ใฝ่หาธรรมนำมิตรภาพที่ขอนแก่น


มิตรภาพ สร้างได้จากใจที่บริสุทธิ์ เป็นเพื่อนผู้ให้ มอบน้ำใจแก่กัน

 

 

ใฝ่หาธรรม

นำมิตรภาพที่ขอนแก่น

      

    ผอ.สมชายไทยประสงค์ ประธานพิธีเปิด

     ผู้บริหารโรงเรียนและพระวิทยากร

   คุณธรรมเป็นเครื่องชี้วัดความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ การปฏิบัติหน้าที่จึงเป็นการปฏิบัติธรรม มนุษย์เป็นสัตว์สังคมที่มีกรอบในการอยู่ร่วมกัน คือศีล เมื่ออยู่ในกรอบไม่เบียดเบียนกันส่งผลให้เกิดความสงบสุข(สมาธิ) ก่อให้เกิดปัญญาที่สร้างสรรค์
 

    ผอ.บุญชอบ อุสาย ทำให้ดูอยู่ให้เห็น

    กลุ่มโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กลุ่มลุ่มน้ำชี ได้จัดทำโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน ขึ้นระหว่างวันที่ ๕ – ๗  มกราคม  ๒๕๕๓ ที่วัดธรรมอุทยาน
บ้านสำราญ – เพี้ยฟาน อำเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น โดยมีโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๔ (บ้านสำราญเพี้ยฟาน)และโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๓๔(บ้านกุดโง้ง) เป็นเจ้าภาพ
    วัตถุประสงค์โครงการเพื่อพัฒนานักเรียนให้เกิดคุณธรรมตามหลักธรรมของพุทธศาสนา มีมารยาทชาวพุทธ เรียนรู้การอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข ทั้งยังได้เน้นย้ำการฝึกตนให้มีจิตสาธารณะ
 

        ชื่นชมกล้วยไม่มิตรภาพ
  
จากคุณแดง เลี่ยมทอง ช่อเพชรกุล

   โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ ๘ โรงเรียนได้แก่ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๑ (บ้านแข้) โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๗(บ้านมะโม) โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๓๔(บ้านกุดโง้ง) โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๓๕(บ้านคำกั้ง) โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๓๖(บ้านบะตากา)โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๖๓(ชุมชนบ้านคำแดง) โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๔(บ้านสำราญเพี้ยฟาน)โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๐๑ เฉลิมพระเกียรติ กลุ่มเป้าหมายที่เข้ารับการอบรมเป็นนักเรียนช่วงชั้นที่ ๒ (ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ – ๖ ) ครูควบคุมนักเรียน จำนวน ๒ คน ส่วนผู้บริหารโรงเรียนทุกคนต้องเข้าร่วมกิจกรรม
 

      ตะวันขึ้นที่ขอนแก่น เช้า ๖ มกราคม

    กิจกรรมที่พระคุณเจ้าสอนนักเรียนจะเน้นการปฏิบัติตน ให้เกิดความสำรวม ฝึกให้ทำงานร่วมกัน สร้างความสามัคคี การปฏิบัติตนตามแนวทางวิถีพุทธ นักเรียนได้ฝึกการกราบ การไหว้ การสวดมนต์ไหว้พระ ความเป็นอยู่ให้เด็กได้ใกล้ชิดธรรมชาติ ได้สำนึกตนไม่ให้เกิดความประมาท นักเรียนต้องกางเต็นท์นอนข้างหลุมฝังศพ บางหลุมมีหมวกกันน๊อควางไว้บนหลุม เพื่อบอกให้รู้ว่าเสียชีวิตเพราะอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ พระท่านบอกว่าให้เรียนรู้การอยู่กับสภาวะจิต เราก็อยู่ส่วนเรา เขาก็อยู่ส่วนเขา ขอให้เราได้ปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เชื่อฟังพระสงฆ์วิทยากร รับรองไม่พบสิ่งที่น่ากลัว ขอให้เราเชื่อมั่นตนเองว่าเราดีพอ ทำดีย่อมได้ดี
     

คุณสุมาลี  มุงคุณคำซาว(คุณเล็ก)มาเยี่ยม

     ด้วยความศรัทธาในหลวงพ่อกล้วย เจ้าอาวาสวัดธรรมอุทธยาน จึงพบว่าวัดได้สร้างสิ่งที่เป็นสื่อการเรียนรู้ มีรูปปั้นเกี่ยวกับศาสนา มีภาพวาดพุทธประวัติ สภาพแวดล้อมเอื้อต่อการเรียนรู้ ร่มรื่น พระเณรล้วนแต่ผู้ทรงศีลทรงปัญญา มีภูมิรู้ บางรูปเรียนจบเป็นบัณฑิตเกียรตินิยม บางรูปเป็นทันตแพทย์ แม่ชีก็มีความรู้เป็นถึงดอกเตอร์ การจัดกิจกรรมจึงนำเอาจิตวิทยามาใช้ เด็กไม่เครียด การให้ความรู้จึงเปรียบเสมือนการเติมน้ำใส่ตุ่มช้าๆ ทีละหยดอย่างต่อเนื่อง เด็กจะได้ฝึกปฏิบัติโดยไม่ถูกบังคับ ตลอดเวลาการอบรมจะมีผู้ใจบุญนำอาหารว่าง  มาให้เด็กได้รับประทานอย่างต่อเนื่อง
   

กิจกรรมสามัคคี มีจิตสาธารณะพระอาจารย์ต้า

   การเข้าร่วมการอบรมครั้งนี้ผู้บริหารโรงเรียนได้ให้ความสำคัญและเป็นกำลังใจให้ครูนักเรียนได้แสวงธรรม อย่างพร้อมหน้า นำโดยท่าน ผอ.สมชาย  ไทยประสงค์ ประธานกลุ่มลุ่มน้ำชี บรรยากาศอยู่ท่ามกลางธรรมชาติ ผู้เขียนได้ฝึกการตื่นเช้าได้ตื่นขึ้นมารับแสงตะวันขึ้นที่ขอนแก่น สวยมาก มองแสงทองยามเช้าทำให้ชีวิตมีความหวัง เงาแสงผ่านกอไผ่ให้ความรู้สึกดีมาก เหนือสิ่งอื่นใดการไปขอนแก่นครั้งนี้ มีความสุขที่ได้พบเพื่อนร่วมกิจกรรม GotoKnow ถึง ๒ ท่าน คือ คุณสุ มหาวิทยาลัยชีวิต ที่ไม่มีวันปิดทำการ น้องเล็ก มาเยี่ยมตอนสายวันที่ ๕ มกราคม ตอนสาย ๆ หลังจากออกจากการจัดรายวิทยุชุมชนที่กระนวน บึ่งรถคันเท่ห์ น่ารัก มาทักทายพร้อมกับข้าวโพดหวาน แม้จะพบกันครั้งแรกเราก็คุ้นเคยพูดคุยกันเหมือนเป็นญาติพี่น้องที่สนิทสนมยาวนาน ฝากปลาส้มยโสธร มอบให้ไปทานที่บ้านและนำไปฝากคุณแดง ที่วันนี้ติดเวรโรงพยาบาลศรีนครินทร์ ได้มีโอกาสพบคุณแดงพร้อมกับพ่อบ้านก็ตอนเช้าวันที่ ๖ มกราคม ที่ร้านเกาเหลาเลือดหมู แถวโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน การพบกันก็แบบเร่งรีบเพราะคุณแดงต้องรีบไปประชุม ท่านได้มอบกล้วยไม้ ๓ กระถางและเสื้อยืดมหาวิทยาลัยขอนแก่นสีส้ม ๑ ตัว เพื่อนที่มาด้วยกันต่างเห็นก็อยากได้ขอแบ่ง ความเป็นกัลยาณมิตรนั้นมีความงดงาม ความศรัทธาที่มีต่อกันจึงเป็นความเคารพนับถือที่แบ่งปันให้กันไม่มีสิ้นสุด ยังจดจำความประทับใจในเพื่อนร่วมอุดมการณ์ทั้ง ๒ ท่าน คือ
คุณสุมาลี  มุงคุณคำซาว(คุณเล็ก) ดี.เจ.ดังแห่งอำเภอกระนวน และคุณเลี่ยมทอง  ช่อเพชรกุล พยาบาล ๖ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มข.  ขอนแก่น( หอผู้ป่วย 3ง รพ. ศรีนครินทร์ มข.) จะจดจำไว้ในดวงใจตลอดไปครับ และขอบคุณในมิตรภาพที่มอบให้อย่างจริงใจและอบอุ่น

 

    กอไผ่ให้ความสงบร่มเย็น พาศิษย์อริยชน

  การเดินทางใฝ่หาธรรมจึงเป็นการเดินทางอย่างมีความหมาย มีความสุขที่ได้เห็นสังคม ที่มีกัลยาณมิตร ที่มีการให้ไม่มีวันสิ้นสุด เก็บเอาความรู้สึกดีๆ เอาไว้ หัวใจก็เปี่ยมสุข วันนี้จึงเป็นวันที่ใบหน้าเปื้อนด้วยรอยยิ้ม

  

 ผอ.บุญชอบ อุสาย(ทร.๑๑) กำลังวิเคราะห์ธรรม

 

หมายเลขบันทึก: 327001เขียนเมื่อ 11 มกราคม 2010 22:21 น. ()แก้ไขเมื่อ 6 กันยายน 2013 22:13 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกันจำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (37)
 • โยมผอ.พรชัย
 • ดูบรรยากาศของสถานที่ปฏิบัติสงบมาก
 • เหมาะต่อการฟูมฟักคุณธรรมและจริยธรรม
 • อนุโมทนาที่ท่านผอ.ได้มีโอกาสพักผ่อนทางใจ
 • เพื่อจะได้เดินหน้าต่อไปด้วยรอยยิ้ม

ยอดเยี่ยมค่ะอย่างนี้สิจึงจะเรียกว่า เริ่มที่แม่ แก้ที่พ่อ ก่อที่ลูก ปลูกที่อาจารย์ ฝากวิญญาณที่พระ

สาธุ...ขออนุโมทนาบุญ

แวะมาชื่นชมกิจกรรมดีๆกับท่านผอ.ขอรับ

นมัสการพระคุณเจ้า ธรรมหรรษา

กราบขอบพระคุณท่านที่เมตตามาเยี่ยมชม วัดธรรมอุทยานเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สอนถึงบาปบุญคุณโทษ

ร่มรื่นขอรับ

ขอบคุณมาตายี

คุณแม่ลูกสี่ที่ยังสวย ชอบข้อคิดที่ฝากครับ

เริ่มที่แม่ แก้ที่พ่อ ก่อที่ลูก ปลูกที่อาจารย์ ฝากวิญญาณที่พระ

นมมัสการพระคุณเจ้า ท่านธมมฐิต

พระคุณท่านมีอะไรที่ดีก็ขอได้โปรดแนะนำด้วยขอรับ

 • สวัสดีค่ะ  ท่านผอ.พรชัย
 • แวะมาเยี่ยมชมและอนุโมทนาบุญกับกิจกรรมอันเป็นกุศล
  "สุขอื่นยิ่งกว่าความสงบเป็นไม่มี"
 • สวัสดีค่ะ อาจารย์พรชัย
 • "มิตรภาพ สร้างได้จากใจที่บริสุทธิ์ เป็นเพื่อนผู้ให้ มอบน้ำใจแก่กัน" มิตรภาพเป็นสิ่งที่ดีงามเสมอ สิ่งดีงามที่เกิดขึ้นจากใจที่บริสุทธิ์ ย่อมยั่งยืนตลอดไปค่ะ
 • ไม่มีคำว่า บังเอิญ  ในเรื่องของมิตรภาพที่ดี มีแต่ความตั้งใจ...จริง... 
 • ขอบคุณค่ะ

 

มาชื่นชมกิจกรรมดีๆครับท่าน ท่านสบายดีนะครับ

ขอบคุณธรรมทิพย์

ท่านรู้ธรรมนำมาบอกกล่าว ผมเพียงเริ่มย่างก้าว แต่เราก็เชื่อมั่นในธรรม

ขอบคุณน้องบุษรา

มิตรภาพยั่งยืน ยังระลึกถึง ปรารถนาดีต่อกัน ไม่มีวันเสื่อมคลาย

ขอบคุณ คุณเบดูอิน

สบายดีครับ กำลังเตรียมงานค่ายจิตอาสา : รวมพลคนต่างวัยหัวใจใฝ่เรียนรู้ ที่คุณหนานเกียรติจัดให้ครับ

สวัสดีค่ะ เข้ามาเรียนรู้ธรรมมะด้วยคนค่ะ ท่าน ผอ. ขอให้งานค่ายจิตอาสา : รวมพลคนต่างวัยหัวใจใฝ่เรียนรู้  สำเร็จลุล่วงด้วยดีน่ะค่ะ เป็นกำลังใจให้ค่ะ ถ้าสวรรค์มีตา ฟ้ามีใจ คงได้ร่วมงานกันอย่างแน่นอนค่ะ..

อือ อือ เค้าอยากไปด้วยจ้า.ทำใจไม่ได้อ่ะ..อือ อือ..

สวัสดึค่ะ

   ภาพตะวัน สวยมากค่ะ

 

 

 

 

สวัสดีค่ะ ท่าน ผ.อ.

 • แวะมาชื่นชมกิจกรรมดีๆ
 • และได้เห็นน้ำใจที่แสนดีของชาวโกทูโน พี่สุกับน้องแดง
 • ฝากความปราถนาดีมาถึงทุกๆ คนด้วยนะคะ

 

สวัสดีค่ะ

 • ดีเจเล็กพูดเก่งค่ะ
 • แต่เสียอย่างเดียว..ขับรถช้า ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ มาก ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ

ขอบคุณครูบันเทิง

ส่งกำลังใจมาช่วยก็มากพอแล้วคนเก่ง น้องไอซ์สบายดีนะครับ

ขอบคุณกานดา น้ำมันมะพร้าว

ขอบคุณรูปจักรยานกำลังต้องการนำไปเขียนบทความการบริหารแบบจักยาน 2 ล้อพอดีครับ

ขอบคุณคุณครูอรวรรณ

ทุกคนล้านมีมิตรภาพแม้จะอยู่ไกลกัน เหมือนญาติสนิท ชื่นใจครับ

ขอบคุณครับ คุณครูคิม

ยิ่งใกล้วันเข้าค่าย ยิ่งตื่นเต้นที่จะได้เห็นความแปลกใหม่ ได้เห็นกัลยาณมิตรที่แสนใจดี

 • สวัสดีครับท่าน ผอ.
 • แวะมาเยี่ยมให้กำลังใจครับ

 

แง แง พี่ครูคิม ว่าเค้า ขับรถช้า

ภาพกิจกรรม ที่นักเรียน ผอ.พรชัย ฝึกที่ โรงเรียนไทยรัฐ 84 ขอนแก่น

 -เขาก็กลัวอุบัติเหตุนี่คะ เพราะถ้าเค้าเป็นไรไป แย่เลย เพราะเป็นคนหาเงินให้เขาใช้อยู่คะ ยังไม่อยากเป็นอะไรคะ และรับผิดชอบคนที่นั่งมาด้วยคะ ทุกคนก็ไม่อยากเป็นอะไร ก็ยังคิดอยูว่า ไปยโสนี่จะทันเขาไหมเนี่ย ยิ่งไม่รู้เส้นทางยิ่งขับช้า เพราะจะต้องอ่านป้ายทุกป้ายที่ผ่านสายตาบอกทางคะ และยิ่งเป็นตอนกลางคืน หละเต่าคลานเลยคะ

-ท่านพี่คะ ในช่วง ต้นๆเดือนกุมภาพันธ์  ถ้ามาตรงกับกิจกรรมส่วนตัว            

 ก็อาจจะไม่ได้มาร่วมนะคะ เพราะ มหาวิทยาลัย เขานัดนักศึกษาที่จบแล้วซ้อมรับปริญญา  หรือไม่ก็รับปริญญาไปเลย ได้ข่าวคร่าวๆนะคะ อย่าพึ่งหวังอะไรจากน้องมากเกินไปคะ แต่ถ้าไม่มีอะไร วันเสาร์อาทิตย์ ช่วยได้ วันธรรมดา ไม่ได้นะคะ จัดโปรแกรมใหม่วางแผนใหม่ด้วยคะ

                    

ขอบคุณจักรกฤษณ์

กำลังใจที่ได้รับคือแรงฮึดสู้ครับ

ขอบคุณสุ

ได้เห็นหน้าได้พบปะเป็นพี่เป็นน้อง ก็สุขใจแล้ว ดีใจกับการรับปริญญาขอให้บัณฑิตใหม่พบแต่ความสุข ความสำเร็จ

ในหน้าที่การงานและครอบครัวครับ

มิตรภาพทางภาคอีสาน

งอกงามจังเลยค่ะ สงสัยดินดี

ปุ๋ยชีวภาพจะได้ผล

ขอบคุณ คุณครูต้อยติ่ง

ชอบดอกไม้จากใบเตย คงหอมชื่นใจนะครับ สอนวิธีทำในบันทึกบ้างซิครับ จะได้ให้คุณครูที่โรงเรียน

ฝึกทำครับ

ขอบคุณคุณครู ป.1

มิตรภาพเบ่งบานทุกที่ครับ ภาคกลางยิ่งมากล้นน้ำใจครับ ครูนงเยาว์ ยิ่งใจใหญ่กว่าใครใครจริงไหมครับ

สวัสดีครับท่าน ผอ.

 • ผมมาขอบคุณที่ท่านแวะไปเยี่ยม ไปทักทาย ไปให้กำลังใจ
 • มาชื่นชมกับกิจกรรมการทำความดี ที่ไม่มีพิกัด
 • ธรรมะ สามารถเอาชนะได้ทุกอย่างแหละครับไม่ใช่แค่ อธรรม เท่านั้น
 • แล้วค่อยพบตัวจริงเสียงจริงครูจ่อยนะครับ
 • ที่โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 63(ชุมชนบ้านคำแดง)แน่นอน
 • โชคดีครับท่าน

สวัสดีค่ะ

 • มาทักทายค่ะ
 • ไม่มีอะไรจะคุยนะวันนี้

สวัสดีค่ะ

 • มีเรื่องแล้ว...ไปหาเรื่องมาค่ะ
 • ที่นี่ค่ะ เชิญชวนท่านไปด้วยนะคะอยู่ใกล้ ๆ ยโสฯค่ะ
 • http://gotoknow.org/blog/wattan/327414

สวัสดีค่ะ  เป็นตาม่วนแท้  ท่านอ้าย  ยินดีด้วยนะคะ

ขอบคุณครูจ่อย

จะทำซกเล็กไว้รอเด้อเจ้านาย

ขอบคุณคุณครูคิม

คนอะไรใจกว้างยังกับแม่น้ำ

ขอบคุณ คุณครูวิไล บุรีรัตน์

อ้ายไปอบรมธรรมะ ม่วนในรสพระธรรม ดื่มด่ำธรรมชาติ ได้บุญหลายอีหลีเด้อ

สวัสดีค่ะมาร่วมแสวงธรรมด้วยคนนะคะ

 • "ผู้ใดเห็นธรรมย่อมเห็นเรา"...องค์มาฯว่าไว้
 • เด็กน้อยโชคดีนะคะ
 • ชอบภาพนี้ค่ะ

 • ลูบพัง...มีคำถามจากเด็กน้อยมั่งไหมคะ?

                             มีสุขนะคะ

โอ้ยเขียนผิดๆๆๆ...องค์สัมมา...ลูบพุง อิอิ

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท