เตรียมสร้างกรอบสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น

สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น

สพท.นภ.1 เตรียมสร้างกรอบสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น เพื่อให้โรงเรียนในสังกัดได้มีกรอบ แนวทาง ในการพัฒนาหลักหลักสูตรและนำไปสู่การเรียนการสอนอย่างมีเป้าหมาย

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บ้านความรู้หรรษาความเห็น (0)