สพท.นภ.1 เตรียมสร้างกรอบสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น เพื่อให้โรงเรียนในสังกัดได้มีกรอบ แนวทาง ในการพัฒนาหลักหลักสูตรและนำไปสู่การเรียนการสอนอย่างมีเป้าหมาย