พึ่งมาถึงม.อุบลวันที่ 21 เดือนนี้รู้สึกประทับใจเป็นอย่างมากได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีจากคะณาจารย์ทุกฯท่านอาทยาสัยไมตรีดีมากฯครับพึ่งจะมาถึงแต่เหมือนเคยอยู่มาก่อน ยังไงก็ขอฝากเนื้อฝากตัวไว้ดว้ยนะครับ หรือ จะขอพึ่งใบบุนอาจารย์ทุกฯท่าน และ จะขอถืออาจารย์ทุกคนเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาให้คำชี้แนะต่างฯ และ ขออพัยไว้นะที่นี้เกี่ยวกับภาษาเพราะพึ่งจะหัดเขียนยังไม่ถึง 3 เดือนถูกบ้างผิดบ้างนะครับคราวหน้าคงจะเขียนเก่งขึ้นกว่านี้