สรุปผลงานวารสาร

มีผู้ให้ความสนใจส่งบทความเข้ามาเฉลี่ยสัปดาห์ละ 6-7 เรื่อง ทั้งๆ ที่ตั้งเป้าไว้เพียงแค่ 2-3 เรื่อง/สัปดาห์

ช่วงเดือน พ.ค.นี้รีบเร่งกับการทำต้นฉบับวารสารฉบับที่ 2/2549 ให้ทันกำหนดออก (เดือนมิถุนายน) ตอนนี้ได้ข้อสรุปค่อนข้างชัดเจนเกี่ยวกับบทความที่จะนำตีพิมพ์ในฉบับนี้ ประมาณ 7-8 เรื่อง ซึ่งในฉบับนี้มีรายงานการวิจัยอยู่หนึ่งเรื่อง ที่เราต้องลงพิมพ์ให้เนื่องจากส่งเข้ามาในระหว่างที่เรายังไม่ปรับเกณฑ์การตีพิมพ์ ดังนั้นฉบับนี้ยังผสมผสานระหว่างเกณฑ์การพิจารณาเดิมกับเกณฑ์ใหม่ที่ประชุมไปเมื่อวันที่ 25 เม.ย. 49 และคาดว่าวารสารฉบับนี้จะแล้วเสร็จไม่เกินวันที่ 25 มิ.ย. นี้

ส่วนผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นเกินเป้าหมายของเดือนพ.ค.นี้คือ มีผู้ให้ความสนใจส่งบทความเข้ามาให้ทางทีมกองบก.พิจารณาเฉลี่ยสัปดาห์ละ 6-7 เรื่อง ทั้งๆที่เราตั้งเป้าไว้เพียงแค่ 2-3 เรื่อง/สัปดาห์ ซึ่งส่วนหนึ่งอาจจะมาจากท่านบก.วารสาร (รศ.ธีระ ฤทธิรอด) ช่วยประชาสัมพันธ์ แจ้งข่าวสารการเขียนบทความได้อย่างทั่วถึง และติดตามงานอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งเรามีทีมกองบก.ที่ดี ให้ความช่วยเหลือและพิจารณาบทความอย่างรวดเร็ว ทำให้งานออกมาทันเวลา ขอขอบคุณทีมกองบก.ทุกท่านนะคะที่ให้ความอนุเคราะห์และช่วยพิจารณาแก้ไขบทความทุกๆ เรื่องด้วยดีเสมอมาค่ะ

งาม

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน วารสารศูนย์บริการวิชาการความเห็น (0)