KM กับ พนักงานใหม่

 เช้านี้คุณเอื้อ ของมอดินแดง รศ.รังสรรค์ เนียมสนิท มอบหมายให้ JJ ทำความเข้าใจกับพนักงานใหม่กว่า ๒๐๐ ท่าน ให้เข้าใจในเรื่อง การจัดการองค์ความรู้ในองค์กรตามเกณฑ์ ก.พ.ร. และ กิจกรรมแลกเปลี่ยน เรียน รู้สู่บันได KM

ภาพที่ ๑ ขวามือ ทีมงาน "หมอใหม่" ๓๕ ท่านจากโรงพยาบาลศรีนครินทร์ นับอย่างไรก็ไม่ครบครับ ฝากท่านผู้อำนวยการ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ ศ.นพ.ภิเศก ลุมพิกานนท์ เพื่อนรักของ JJ ช่วยเช็คชื่อด้วยครับ

ภาพที่ ๒ บุคลากรใหม่ทะยอยมาเข้าร่วม

ภาพที่ ๓ บุคลากรใหม่จากคณะ หน่วยงาน ประมาณ ๒๐๐ ท่าน

 ประเด็นที่มีการเน้นเป็นรูปภาพด้านล่างที่ "ปรุง เพิ่มเติม จาก เอกสารของ เสือใต้ ศ.นพ.พิเชฐ อุดมรัตน์"

 ท้ายสุดได้เน้นให้ "พนักงานใหม่ทุกท่านสร้าง เครือข่าย หรือ CoP ในการพัฒนา สู่มหาวิทยาลัยแห่งการวิจัยครับ"

JJ