"ปลาตะเพียน" ถือเป็นปลาที่มีลักษณะพิเศษที่โดดเด่น ในด้านความแข็งแรง ปราดเปรียว และเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว
การสานปลาตะเพียนเพื่อมอบให้แก่ทารกจึงถือเป็นนัยยะที่สื่อถึงการมอบสารอันประเสริฐ   เพื่อให้ทารกมีสุขภาพและพลานามัยที่แข็งแรง ปราดเปรียว เลี้ยงง่าย โตเร็วและเจริญรุ่งเรือง


วิธีสานปลาตะเพียนแบบชั้นเดียว

 

ที่มา  http://www.nongdome.com/article_detail.php?e_id=1

วิธีสานปลาตะเพียนแบบสองชั้น


 

ที่มา  http://www.mom2kids.com/webboard/index.php?topic=752.0