กระปุกออมสิน (แผลงฤทธิ์)

      เริ่มต้นวันใหม่ของการทำงาน (ที่ลำปาง) ด้วยการเดินทางไปที่กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลแม่พริก  เพื่อปฏิบัติภารกิจหลายอย่าง  แต่กว่าจะเดินทางไปถึงแม่พริกได้  ผู้วิจัยกับอาจารย์พิมพ์ต้องฟันฝ่าอุปสรรคหลายอย่าง  ในส่วนของผู้วิจัย  เมื่อคืนนี้กว่ารถจะออกจากกรุงเทพฯก็เป็นเวลา 5 ทุ่มแล้ว  ทำให้มาถึงลำปางช้ากว่ากำหนด (07.00 น.)  ส่วนอาจารย์พิมพ์ต้องตื่นนอนตั้งแต่ตี 2 เมื่อขับรถจากบ้านที่จังหวัดพิษณุโลกให้มาถึงที่ลำปางในเวลาไม่เกิน 06.30น.  งานนี้อาจารย์พิมพ์มาถึงก่อนผู้วิจัย  ทำให้ต้องรอผู้วิจัยอยู่ (นาน) พอสมควร  เมื่อมาถึงหวังว่าจะไปเอาแผ่นพับของกลุ่มบ้านดอนไชยและกล้องวีดีโอที่ฝากเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยให้เอามาให้  ปรากฎว่าเจ้าหน้าที่ลืมเอาไว้ที่มหาวิทยาลัย  ครั้นจะย้อนเข้าไปเอาก็กลัวว่าจะมาถึงแม่พริกสาย  ดังนั้น  ในวันนี้จึงได้ถ่ายแต่รูป  ส่วนวีดีโอคงต้องเก็บไปถ่ายในพื้นที่อื่นๆต่อไป  ระหว่างการเดินทางอาจารย์พิมพ์เกิดท้องเสียกระทันหัน  ทำให้การเดินทางในครั้งนี้วุ่นวายพอสมควรค่ะ

      แต่เมื่อเดินทางไปถึง  พวกเรารู้สึก (เหมือนทุกครั้ง) ว่าหายเหนื่อย  เพราะ  พบสมาชิกมาออมเงินมากมาย  วันนี้คึกคักเป็นพิเศษ  เพราะ  เปิดโอกาสให้ผู้ที่มีอายุ 60-89 ปี  มาสมัครเป็นสมาชิกได้ด้วย  วันนี้พวกเราจึงเห็น สว. (ผู้สูงวัย) จูงลูกหลานมาสมัครเป็นสมาชิกมากมาย 

      ผู้วิจัยเริ่มต้นด้วยการทักทายและกล่าวถึงจดหมายข่าวของกลุ่มก่อน  วันนี้ผู้วิจัยกับอาจารย์พิมพ์ผลิตจดหมายข่าวมาทั้งสิ้น 200 ฉบับ  พวกเราขอเอาไปเป็นตัวอย่างให้กลุ่มอื่นๆประมาณ 20 ฉบับ  ที่เหลือให้กลุ่มมอบให้กับสมาชิกที่สนใจ  ซึ่งก็ได้รับความสนใจจากสมาชิกพอสมควร    เมื่อผู้วิจัยแนะนำจดหมายข่าวจบ  มีสมาชิกเดินมาหยิบไปอ่านและบอกว่าจะนำไปให้สมาชิกภายในบ้านอ่านด้วย  บางคนก็หยิบไปหลายฉบับบอกว่าจะเอาไปฝากเพื่อนบ้าน  อ.ธวัชกับผู้วิจัยได้ร่วมกันเชิญชวนให้สมาชิกเขียนเรื่องราวต่างๆของตนเองและครอบครัวมาลงในจดหมายข่าว  ซึ่งมีสมาชิกบางคนแสดงความสนใจ  บอกว่าจะเอาจดหมายข่าวไปอ่านและจะพยายามเขียนบทความมาลง

      ในส่วนของพระเอกในวันนี้  คือ  "กระปุกออมสินไม้ไผ่" และ "ตารางการออม" นั้น  เมื่อสมาชิกตื่นเต้นกับจดหมายข่าวได้สักครู่หนึ่ง  ผู้วิจัยกับอาจารย์พิมพ์ก็เริ่มต้นประชาสัมพันธ์กระปุกออมสินและตารางการออม  ปรากฎว่าได้รับเสียงตอบรับที่ดีพอสมควร  เราเน้นที่ความสมัครใจ  ไม่บังคับ  โดยที่พวกเราช่วยกันอธิบายวัตถุประสงค์ของการจัดทำโครงการนี้  รวมทั้งวิธีการออมและการบันทึกลงในตารางการออม  มีสมาชิกบางคนที่ต้องรีบไปธุระ  เมื่อเราพูดจบก็มาขอเข้าร่วมโครงการทันที  ในขณะที่สมาชิกคนอื่นๆทยอยกันเข้าแถวมาเซ็นต์ชื่อรับกระปุกและตารางการออม  บางคนขอเผื่อให้ลูกหลานด้วย  กระปุกจึงหมดลงในเวลาไม่นานนัก  อ้อ! ลืมบอกไปค่ะ  สำหรับกลุ่มแม่พริกนี้เรามอบกระปุกและตารางการออมให้รวมทั้งสิ้น 50 ชุด  เป็นของสมาชิก 38 ชุด  ที่เหลืออีก 12 ชุด  มอบให้กับกรรมการทุกคน  งานนี้กรรมการทุกคนน้อมรับบอกว่าจะต้องออมทุกวันเพื่อให้เป็นตัวอย่างที่ดีกับสมาชิก  ปรากฎการณ์หนึ่งที่เห็นได้ชัด  คือ  สมาชิกที่นั่งรอเป็นจำนวนมาก  เมื่อได้รับกระปุกออมสินและตารางการออมไปแล้วก็แยกย้ายกันกลับบ้าน  ผู้วิจัยกับอาจารย์พิมพ์รู้สึกดีใจมาก  เพราะ  กว่าพวกเราจะเริ่มมอบกระปุกออมสินก็กินเวลาเกือบ 2 ชั่วโมงนับตั้งแต่พวกเราเดินทางไปถึง  แต่สมาชิกก็ยังนั่งรอ  ในขณะที่บางคนที่ได้รับกระปุกออมสินแล้วก็มานั่งที่แคร่แล้วอธิบายให้เพื่อนสมาชิกคนอื่นฟังว่าจะต้องออมอย่างไร  บางคนก็บอกต่อให้กับสมาชิกที่เพิ่งมาออมว่าทางกลุ่มมีโครงการนี้  ทำให้มีผู้สนใจเข้าร่วมโครงการมากพอสมควร

      เพื่อไม่ให้เป็นการมาเสียเที่ยว  วันนี้ผู้วิจัยกับอาจารย์พิมพ์นำแผ่นพับที่พวกเราร่วมกันผลิตขึ้นมามามอบให้กับกลุ่มแม่พริกด้วย  จำนวน 300 แผ่น  อ.ธวัช  บอกว่า  จะนำจดหมายข่าว (ที่เหลือ) รวมทั้งแผ่นพับไปมอบให้กับกลุ่มใหม่  ซึ่งทางกลุ่มแม่พริกจะไปเปิดในวันที่ 14 มิถุนายน  2549 นี้ด้วย (ว้า! เสียดายจัง  ที่มหาวิทยาลัยเพิ่งเปิดเรียนเป็นวันแรก  ผู้วิจัยกับอาจารย์พิมพ์มีสอนเสียด้วย  ไม่อย่างนั้นคงจะมาร่วมกิจกรรมเปิดกลุ่มใหม่แน่นอนค่ะ)

      ในช่วงเทียง  ผู้วิจัยกับอาจารย์พิมพ์ได้เดินทางไปที่กลุ่มพระบาทวังตวง  เพื่อมอบแผ่นพับและกระปุกออมสิน  รวมทั้งตารางการออมให้กับกลุ่ม  แต่ด้วยความที่พวกเราไปถึงตอนเที่ยงแล้วทำให้มีพบสมาชิกน้อย  ประธานกลุ่มบอกว่าจะนำไปมอบให้กับสมาชิกตามบ้าน  ถ้าไม่หมดจะเก็บไว้เดือนต่อไป  พวกเราจึงมอบกระปุกออมวสินให้จำนวน 40 กระปุก  ซึ่งกรรมการทั้งหมด 5 คน  บอกว่า  จะออมเป็นตัวอย่างให้กับสมาชิก  ในส่วนของแผ่นพับ  เมื่อกลุ่มๆได้รับไปก็รีบกล่าวขอบคุณผู้วิจัยกับอาจารย์พิมพ์เป็นการใหญ่  บอกว่า  ทางกลุ่มยังไม่มีแผ่นพับแจกให้สมาชิก  ซึ่งสมาชิกก็ถามอยู่พอสมควร  ดังนั้น  จะนำแผ่นพับนี้ไปมอบให้กับสมาชิก  รวมทั้งไปแจกให้กับผู้ที่สนใจด้วย

      เมื่อเสร็จภารกิจที่กลุ่มพระบาทวังตวงแล้ว  ผู้วิจัยกับอาจารย์พิมพ์ได้ย้อนกลับมาที่กลุ่มแม่พริกอีกครั้ง  เพื่อมาเอาของและลากลับ  เพราะ  ในช่วงเย็นอาจารย์พิมพ์ต้องเดินทางไปที่จังหวัดเชียงใหม่  พวกเราตั้งใจว่าในวันเสาร์นี้ที่พวกเราจะต้องมาที่เถิน  จะแวะมาที่กลุ่มแม่พริกอีก  เพื่อพูดคุยอีกหลายเรื่องที่ยังคุยกันไม่ละเอียด 

      ก่อนเดินทางกลับในเมือง  พวกเราได้เดินทางไปที่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก  เพื่อมอบเอกสารและขอเข้าพบท่านนายกฯ  ปรากฎว่าท่านนายกฯไม่อยู่  พวกเราจึงได้แต่ฝากเอกสารเอาไว้  แล้วจะหาโอกาสมาคุยใหม่ค่ะ  หลังจากนั้นระหว่างทางได้แวะหาพี่นกที่กลุ่มเถิน  เพื่อซักซ้อมความเข้าใจกิจกรรมในวันเสาร์นี้  พี่นกได้ขายไอเดียที่จะทำคู่มือการบริหารจัดการกองทุนต่างๆมอบให้คณะกรรมการแต่ละกลุ่ม  ผู้วิจัยกับอาจารย์พิมพ์บอกว่าเป็นสิ่งที่ดีมาก  พวกเราจะช่วยอำนวยความสะดวกให้  แต่ขอให้ทางผู้จัดทำเขียนมาให้พวกเราก็แล้วกัน  ซึ่งพี่นกรับปากว่าจะรีบจัดการให้ 

      อ้อ! มาเถินในวันนี้  ทีมลำปางจะมีอีก 1 สิ่งไปโชว์ที่สงขลา  นั่นคือ  อ.ดิเรก  รับปากว่าจะทำวีซีดี  (แต่ยังไม่รู้ว่าจะเป็นแต่ภาพนิ่งหรือมีเสียงประกอบ) เรื่องโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่กลุ่มกำลังใช้งานอยู่มาร่วมแสดงที่สงขลาด้วยค่ะ

      ก่อนกลับ (จริงๆ) ผู้วิจัยกับอาจารย์พิมพ์ได้เจอพี่เบิ้ม (กลุ่มเกาะคา) พวกเราจึงบอก (อีกครั้ง) ว่า  วันจันทร์ในช่วงบ่ายจะไปเยี่ยมเยียนที่กลุ่มค่ะ 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน lampang_network

คำสำคัญ (Tags)#uncategorized

หมายเลขบันทึก: 32797, เขียน: 01 Jun 2006 @ 20:47 (), แก้ไข: 12 Jun 2012 @ 15:12 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)

ภีม ภคเมธาวี
IP: xxx.28.68.11
เขียนเมื่อ 
อ.ดิเรกจะมาร่วมด้วยหรือเปล่าครับ