GotoKnow
  • เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ
GotoKnow

ความหมายของระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

ความมหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศ
กระบวนการเกิดสารสนเทศ
ข้อมูล (Data) คือ ข้อเท็จจริงหรือสิ่งที่ยอมรับว่าเป็นข้อเท็จจริง สำหรับใช้เป็นหลักอนุมานหา     ความจริงหรือการคำนวณสำหรับ การหาค่าความจริง ปกติคือข้อมูลดิบ (Raw Data)
เทคโนโลยี (Technology) หมายถึง การนำเอาความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ เช่น นำความรู้ทางด้านฟิสิกส์มาประดิษฐ์เครื่องกำเนิดไฟฟ้า นำมาความรู้ทางด้านเคมีมาสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ เป็นต้น
สารสนเทศหรือสารนิเทศ   (Information)   คือ    ข่าวสารที่ได้จากการนำข้อมูลดิบมาคำนวณหรือประมวลผล อย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งข่าวสารที่ได้สามารถนำไปใช้ได้ทันที
เทคโนโลยีสารสนเทศ  (Information Technology : IT) หมายถึง กระบวนการในการจัดการข้อมูล ให้อยู่ในรูปของข่าวสารที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ เพื่อนำไปวิเคราะห์หรือช่วยในการตัดสินใจ โดยอาศัยเครื่องมือที่ทันสมัยในการจัดการ ซึ่งข้อมูลส่วนใหญ่จะเก็บอยู่ในรูปฐานข้อมูล (Database)
แผนภาพกระบวนการเกิดสารสนเทศ
Data   ----->   Processing  ----->  Information
                
หมายเหตุ  ขั้นตอนการ  Proessing  อาจจะหมายถึงการประมวลผลด้วยเทคโนโลยีหรือการประมวลผลด้วยใช้มนุษย์  เช่น  มือ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

คำสำคัญ (keywords): เทคโนโลยีสารสนเทศ
หมายเลขบันทึก: 32795
เขียน:
แก้ไข:
ความเห็น: 4
อ่าน:
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (4)

ยินดีต้อนรับ...สมาชิกใหม่

         หวังว่าชุมชนแห่งนี้....คงได้รับความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ...เราจะร่วมกันสร้างเด็ก ๆ ในชุมชนของเรา  ให้มีศักยภาพในด้านการใช้เทคโนโลยีในการแสวงหาความรู้และพัฒนาตนเอง

ครูอ้อเจ๋งจริง ๆ

อืม

 

ขอบคุณมากนะคะที่เอาข้อมูลมาใส่ไว้ได้ประโยชน์มากเลยคะ