ข้อมูลอัพเดทเมื่อ 25 เม.ย.2556

ประวัติต้นตระกูลอินสว่าง

เนื่องจากประวัติเป็นเรื่องของอดีตและอดีตนี้ก็เป็นอดีตอันยาวนานมาก ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๐๘ ถึง ๒๕๕๕ ยาวนานถึง ๑๔๗ ปี ฉะนั้นข้อมูลต่าง ๆ ที่นำเสนอนี้ อาจจะมีความคลาดเคลื่อนจากความจริงบ้างอาจจะมีความไม่ถูกต้องบ้าง แต่ผู้นำเสนอข้อมูลนี้ได้บันทึกจากคำบอกเล่าของท่านผู้รู้ที่มีความใกล้ชิดกับเจ้าของต้นตระกูล อินสว่าง หลายท่าน จึงเชื่อได้ว่าข้อมูลที่นำเสนอนี้มีความถูกต้องมากที่สุดเท่าที่จะหาได้ในตอนนี้ และหากข้อมูลของท่านใดมีความคลาดเคลื่อนไปจากนี้ก็สามารถแก้ไขให้ถูกต้องได้และหากท่านใดทราบข้อมูลมากกว่านี้แจ้งไปที่ ร.ต. ภิรมย์ อินสว่าง หมายเลขโทรศัพท์ 089-256-2091 และ 085-557-6627 อีเมล [email protected] หรือ ถู[email protected] และหากมีสิ่งใดที่ผิดพลาดไม่ ถูกต้องข้าพเจ้า ร.ต. ภิรมย์ อินสว่าง ขอรับผิดไว้แต่เพียงผู้เดียว หากข้อมูลที่นำเสนอนี้เป็นข้อมูลที่ดีมีประโยชน์ขอยกความดีนี้ให้กับ น.ส. อัปสร อินสว่าง อาจารย์ ณรงค์ รอดพันธ์ และคุณ พจนา ( ต๋อย ) อินสว่าง ( รอดพันธ์ ) คุณ ชูชาติ อินสว่าง คุณ ไผ่แก้ว อินสว่าง และทายาทตระกูลอินสว่างทุก ๆ ท่าน ที่กรุณาให้ข้อมูล

เริ่มต้นเล่าประวัติ

เมื่อประมาณปี พ.ศ. ๒๔๐๘ ที่บริเวณตลาดบ้านกล้วย ต.บ้านกร่าง อ. ศรีประจันต์ จ. สุพรรณบุรี ได้กำเนิดบรรพบุรุษผู้ที่ควรแก่การเคารพและบูชาขึ้นมา ๒ ท่าน ท่านหนึ่ง ชื่อ นาย ไช้ เดินทางมาจาก เมือง โซเถา ประเทศจีนแล้วมาตั้งรกรากอยู่ที่บ้านกล้วย อีกท่านหนึ่ง ชื่อ นาย ทอง

( สมัยนั้นคนไทยยังไม่มีการใช้นามสกุล ) เป็นคนบ้านไร่มาตั้งรกรากอยู่ที่บ้านกล้วยเหมือนกันได้เป็นเพื่อนเกลอกันและรักกันมาก และที่ตลาดบ้านกล้วยนี้เองมีหญิงสาวแสนสวยอีก ๒ คน เป็นพี่น้องกัน คนพี่ชื่อ คุณ นิ่ม คนน้องชื่อ คุณ นวล ต่อมา นายไช้ แซ่โง้ว ได้มาขอแต่งงานกับคุณ นิ่ม ส่วน นายทองได้ขอแต่งงานกับคุณ นวล ทั้งคู่จึงกลายเป็นเพื่อนเขยกันตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

ต่อมาทางราชการได้เห็นคุณงามความดีของนายทองที่เป็นคนดีมีคุณธรรม โอบอ้อมอารีย์มีคนนับหน้าถือตามากมายจึงแต่งตั้งให้เป็น ผู้ใหญ่บ้าน คอยช่วยราชการดูแลทุกข์สุขของประชาชนคนบ้านกล้วยให้อยู่เย็นเป็นสุขตลอดมา

( นาง นิ่มและ นางนวน ยังมีพี่อีก ๒ คน คือ นางบุญ และนาย เสือ )

บ้านกล้วย หรือ ตลาดบ้านกล้วย

สถานที่ก่อกำเนิด ตระกูล อินสว่าง คือตลาด บ้านกล้วยหมู่ที่ ๕ ต.บ้านกร่าง อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี ชื่อบ้านกล้วยนี้มีหลักฐานเรียกขานกันมาช้านานแล้วสมัยสุนทรภู่กวีเอกแห่งกรุงรัตนโกสินท่านเดินทางมาเมืองสุพรรณตามลำแม่น้ำท่าจีน ท่านสุนทรภู่ได้เขียนไว้ในนิราศ “ เมืองสุพรรณ ” เมื่อ พ.ศ. ๒๓๘๔ ตอนที่เรือของท่านมาถึงบ้านกล้วย ความว่า................

เรือคล่องล่องเลี้ยวเลื่อน เคลื่อนคลา

ถึงย่านบ้านกล้วยเวลา บ่ายคล้อย

กล้วยไข่ ไร่รื่น ระดา ดก เรื่อ เครือเอย

ลางแห่ง แปลง ปลูกอ้อย แอบ กล้วยสลวยลำ

( จากหนังสือ นิราศเมืองสุพรรณ ฉบับ หอสมุทรแห่งชาติ )

ต่อมาในสมัยราชการที่ ๖ ทรงประกาศใช้พระราชบัญญัติการใช้นามสกุล โดยให้คนไทยสามารถมีนามสกุลใช้ได้

ดังนั้น ผู้ใหญ่ ทอง และ นายไช้ แซ่โง้ว ซึ่งเป็นทั้งเพื่อนและคู่เขยกันได้ร่วมกันลงชื่อขอใช้นามสกุลจากทางราชการโดยให้ผู้ใหญ่ทองเป็นผู้ขอยื่นจดทะเบียน นามสกุลที่ขอใช้คือ อินสว่าง ซึ่งมีความหมายว่ “ พระอินทร์ที่โชติช่วง ”

( ได้รับข้อมูลจาก น.ส. พิชชากร อินสว่าง ท่านอื่นเห็นเป็นอย่างไรครับ ) ต่อมาเครือญาติของนาย ไช้ แซ่โง้ว และเครือญาติของผู้ใหญ่ทองได้ขอร่วมใช้นามสกุล “ อินสว่าง “ ด้วยกันทุกคน ต่อมาด้วยความประพฤติที่ดีงามความมีน้ำใจโอบอ้อมอารรีย์และเป็นคนเด็ดขาดชอบช่วยเหลือคนตกทุกข์ได้ยากเสมอมา ด้วยเหตุนี้เองจึงทำให้นามสกุลอินสว่าง เป็นนามสกุลที่มีคนรู้จักแต่ในด้านดีงาม จึงมีเครือญาติมาขอใช้ร่วมนามสกุลตั้งแต่นั้นมาบ้านกล้วยจึงเป็นสถานที่ก่อกำเนิด ตระกูล อินว่าง

ขอความช่วยเหลือ

ผมทดลองใช้โปรแกรมทำผังตระกูลเป็นโปรแกรมที่ดีมาก ๆ เข้าให้ใช้ได้ฟรี 250 คน หากมีสมาชิกในตระกูลมากกว่านี้

ต้องสมัครสมาชิกต้องเสียเงินค่าสมาชิก ผมทดลองใช้มานานแล้วทดลองผิดทดลองถูกทำได้แค่นี้เองใครมีความ

สามารถช่วยหน่อยครับจะได้สมบูรณ์สักทีช่วยหน่อยลองเข้าชมเว็ปดังนี้

๑. พิมพ์ อินสว่าง ใน Google

๒. เลื่อนไปที่ อินสว่าง last name - อินสว่าง family - MyHeritage แล้วคลิ๊ก

๓. คลิ๊กที่ อินสว่าง WebSite,สมาชิกคนหนึ่ง

๔. คลิ๊กที่ ร.ต.ภิรมย์ อินสว่าง ส่งคำขอเป็นสมาชิก

๕. คลิ๊กที่ ผังตระกูลอินสว่างสายนายทอง อินสว่าง

๖. คลิ๊กที่ ดูแผนภูมิต้นไม้ครอบครัว

ลองดูครับ

ท่านใดสามารถเข้าไปแล้วอ่านชื่อออกขอความกรุณาช่วยบอกผมด้วยครับ........ขอบคุณ


http://www.myheritageimages.com/C/storage/site191982302/files/pf/55/28/pf5528_7846882l6id6928m5a15yf.ged


การลำดับวงศ์สาคณาญาติตระกูลอินสว่าง
บรรพบุรุษตระกูลอินสว่าง กำเนิดมาจากคนไทยเชื้อสายจีน เดิมมีเชื้อแซ่... แซ่โง้ว ....ได้เดินทางจากเมืองซัวเถา ประเทศสาธารณะรัฐประชาชนจีน เข้ามาตั้งรกรากทำมาหากินในประเทศไทยเมื่อหลาย ๆ สิบปีมาแล้ว โดยมีคุณพระนิติกฤตย์ประพันธ์ ( ทองอยู่ อินสว่าง ) เป็นบุคลต้นตระกูล ตั้งบ้านเรือนอยู่ที่ 34 หมู่ 5 ตลาดบ้านกล้วย ต.บ้านกร่าง อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี

ประวัติ อำมาตย์ตรีพระนิติกฤตย์ประภันย์ ( ทองอยู่ อินสว่าง )

- เคยดำรงตำแหน่ง หัวหน้าศาลหลาย ๆ จังหวัด

- เคยดำรงตำแหน่ง อธิบดีศาลอาญา

- เคยดำรงตำแหน่ง อธิบดีศาลอุทธรณ์

- เคยดำรงตำแหน่ง คณะกรรมการตุลาการ ( ก.ต. )

ด้วยความที่ท่านเป็นคนคีมีศีลธรรมถือความสัตย์ สุจริตและยุติธรรมแม้จะเกษียณอายุแล้วท่านยังได้รับความไว้วางใจให้ดำรงตำแหน่ง คณะกรรมการตุลาการ ( ก.ต. ) จนกระทั้งถึงวาระสุดท้ายของชีวิต นับว่าเป็นเกียรติแก่วงศ์ตระกูลอินสว่างเป็นอย่างยิ่ง

ยังมัข้อมูลต่ออีกกรุณาคอย.....

แผนผังตระกูลอินสว่าง ( ข้อมูล 19 ม.ค.53 )

กำนัน วิภาส อินสว่าง สมรสกับ นาง กุศล อิสว่าง มีบุตรด้วยกัน 15 ท่าน ด้วยเกียรติประวัติอันเป็นที่ยอมรับของสังคมว่าวงค์ตระกูลท่านเป็นวงค์ตระกูลที่มี ชื่อเสียง และเป็นคนดีมีศีลธรรมถือความสัตย์มีจิตใจโอบอ้อม อารีย์ ชอบช่วยเหลือผู้คนทุกคนที่มาขอความช่วยเหลือ จึงมีญาติและผู้ใกล้ชิดต้องการขอใช้นามสกุลร่วมด้วย ท่าน กำนัน วิภาส อินสว่าง ก็จะอนุญาตให้ใช้ด้วยได้ทุกราย ท่านขออย่างเดียวคืออย่านำความเสื่อมเสียมาสู่วงค์ตระกูลก็แล้วกัน ข้าพเจ้าผู้เขียนได้ทำตามคำของท่านอย่างเคร่งครัดคือจะปฏิญาณว่าจะไม่ทำความเสื่อมเสียมาสู่วงค์ตระกูลอินสว่างเป็นอันขาด

ข้าพเจ้าเชื่อว่ายังมีลูกหลาน อินสว่าง อีกมายมายหลายสายอยู่กระจัดกระจายอยู่ทั่วประเทศไทยที่ยังไม่สามารถรวมตัวกันได้ ข้าพเจ้า หวังว่าสักวันหนึ่งคงจะมีผู้ที่มีความสามารถและมีศักยภาพสูงมาเป็นหัวหน้ารวบรวมทำทำเนียบตระกูลอินสว่าง เป็นฉบับสมบูรณ์ โดยมีการนัดหมายพบปะกันในจังหวัดต่าง ๆ ก่อน เพื่อปรึกษาหารือช่วยกันหาแนวทางในการปฏิบัติต่อไป

วัตถุประสงค์ที่ข้าพเจ้าทำเว็บนี้สืบเนื่องมาจาก ข้าพเจ้าเคยถามตัวเองว่า ข้าพเจ้าเป็นอินสว่างสายไหน ข้าพเจ้ายังไม่ค่อยจะรู้เลย เพราะ ปู่ ย่า พ่อ ได้เสียชีวิตไปหมดแล้วถามอา ๆ ก็ไม่ค่อยจะทราบเรื่อง ( แล้วท่านล่ะทราบหรือไม่ว่าอินสว่างที่ท่านใช้อยู่นี้มีความเป็นมาอย่างไร ) เมื่อกาลเวลาผ่านไป ปู ย่า ตา ยาย ล้มหายตายจากไปแล้ว ไม่มีการบอกกล่าวเล่าขานกัน ลูกหลานคงไม่ทราบความเป็นมาเป็นไปของตระกูลเป็นแน่ จึงหวังว่าเว็บนี้คงจะจุดประกายผู้ที่มีความรู้ความสามารถของผู้ที่ใช้นามสกุล อินสว่าง มาช่วยกันจัดทำให้เป็นฐานข้อมูลให้ลูกหลานในอนาคตค้นหาความเป็นมาตระกูลของตนเองได้สืบไป

หากข้อความใดไม่ถูกต้องหรือข้อมูลใดไม่ถูกต้อง หรือทำให้เกิดความเสื่อมเสียแก่ท่านใด ข้าพเจ้าขอรับผิดแต่เพียงผู้เดียวและท่านผู้ใดทราบข้อมูลที่ถูกต้องขอความกรุณาแจ้งมายังข้าพเจ้าด้วย ประการสุดท้ายข้าพเจ้าต้องขอโทษและขออนุญาตต่อท่านที่เป็นต้นตระกูลอินว่างด้วยที่มิได้แจ้งให้ท่านทราบก่อนหากท่านคิดเห็นประการใดกรุณาติดต่อกับด้วย ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง

จ.ส.อ. ภิรมย์ อินสว่าง ผู้ทำข้อมูล ( 19 ม.ค.2553 )

อีเมล : [email protected]