มีคนส่ง Ppt. นี้มาให้   จึงนำมาบอกต่อ   ดูได้ที่นี่ (click)

วิจารณ์  พานิช

 31 พ.ค.49