ผู้เขียนเพิ่งสังเกตุว่า ในวันพฤหัส เป็นวันรวมกิจกรรม และเหมือนเป็นการนัดพบปะสังสรรค์ของชาวพยาธิไปด้วยในตัว ไม่ว่าจะเป็นช่วงเที่ยง ที่เราชาวพยาธิพบกันในกิจกรรม Patho OTOP2 ซึ่งเป็นการนำเสนอโครงการพัฒนางานของบุคลากรในภาค  ไม่ว่าจะเป็นคนไปนำเสนอ สมาชิก พี่เลี้ยง ที่ปรึกษา คนในหน่วยไปคอยให้กำลังใจซึ่งกันและกัน แต่พอตกเย็น เราก็เจอกันอีกในกิจกรรม Sport day ซึ่งมีจุดประสงค์เพื่อส่งเสริมสุขภาพของบุคลากรไม่ว่าจะเป็นนักกีฬา หรือกองเชียร์  จะเห็นว่าทั้ง 2 กิจกรรมมีรูปแบบแตกต่างกันไป  

จริง ๆ แล้วก่อนที่จะถึงวันพฤหัสในช่วงกลางวัน ขอบอกว่าไม่ว่าเดินไปทางไหนก็เห็นแต่ละกลุ่มกำลังเตรียมการนำเสนอโครงการ Patho OTOP2 กันอย่างคึกคัก จะเห็นว่าเครื่องคอมพิวเตอร์มีเท่าไรก็ไม่พอ นั่นแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของบุคลากรเราในการใช้คอมพิวเตอร์ และอาจจะเป็นผลมาจากโครงการ Patho OTOP 1 ที่ได้เปิดจัดอบรมสอนคอมพิวเตอร์ให้แก่บุคลากร ซึ่งแต่ละคนทำได้ยอดเยี่ยมจริง  ๆ แต่พอตกเย็น (ฝนไม่ตก)เราก็มาซ้อมกีฬาด้วยกัน เป็นประจำอย่างนี้(เกือบ)ทุกวัน

แต่ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมใด พวกเราชาวพยาธิก็ร่วมแรงร่วมใจอย่างแข็งขัน เป็นที่น่าชื่นชมอย่างยิ่ง