ความพึงพอใจของผู้ป่วย ในโรงพยาบาลแมคคอร์มิคต่อกิจกรรมการพยาบาลที่สนองความต้องการขั้นพื้นฐาน


กาญจนา กลั่นกลิ่น และศิริพร สุริยะ (2539 : 43-57) ได้ศึกาความพึงพอในของผู้ป่วยในโรงพยาบาลแมคคอร์มิคต่อกิจกรรมการพยาบาลที่ สนองความต้องการพื้นฐาน ผลการศึกษาสรุปว่า ความพึงพอใจของผู้ป่วยในโรงพยาบาลแมคคอร์มิคต่อกิจกรรมการพยาบาลที่ตอบสนอง ความต้องการพื้นฐานมีค่าเฉลี่ย 3.9 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.35  และเมื่อจำแนกตามการสังเกตสัญญาณชีพ (วัดอุณหภูมิ ชีพจร การหายใจ ความดันโลหิต) การดูแลให้ได้รับประทานอาหารตรงเวลา  ตามมื้ออาหาร การให้ยาถูกต้องตามเวลา การให้ความสนใจซักถามเกี่ยวกับการขับถ่ายหรืออุจจาระ และการให้ความช่วยเหลือให้ได้รับอาหารและน้ำหรือเครื่องดื่มอย่างเพียงพอ ในด้านความพึงพอใจของผู้ป่วยต่อกิจกรรมการพยาบาลที่สนองความต้องการพื้นฐาน ของผู้ป่วยแผนกสามัญและแผนกพิเศษมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.001

หมายเลขบันทึก: 32719เขียนเมื่อ 1 มิถุนายน 2006 14:33 น. ()แก้ไขเมื่อ 31 พฤษภาคม 2012 22:58 น. ()สัญญาอนุญาต:


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี