียนรู้ไปแล้ว  ดิฉันจึงอยากให้อาจารย์ช่วยดู ติชม และแนะนำด้วยคะ 

http://gotoknow.org/blog/parat/34531

น.ส. ยุภารัตน์  อภัยพันธ์ เลขที่  26 ค.บ.3.3 โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์  คณะครุศาสตร์

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี