สพท.หนองบัวลำภู เขต 1  จะจัดประกวดโครงงานนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในหัวข้อเรื่อง "เยาวชนไทยทำดี ถวายในหลวง"  ในวันที่  5  มิถุนายน  2549   ณ สพท.หนองบัวลำภู เขต 1  เวลา  09.00-15.30  น.  เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติฯ แด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  เนื่องในมหามงคลวโรกาสทรงครองสิริราชสมบัติ ครบ 60 ปี   ขอเชิญชวนท่านที่สนใจเข้าร่วมชมผลงานนักเรียนได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ