ประวัตินามสกุลอินสว่าง

ภิรมย์
อำมาตย์ตรีพระนิติกฤตย์ประภันย์ ( นิติกฤตย์ อินสว่าง ) กำนัน วิภาส อินสว่าง

ข้อมูลอัพเดทเมื่อ 25 เม.ย.2556

ประวัติต้นตระกูลอินสว่าง

เนื่องจากประวัติเป็นเรื่องของอดีตและอดีตนี้ก็เป็นอดีตอันยาวนานมาก ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๐๘ ถึง ๒๕๕๕ ยาวนานถึง ๑๔๗ ปี ฉะนั้นข้อมูลต่าง ๆ ที่นำเสนอนี้ อาจจะมีความคลาดเคลื่อนจากความจริงบ้างอาจจะมีความไม่ถูกต้องบ้าง แต่ผู้นำเสนอข้อมูลนี้ได้บันทึกจากคำบอกเล่าของท่านผู้รู้ที่มีความใกล้ชิดกับเจ้าของต้นตระกูล อินสว่าง หลายท่าน จึงเชื่อได้ว่าข้อมูลที่นำเสนอนี้มีความถูกต้องมากที่สุดเท่าที่จะหาได้ในตอนนี้ และหากข้อมูลของท่านใดมีความคลาดเคลื่อนไปจากนี้ก็สามารถแก้ไขให้ถูกต้องได้และหากท่านใดทราบข้อมูลมากกว่านี้แจ้งไปที่ ร.ต. ภิรมย์ อินสว่าง หมายเลขโทรศัพท์ 089-256-2091 และ 088-101-3499 อีเมล [email protected] หรือ ถู[email protected] และหากมีสิ่งใดที่ผิดพลาดไม่ ถูกต้องข้าพเจ้า ร.ต. ภิรมย์ อินสว่าง ขอรับผิดไว้แต่เพียงผู้เดียว หากข้อมูลที่นำเสนอนี้เป็นข้อมูลที่ดีมีประโยชน์ขอยกความดีนี้ให้กับ น.ส. อัปสร อินสว่าง อาจารย์ ณรงค์ รอดพันธ์ และคุณ พจนา ( ต๋อย ) อินสว่าง ( รอดพันธ์ ) คุณ ชูชาติ อินสว่าง คุณ ไผ่แก้ว อินสว่าง และทายาทตระกูลอินสว่างทุก ๆ ท่าน ที่กรุณาให้ข้อมูล

เริ่มต้นเล่าประวัติ

เมื่อประมาณปี พ.ศ. ๒๔๐๘ ที่บริเวณตลาดบ้านกล้วย ต.บ้านกร่าง อ. ศรีประจันต์ จ. สุพรรณบุรี ได้กำเนิดบรรพบุรุษผู้ที่ควรแก่การเคารพและบูชาขึ้นมา ๒ ท่าน ท่านหนึ่ง ชื่อ นาย ไช้ เดินทางมาจาก เมือง โซเถา ประเทศจีนแล้วมาตั้งรกรากอยู่ที่บ้านกล้วย อีกท่านหนึ่ง ชื่อ นาย ทอง

( สมัยนั้นคนไทยยังไม่มีการใช้นามสกุล ) เป็นคนบ้านไร่มาตั้งรกรากอยู่ที่บ้านกล้วยเหมือนกันได้เป็นเพื่อนเกลอกันและรักกันมาก และที่ตลาดบ้านกล้วยนี้เองมีหญิงสาวแสนสวยอีก ๒ คน เป็นพี่น้องกัน คนพี่ชื่อ คุณ นิ่ม คนน้องชื่อ คุณ นวล ต่อมา นายไช้ แซ่โง้ว ได้มาขอแต่งงานกับคุณ นิ่ม ส่วน นายทองได้ขอแต่งงานกับคุณ นวล ทั้งคู่จึงกลายเป็นเพื่อนเขยกันตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

ต่อมาทางราชการได้เห็นคุณงามความดีของนายทองที่เป็นคนดีมีคุณธรรม โอบอ้อมอารีย์มีคนนับหน้าถือตามากมายจึงแต่งตั้งให้เป็น ผู้ใหญ่บ้าน คอยช่วยราชการดูแลทุกข์สุขของประชาชนคนบ้านกล้วยให้อยู่เย็นเป็นสุขตลอดมา

( นาง นิ่มและ นางนวน ยังมีพี่อีก ๒ คน คือ นางบุญ และนาย เสือ )

บ้านกล้วย หรือ ตลาดบ้านกล้วย

สถานที่ก่อกำเนิด ตระกูล อินสว่าง คือตลาด บ้านกล้วยหมู่ที่ ๕ ต.บ้านกร่าง อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี ชื่อบ้านกล้วยนี้มีหลักฐานเรียกขานกันมาช้านานแล้วสมัยสุนทรภู่กวีเอกแห่งกรุงรัตนโกสินท่านเดินทางมาเมืองสุพรรณตามลำแม่น้ำท่าจีน ท่านสุนทรภู่ได้เขียนไว้ในนิราศ “ เมืองสุพรรณ ” เมื่อ พ.ศ. ๒๓๘๔ ตอนที่เรือของท่านมาถึงบ้านกล้วย ความว่า................

เรือคล่องล่องเลี้ยวเลื่อน เคลื่อนคลา

ถึงย่านบ้านกล้วยเวลา บ่ายคล้อย

กล้วยไข่ ไร่รื่น ระดา ดก เรื่อ เครือเอย

ลางแห่ง แปลง ปลูกอ้อย แอบ กล้วยสลวยลำ

( จากหนังสือ นิราศเมืองสุพรรณ ฉบับ หอสมุทรแห่งชาติ )

ต่อมาในสมัยราชการที่ ๖ ทรงประกาศใช้พระราชบัญญัติการใช้นามสกุล โดยให้คนไทยสามารถมีนามสกุลใช้ได้

ดังนั้น ผู้ใหญ่ ทอง และ นายไช้ แซ่โง้ว ซึ่งเป็นทั้งเพื่อนและคู่เขยกันได้ร่วมกันลงชื่อขอใช้นามสกุลจากทางราชการโดยให้ผู้ใหญ่ทองเป็นผู้ขอยื่นจดทะเบียน นามสกุลที่ขอใช้คือ อินสว่าง ซึ่งมีความหมายว่า “ พระอินทร์ที่โชติช่วง ”

( ได้รับข้อมูลจาก น.ส. พิชชากร อินสว่าง ท่านอื่นเห็นเป็นอย่างไรครับ ) ต่อมาเครือญาติของนาย ไช้ แซ่โง้ว และเครือญาติของผู้ใหญ่ทองได้ขอร่วมใช้นามสกุล “ อินสว่าง “ ด้วยกันทุกคน ต่อมาด้วยความประพฤติที่ดีงามความมีน้ำใจโอบอ้อมอารรีย์และเป็นคนเด็ดขาดชอบช่วยเหลือคนตกทุกข์ได้ยากเสมอมา ด้วยเหตุนี้เองจึงทำให้นามสกุลอินสว่าง เป็นนามสกุลที่มีคนรู้จักแต่ในด้านดีงาม จึงมีเครือญาติมาขอใช้ร่วมนามสกุลตั้งแต่นั้นมาบ้านกล้วยจึงเป็นสถานที่ก่อกำเนิด ตระกูล อินว่าง

ขอความช่วยเหลือ

ผมทดลองใช้โปรแกรมทำผังตระกูลเป็นโปรแกรมที่ดีมาก ๆ เข้าให้ใช้ได้ฟรี 250 คน หากมีสมาชิกในตระกูลมากกว่านี้

ต้องสมัครสมาชิกต้องเสียเงินค่าสมาชิก ผมทดลองใช้มานานแล้วทดลองผิดทดลองถูกทำได้แค่นี้เองใครมีความ

สามารถช่วยหน่อยครับจะได้สมบูรณ์สักทีช่วยหน่อยลองเข้าชมเว็ปดังนี้

๑. พิมพ์ อินสว่าง ใน Google

๒. เลื่อนไปที่ อินสว่าง last name - อินสว่าง family - MyHeritage แล้วคลิ๊ก

๓. คลิ๊กที่ อินสว่าง WebSite,สมาชิกคนหนึ่ง

๔. คลิ๊กที่ ร.ต.ภิรมย์ อินสว่าง ส่งคำขอเป็นสมาชิก

๕. คลิ๊กที่ ผังตระกูลอินสว่างสายนายทอง อินสว่าง

๖. คลิ๊กที่ ดูแผนภูมิต้นไม้ครอบครัว

ลองดูครับ

ท่านใดสามารถเข้าไปแล้วอ่านชื่อออกขอความกรุณาช่วยบอกผมด้วยครับ........ขอบคุณ


http://www.myheritageimages.com/C/storage/site191982302/files/pf/55/28/pf5528_7846882l6id6928m5a15yf.ged


การลำดับวงศ์สาคณาญาติตระกูลอินสว่าง
บรรพบุรุษตระกูลอินสว่าง กำเนิดมาจากคนไทยเชื้อสายจีน เดิมมีเชื้อแซ่... แซ่โง้ว ....ได้เดินทางจากเมืองซัวเถา ประเทศสาธารณะรัฐประชาชนจีน เข้ามาตั้งรกรากทำมาหากินในประเทศไทยเมื่อหลาย ๆ สิบปีมาแล้ว โดยมีคุณพระนิติกฤตย์ประพันธ์ ( ทองอยู่ อินสว่าง ) เป็นบุคลต้นตระกูล ตั้งบ้านเรือนอยู่ที่ 34 หมู่ 5 ตลาดบ้านกล้วย ต.บ้านกร่าง อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี

ประวัติ อำมาตย์ตรีพระนิติกฤตย์ประภันย์ ( ทองอยู่ อินสว่าง )

- เคยดำรงตำแหน่ง หัวหน้าศาลหลาย ๆ จังหวัด

- เคยดำรงตำแหน่ง อธิบดีศาลอาญา

- เคยดำรงตำแหน่ง อธิบดีศาลอุทธรณ์

- เคยดำรงตำแหน่ง คณะกรรมการตุลาการ ( ก.ต. )

ด้วยความที่ท่านเป็นคนคีมีศีลธรรมถือความสัตย์ สุจริตและยุติธรรมแม้จะเกษียณอายุแล้วท่านยังได้รับความไว้วางใจให้ดำรงตำแหน่ง คณะกรรมการตุลาการ ( ก.ต. ) จนกระทั้งถึงวาระสุดท้ายของชีวิต นับว่าเป็นเกียรติแก่วงศ์ตระกูลอินสว่างเป็นอย่างยิ่ง

ยังมัข้อมูลต่ออีกกรุณาคอย.....

แผนผังตระกูลอินสว่าง ( ข้อมูล 19 ม.ค.53 )

กำนัน วิภาส อินสว่าง สมรสกับ นาง กุศล อิสว่าง มีบุตรด้วยกัน 15 ท่าน ด้วยเกียรติประวัติอันเป็นที่ยอมรับของสังคมว่าวงค์ตระกูลท่านเป็นวงค์ตระกูลที่มี ชื่อเสียง และเป็นคนดีมีศีลธรรมถือความสัตย์มีจิตใจโอบอ้อม อารีย์ ชอบช่วยเหลือผู้คนทุกคนที่มาขอความช่วยเหลือ จึงมีญาติและผู้ใกล้ชิดต้องการขอใช้นามสกุลร่วมด้วย ท่าน กำนัน วิภาส อินสว่าง ก็จะอนุญาตให้ใช้ด้วยได้ทุกราย ท่านขออย่างเดียวคืออย่านำความเสื่อมเสียมาสู่วงค์ตระกูลก็แล้วกัน ข้าพเจ้าผู้เขียนได้ทำตามคำของท่านอย่างเคร่งครัดคือจะปฏิญาณว่าจะไม่ทำความเสื่อมเสียมาสู่วงค์ตระกูลอินสว่างเป็นอันขาด

ข้าพเจ้าเชื่อว่ายังมีลูกหลาน อินสว่าง อีกมายมายหลายสายอยู่กระจัดกระจายอยู่ทั่วประเทศไทยที่ยังไม่สามารถรวมตัวกันได้ ข้าพเจ้า หวังว่าสักวันหนึ่งคงจะมีผู้ที่มีความสามารถและมีศักยภาพสูงมาเป็นหัวหน้ารวบรวมทำทำเนียบตระกูลอินสว่าง เป็นฉบับสมบูรณ์ โดยมีการนัดหมายพบปะกันในจังหวัดต่าง ๆ ก่อน เพื่อปรึกษาหารือช่วยกันหาแนวทางในการปฏิบัติต่อไป

วัตถุประสงค์ที่ข้าพเจ้าทำเว็บนี้สืบเนื่องมาจาก ข้าพเจ้าเคยถามตัวเองว่า ข้าพเจ้าเป็นอินสว่างสายไหน ข้าพเจ้ายังไม่ค่อยจะรู้เลย เพราะ ปู่ ย่า พ่อ ได้เสียชีวิตไปหมดแล้วถามอา ๆ ก็ไม่ค่อยจะทราบเรื่อง ( แล้วท่านล่ะทราบหรือไม่ว่าอินสว่างที่ท่านใช้อยู่นี้มีความเป็นมาอย่างไร ) เมื่อกาลเวลาผ่านไป ปู ย่า ตา ยาย ล้มหายตายจากไปแล้ว ไม่มีการบอกกล่าวเล่าขานกัน ลูกหลานคงไม่ทราบความเป็นมาเป็นไปของตระกูลเป็นแน่ จึงหวังว่าเว็บนี้คงจะจุดประกายผู้ที่มีความรู้ความสามารถของผู้ที่ใช้นามสกุล อินสว่าง มาช่วยกันจัดทำให้เป็นฐานข้อมูลให้ลูกหลานในอนาคตค้นหาความเป็นมาตระกูลของตนเองได้สืบไป

หากข้อความใดไม่ถูกต้องหรือข้อมูลใดไม่ถูกต้อง หรือทำให้เกิดความเสื่อมเสียแก่ท่านใด ข้าพเจ้าขอรับผิดแต่เพียงผู้เดียวและท่านผู้ใดทราบข้อมูลที่ถูกต้องขอความกรุณาแจ้งมายังข้าพเจ้าด้วย ประการสุดท้ายข้าพเจ้าต้องขอโทษและขออนุญาตต่อท่านที่เป็นต้นตระกูลอินว่างด้วยที่มิได้แจ้งให้ท่านทราบก่อนหากท่านคิดเห็นประการใดกรุณาติดต่อกับด้วย ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง

จ.ส.อ. ภิรมย์ อินสว่าง ผู้ทำข้อมูล ( 19 ม.ค.2553 )

อีเมล : [email protected]

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ประวัตินามสกุลอินสว่าง

คำสำคัญ (Tags)#แซ่โง้ว#แผนผังตระกูลอินสว่าง ( โดยสังเขป )#ทองอยู่ อินสว่าง#ประวัตินามสกุลอินสว่าง#สถิตย์ อินสว่าง#ภาพบรรพบุรุษอินสว่าง#ชีวประวัติ กำนัน วิภาส อินสว่าง

หมายเลขบันทึก: 326351, เขียน: 09 Jan 2010 @ 21:34 (), แก้ไข: 25 Oct 2017 @ 16:26 (), สัญญาอนุญาต: ไม่สงวนสิทธิ์ใดๆ, ดอกไม้: 1, ความเห็น: 130, อ่าน: คลิก


ความเห็น (100)

รายการนี้มีมากกว่า 100 ความเห็น
ไผ่แก้ว
IP: xxx.86.182.238
เขียนเมื่อ 

วันก่อนคุณพ่อ (ชูชาติ อินสว่าง บุตร กำนันวิภาส อินสว่าง) ทราบว่าคุณจ่าภิรมย์กลับไปที่บ้านกล้วยจึงอยากเชิญปรึกษาหารือเรื่องนี้ แต่ตามหาไม่เจอค่ะ ไม่ทราบว่าเราจะนัดกันได้อย่างไรบ้างคะ

เขียนเมื่อ 

ครับ....คุณไผ่แก้วเมื่อ 17-18-19 ธ.ค.53 ผมกลับสุพรรณ ฯ ผ่านบ้านกล้วยไปมาหลายเที่ยวไม่มีโอกาสได้แวะเยี่ยมต้องขอโทษด้วย เนื่องจากผมมีปัญหาเรื่องที่ดินที่บ้านแม่ที่ สามชุก มัวเครียร์ปัญหายุ่ง ๆ อยู่และช่วงนี้ผมหยุดงานหลายวันเสาร์นี้เข้าเวร ฯ ออกเวร ฯ วันอาทิตย์ เก้าโมงเช้าช่วยแจ้งคุณพ่อ ( เฮียไอส์ ) ด้วย.....เร็ว ๆ นี้ผมจะมาพบท่านครับ ขอบคุณมากครับ ที่ให้โอกาสผม....

ศุภชัย อินสว่าง
IP: xxx.24.111.180
เขียนเมื่อ 

สวัสดีครับ

รู้สึกยินดีที่คนไทยกลุ่มหนึ่ง (ตระกูลอินสว่าง) กำลังจะได้รวบรวมประวัติศาสตร์ส่วนย่อยเพื่อเป็นหลักฐานทางชาติพันธ์ของชนชาติไทย ผู้เป็นคนหนึ่งที่เกิดมาก็ใช้นามสกุลอินสว่าง โดยที่ไม่มีใครถามความคิดเห็นหรือความต้องการเลย 555

แต่ผมไม่ได้อยู่ที่บ้านกล้วยหรอก พ่อของปู่ ชื่อ ตุ่น อินสวาง แม่ของปู่ชื่อว่า เพียร อินสวาง ปู่ชื่อ กลิ่นอินสวาง ย่าชื่อ ทองคำ (สุวรรณประทีป) อินสวาง (ปู่มีพี่น้อง ประมาณ 5 คน ที่จำได้คือ เกลี้ยง ตุ ปาน ฯ แต่ตอนนี้อยู่ที่ จ.กาญจน์) พ่อชื่อ เสน่ห์ อินสวางแม่ชือ สมจิตร์ (กาญจนา) อินสว่าง (ชมภูพาน) พ่อมีพี่น้องรวม 3 คน (พ่อ วิเชียร ทองสุก (ล้อมวงษ์)) อินสวาง

ส่วนผมชื่อศุภชัย อินสว่าง ปัจจุบัน อายุ 26 รับราชการอยู่ที่กรมศิลป์ (โรงละครฯ สนามหลวง ใครว่างแวะมาชมการแสดงบ้างนะครับ) จะอย่างไรก็ดีขอให้พวกเราช่วยเหลือเกื้อกูลกันนะครับ ทั้งคนจนและรวยแล้ว เคยดูรายการมีคนอินสว่างแถวบ้านกล้วยนะอยู่กระท่อมแก่แล้วไม่ค่อยมีใครดูแล้ว ใครอยู่ใกล้ก็รบกวนหน่อยนะครับ

ศุภชัย
IP: xxx.24.111.180
เขียนเมื่อ 
นภาดล ธรรมวิลัยบุตร
IP: xxx.77.134.102
เขียนเมื่อ 

ผมเกิดอยู่ที่สุพรรณและได้มาอยู๋หัวหินกับแม่และก๋งของผมก็นามสกุลอินสว่างเหมือนกัน

ก๋งเป็นคนบ้านกล้วยแต่ตอนนี้ท่านถึงแก่กรรมนานแล้วก็เป็นการดีที่คนนามสกุลเดียวกันผมก็มีเชื้อสายจีนเหมือน

กับก๋งและญาติพี่น้องของผมก็เหมือนกันตอนนี้ผมอายุ13ปี

ประภา อินสว่าง
IP: xxx.77.134.223
เขียนเมื่อ 

คนที่ชื่อนภาดล ธรรมวิลัยบุตรเป็นบุตรชายของฉันและลูกชายค้นพบประวัตินามสกุล อินสว่างก็ดีนะว่าใครเป็นใคร

ตัวอย่างเช่น คุณศุภชัยก็คือ กุ้งบ้านอยู่ยางขาคีมและฉันก็มีเชื้อสายจีน

อำนาจ อินสว่าง
IP: xxx.204.200.165
เขียนเมื่อ 

ประภา อินสว่าง พี่สาวผมเองครับ

คุณพ่อชื่อ นายวุฒิ คุณแม่ลาวทอง มีบุตร 10 คน

1 คุณลักขณา

2 น.ส.มาลี

3 นายวิทยา

4 น.ส.ประภา

5 นายอาคม

6 นางทองสุก

7 นายอำนาจ

8 น.ส.ลัดดาวัล

9 นายปรีชา

10 นายเอนก

ปัจจุบัน อยู่ ที่ อ.เสาไห้ สระบุรี

ยินดีและภูมิใจ ที่ใช้นามสกุล อินสว่าง

กุ้ง
IP: xxx.232.30.135
เขียนเมื่อ 

สวัสดีครับ น้าภา น้านาจ ยินดีที่ได้เจอกัน รู้สึกประหลาดใจที่น้าภาจำผมได้ มิหนำยังรู้ประวัติซะอีก หากมีโอกาสก็คงจะได้เจอกันนะครับ หากผมผ่านไปราชการไปแสดงหรือไปเที่ยวจะโทรหานะครับ เวลาผมกลับบ้านก็จะได้เจอกับน้าเปี๊ยก กับน้าน้อยบ่อยๆ

และในโอกาสนี้ในฐานะเป็นสมาชิก อินสว่างโดยบังเอิญ อิอิ ก็ขอแสดงความยินดีกับท่านอดีตปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวฯ (คุณจเด็จ) ที่กำลังจะได้จัดงานวิวาห์ให้กับบุตรสาวในวันที่ 15 ม.ค.นี้ "ยินดีด้วยครับ"

สุพรรณ อินสว่าง
IP: xxx.28.84.102
เขียนเมื่อ 

ผมชื่อ พ.อ.อ. สุพรรณ อินสว่าง คนแถวบ้านกล้วยอาจจำผมได้ดี ว่า ( เขียด ) พ่อชื่อ นายสมบัติ อินสว่าง หรือ (ครู จุก) ตอนนี้ผมทำงานอยู่ที่ โรงเรียนนายเรืออากาศ แถวย่านรังสิต สะพานใหม่ ผมคิดถึง เพื่อน ๆ และญาติพี่น้องทุกคนครัฟ มีโอกาสว่างๆ ผมอยากจะไปหาและเยี่ยมเยือนครัฟ เหอะๆๆ ขอให้ทุท่านมีความสุขทุคนครัฟ.............

นางสาว นันทนา อินสว่าง
IP: xxx.19.86.138
เขียนเมื่อ 

เราก้อ ตระกูลอินสว่างนะ เราอยู่ สุ1000นะ เรามีพี่เชอ ก๊อบคุง เราname Kob ee''ๆๆๆๆ

 

ไปละ 

นู๋เล็ก
IP: xxx.154.16.246
เขียนเมื่อ 

เรียน คุณเขียด ip 202.28.86.138

    จะบอกว่าแม่พี่ยังพูดถึงครูจุกและป้าพวงแก้วอยู่เสมอๆ ยินดีด้วยนะ ว่าแต่เจ้าน้องทศนี่คนเล็กใช่ป่ะ เป็นไงกันบ้าง...

กุ้ง
IP: xxx.229.207.30
เขียนเมื่อ 

www.linethaiperformance.com บริการจัดการแสดงด้านนาฏศิลป์ดนตรีไทย และอื่นๆ เช่นสอน ให้เช่าเครื่องแต่งกาย แต่งหน้า ทำผมฯฯฯ

ภาณุมาส อินสว่าง
IP: xxx.97.131.212
เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่า ฉันได้เข้ามาเจอเว๊บนี้ เพราะพี่สาวมาเปิดให้ดู เจอบางคนที่รุ้จัก เห๊นทุกเราประวัติ

ฉันก๊เลยอยาเล่ามั้ง

ครวบครัวฉันมี

นาย อาคม อินสว่าง(พ่อ)

นาง พัทธยา อินสว่าง(แม่)

นางสาว อาภาพร อินสว่าง อีฟ(พี่สาว)

นางสาว ภาณุมาส อิ่นสว่าง แอมป์(ฉันเอง)

นับเดือน อินสว่าง
IP: xxx.77.227.28
เขียนเมื่อ 

นางสาว นับเดือน อินส่วาง(เพชรลดา)บุตรคุณพ่อ วิเชียร คุณ แม่ ระเบียบ อินสว่างมีพี่น้องรวม7คน1.คุณ วันดี อินสว่าง2.คุณ พรจรัส อินสว่าง3.คุณ สถิตย์ อินสว่าง4.ข้าพเจ้า คุณ นับเดือน อินสว่าง5.คุณ กฤษณะ อินสว่าง6.คุณ สายชล อินสว่าง7. คุณ วิไลวรรณ อินสว่าง คุณพ่อวิเชียร เกิดและโตที่ตลาดบ้านกล้วย จ.สุพรรณบุรี ปัจจุบัน อยู่บ้านเลขที่ 67/3 หมู่6ต.สระแก้วอ.เมืองจ.สุพรรณบุรี /ปัจจุบันข้าพเจ้าเป็น ดีไซเนอร์เครื่องประดับและอัญมณี(นางแบบ)มีธุรกิจเล็กๆในนาม เพชรดลดา ครอเล็คชั่น กรุงเทพมหานคร-ฯ 17/90 หมู่บ้าน สุขสวัสดิ์วัฒนา ซ.4 ซ สุขสวัสดิ์ 62 บางมด อ.ทุ่งครุ กรุงเทพ-คุณ นับ ค่ะ

นับเดือน อินสว่าง
IP: xxx.77.227.28
เขียนเมื่อ 

-ข้าพเจ้าได้รับทราบเรื่องราวที่จะรวบรวมประวัติสกุลอินสว่างและบุคคลอื่นๆและยินดีที่จะเป็นสว่นหนึ่งในการรวบรวมข้อมูลที่ถูกต้องเพื่อให้คนรุ่นหลังได้ทราบข้อมูลความเป็นมาของตระกูลอินสว่างและกำลังจะเดินทางไปตลาดบ้านกล้วยเพราะได้รับทราบว่าพบภาพถ่ายคุณ พระบุคคลต้นตระกูลจากคำบอกเล่าของคุณ พ่อเพื่อที่จะกราบไหว้* ข้าพเจ้าเคยเดินทางไป ฮ่องกงและมีความคิดที่จะไปสาธารณรัฐประชาชนจีน(ชัวเถา)เพื่อสืบค้นประวัตที่มาโดยละเอียดและมีความประสงค์อยากพบ คุณ ภิรมณ์ จะได้ปรึกษาหาลือต่อไป ค่ะติดต่อข้าพเจ้าได้ตามที่อยู่ที่แจ้ง

นับเดือน อินสว่าง
IP: xxx.24.9.231
เขียนเมื่อ 

ข้าพเจ้าได้เดินทางไปตลาดบ้านและได้ข้อมูลเพิ่มเติมและได้พบภาพถ่ายคุณพระแล้วและข้อมูลอื่นๆที่ท่านยังไม่ทราบตอนนี้อยู่ที่นับแล้วค่ะและพบ ย่า พิมพ์ อินสว่าง

ป้า ชู อินสว่าง

ป้า ต้อย อินสว่าง

ด.ช เจตะพงค์ อินสว่าง

คุณ ฤทธิพร อินสว่าง

และญาติพี่น้อง อินสว่างอีกหลายท่าน

ภิรมย์ อินสว่าง
IP: xxx.174.188.115
เขียนเมื่อ 

ผมดีใจและมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ทราบว่า คุณ นับเดือน อินสว่าง ( รวมถึงท่านอื่น ๆ ด้วยที่กรุณาให้ข้อมูลมามากมาย ) มีความมุ่งมั่นอย่างแรงกล้าและมีข้อมูลของตระกูลอินสว่างเพิ่มเติมจากที่ผมทราบมาทั้งนี้ทั้งนั้นผมคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ไม่เล็กแล้ว การดำเนินการขั้นต่อไปผมคิดว่าต้องนำเรียนเรื่องราวต่าง ๆ ให้ท่านผู้ใหญ่ในตระกูลอินสว่างทราบและตัดสินใจ ก่อนการดำเนินการในด้านอื่น ๆ หากจะกรุณาแจ้งเบอร์โทรให้ทราบทาง อีเมล จะได้นัดกันไปพบผู้ใหญ่ในตระกูลอินสว่างพร้อม ๆ กันเพื่อปรึกษาหารือในการดำเนินการและจัดการให้ประสบผลสำเร็จให้จงได้........ผมดีใจมากและขอบคุณอีกครั้ง จ่าภิรมย์

เอกสุพรรณ
IP: xxx.26.54.84
เขียนเมื่อ 

ผม ก็เป็นลูกหลานตระกูล อินสว่าง ครับ

เห็นคุณป้าผม เคยเล่าว่า ทวดเป็นคนสนิทคอยติดตามคุณพระท่านสมัยที่ไปกรุงเทพด้วยกัน พอจะมีใครทราบเรื่องนี้โดยละเอียดบ้างไหมครับ

พ่อของคุณย่าของผมชื่อ ทวดล้วน อินสว่าง กับทวดถม ปัจจุบันเสียชิวิตแล้ว ซึ่งแต่ก่อนคุณพระนิติกฤตย์ประพันธ์ท่านอนุญาติให้ใช้นามสกุล อินสว่าง ตั้งแต่นั้นมา

นายฐิติพงศ์ อินสว่าง
IP: xxx.108.53.141
เขียนเมื่อ 

ผมก็เป็นหนึงในนามสกุลอินสว่างคับ

พ่อผมชื่อ นายสำราญ อินสว่าง คับ

จักรินทร์ อินสว่าง
IP: xxx.164.240.123
เขียนเมื่อ 

ผมก้อเป็นหนึ่งในนามสกุลอินสว่างพ่อผมชื่อขวัญชัย อินสว่างถ้าคัยรู้จักกรุณาติดต่อmailนี้หน่อยนะครับผมไม่เคยเห็นหน้าพ่อเลยผมอยากเจอคิดถึงพ่อมาก

1234
IP: xxx.28.214.78
เขียนเมื่อ 

ทำไมคิดอย่างนี้ล่ะคับ คนทำคือคนผิด อย่ามาเหมารวมสิคับ เหมือนที่คุณมาสาปแช่งคนทั้งตระกูลอย่างนี้ มันผิดใหม แล้วเวรกรรมจะอยู่ที่ใคร ทำไมไม่คิดก่อนคับ เรื่องส่วนตัวคือเรื่องส่วนตัวสิคับ ไม่งั้นก็ไปแจ้งความถ้าอยากเอาความผิดกับคนที่กระทำล่ะก็ อย่ามาเหมารวมขอร้อง

ภิรมย์
IP: xxx.174.186.11
เขียนเมื่อ 

ต้องขอขอบคุณคุณ 1234[IP: 202.28.214.78] 25 พฤษภาคม 2554 ที่โพสข้อความเตือนสติผู้ที่ใช้พื้นที่นี้แบบไม่สร้างสรรค์ ให้ได้ทราบว่าพื้นที่นี้ใช้สำหรับการรวมแนวความคิดที่ดี ๆ และสร้างสรรค์ให้สังคมนี้มีความเจริญ.....สิ่งใดก็แล้วแต่ถ้าสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ดี...ใคร ๆ ก็ต้องการจริงไหม ถ้าไม่เชื่อลองถามใจคุณเองก็แล้วกันว่าคุณชอบสิ่งที่ดีหรือชอบสิ่งที่ไม่ดี...ลองหันกลับมาสำรวจดูซิว่าเรานั้นมีดีให้เข้าหรือเปล่า ลองคิดดูดี ๆ ข้อความที่ไม่สร้างสรรค์ข้อความนั้น ผมขออนุญาตลบออกแล้วครับ

สุกิจ อินสว่าง
IP: xxx.27.229.5
เขียนเมื่อ 

ผมอยู่บ้านแพ้วจังหวัดสมุทรสาครครับ ทำงานไปรษณีย์นำจ่ายครับ พ่อชื่อ ประสิทธิ์ แม่ชื่อ สำรวย อินสว่าง ปู่ชื่อ จู อินว่าง ครับ

ลูกพ่อบาง อินสว่าง
IP: xxx.120.207.207
เขียนเมื่อ 

ดีใจจังที่ได้เจอเวบนี้ ขอบคุณคุณภิรมย์ ที่ได้จัดทำเวบนี้ เพราะเคยอยากรู้มาก ๆ อยู่เหมือนกัน ดิฉัน ก็หนึ่งในอินสว่างค่ะ

ปู่ อิ่ม กับย่าผ่อง อินสว่าง แล้ว มีลูกหลานมากมายเลยค่ะ ว่าง ๆ เรานัดมิตติ้งกันดีกว่าไม๊

ดิฉันมีอา ๆ เยอะเลย อยู่บ้านกล้วย ชื่อ อาตุ๋น อาตั๋น อาเอียด อาออง อาอางค์ อาแมว อาทิดดำ อาอิ้ง ฯลฯ และมีน้า คือ น้าออด น้าทิดรวม น้ามุก น้ามัด น้าไหม น้าเรือง ฯลฯ

ครอบครัว อพยพมาอยู่ที่ยโสธร นานแล้ว(ตั้งแต่ก่อนดิฉันเกิด) แต่ว่าสมัยเด็ก ๆ ก็มีโอกาสได้ไปบ้านกล้วย บ่อย ๆ

ยังคิดถึง ป้า ๆ ที่เป็นลูกพี่ลูกน้องกับ พ่อ และแม่ เช่น ลุงช้อย ป้าเชิญ ป้ายุ้ย ป้ามา ป้าหว้า และป้า อีกหลายคนที่จำไม่ได้

จะเจอตอนทำบุญที่วัดบ้านกล้วยค่ะ (พ่อ เคยบวชอยู่ที่่นั่นค่ะ)

สำหรับพี่กฤต ที่เคยไปอยู่ระนอง เราเคยคุยกันทางโทรฯ แล้ว ตอนนี้ไม่มีเบอร์พี่เลยค่ะ ไงก็เมล์มาคุยกันนะคะ

[email protected]

ช้าง ทนงค์ศักดิ์
IP: xxx.26.26.207
เขียนเมื่อ 

ผมเป็นเพื่อนสมัยเรียนประถมอ่ะคับ กับออม พร้อมยศ อินสว่าง จะติดต่อได้ทางไหนบ้างคับ

ศุภชัย อินสว่าง
IP: xxx.24.169.126
เขียนเมื่อ 

ผมว่าเราควรจะทิ้งหรือเชื่อมต่อกันด้วยเทคโนโลยี อื่นๆ ด้วย เช่น โทรศัพท์ อีเมล์ facebook และอื่นๆ จะได้มีโอกาสเจอกัน ส่วนผมตอนนี้ผมทำงานอยู่กรมศิลป์ครับ เดี๋ยวเผื่อมีโอกาสไปแสดงต่างจังหวัดจะได้ขึ้นไตเติ้ล และเผื่อว่าจะได้เจอกันคร้าบบบบ

นันทโชค อินสว่าง
IP: xxx.130.141.170
เขียนเมื่อ 

สวัสดีครับ ทุกคนผมเป็นคนหนึ่งที่นามกุลอินสว่าง  เกิดที่สุพรรณ เห็นญาติบอกว่าต้นตระกูลอยู่แถวศรีประจันต์ ตอนนี้มีลุงอยู่ดอนเจดีย์ แถววัดบ้านกรวดนะอยากจะรู้จัก กับนามสกุลอินสว่างทุกคนครับ ผมทำงาน กทม.แถวหัวหมากครับ ใครอยากคุยโทรได้นะ086-9966003นะครับ

รุ้งทอง อินสว่าง
IP: xxx.183.138.35
เขียนเมื่อ 

ผมก็คนหนึ่งลูกสุพรรณ อยากเจอเพื่อนสมัยเรียนวัดบ้านกล้วยจังคิดถึงนะ

จเด็จ อินสว่าง
IP: xxx.24.251.8
เขียนเมื่อ 

วันนี้ว่าง เลยเปิดข้อความดู ดีใจมากที่เห็นลูกหลาน พี่น้องสกุลเดียวกันคุยกัน จะรักบ้านเมืองได้ก็ต้องรักคนในตระกูลเดียวกันก่อน อยากให้อินสว่างคุยกันอย่างนี้บ่อยๆ จะยินดีและเต็มใจยิ่ง ขณะนี้ลุงอายุ๖๕ ปีแล้ว แต่สุขภาพยังดี อีเมล์ข้างต้น บ้านเลขที่ ๔๑๔ ซอยภักดีแผ่นดิน ถนนพัฒนาการ สามสิบ สวนหลวง กทม หนึ่ง ศูนย์ สอง ห้า ศูนย์

ศุภชัย อินสว่าง
IP: xxx.130.79.195
เขียนเมื่อ 

ถือเป็นเกียรติมากที่ (ขออนุญาตเรียกลุงนะครับ) ลุงจเด็จ มาโพสในเว็บนี้ ไม่คิดว่าผู้บริหารระดับสูง และอายุขนาดนี้จะเล่นเน็ตกับเข้าด้วย ขอโทษที่ปรามาสนะคับ ขอโฆษณาหน่อย วันที่ 20 21 นี้ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) จะไปจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และแสดงโขน กันที่ อำเภอศรีประจันต์ ใครอยู่แถวนั้นก็ช่วยกันมาดูนะครับ นำโดย ผศ.ไตรรัตน์ พิพัฒน์โภคผล (คนสุพรรณฯ และที่สำคัญ เป็นน้องภรรยา (เสี่ยไอซ์ ผู้จัดการสหกรณ์การเกษตรศรีประจันต์))

ภิรมย์ อินสว่าง
IP: xxx.207.41.76
เขียนเมื่อ 

ครับ.....กระผมยิ่งถือเป็นเกียรติอย่างสูงมาก ๆ และต้องขอขอบพระคุณที่ท่าน จเด็จ อินสว่าง ที่กรุณาแวะเวียนมาเยี่ยมชมเว็บ ประวัตินามสกุลอินสว่าง และกระผมต้องขออภัยมา ณ ที่นี้้ด้วยที่ถือวิสาสะทำเว็บนี้โดยมิได้ขออนุญาติจากท่าน ผระผมรับราชการทหารอยู่ที่่ กองพลทหารราบที่ 9 เมื่อครั้งที่ท่านได้มาดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี กระผมแอบขับรถไปดูท่านที่จวนผู้ว่าหลายครั้ง แต่ไม่กล้าเข้าไปคารวะเพราะกระผมคิดเสมอว่ากระผมเป็นข้าราชการชั้นผู้น้อย ท่านเป็นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ ได้แต่แอบมองและชื่นชมทุกครั้งที่ท่านเข้ามาร่วมกิจกรรมกับท่าน ผบ.พล.9 ในขณะนั้น และในโอกาสนี้้กระผมใคร่ขอแนะนำบอกกล่าว พ่อ แม่ พี่ น้อง ลุง ป้า น้า อา ลูก หลาน ที่มีนามสกุล อินสว่าง ว่า ท่านผู้นี้คือ ต้นตะกูลระดับต้น ๆ ของอินสว่าง ครับท่าน ท่านคือญาติผู้ใหญ่ของพวงเรา.....

ปาริชาต อินสว่าง
IP: xxx.172.202.137
เขียนเมื่อ 

ดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของตระกูลอินสว่าง ดิฉันเป็นลูกสาวของนายพรชัย อินสว่าง ซึ่งเป็นลูกชายของนายวิมล อินสว่าง(ก๋งส่วน) ยินดีและดีใจอย่างยิ่งที่ได้ทราบถึงประวัติความเป็นมาของต้นตระกูลของเรา ปัจจุบัน คุณพ่อเสียชีวิตไปแล้วอยู่กับแม่และพี่ชายที่จังหวัดกำแพงเพชร ดิฉันมีความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้เกิดมาเป็นลูกของคนตระกูลอินสว่างและได้เจอะเจอญาติพี่น้องอีกมากมายขอบคุณสำหรับข้อมูลที่ทำให้ทราบถึงประวัติความเป็นมาค่ะ

ภัทรพร อินสว่าง
IP: xxx.173.49.197
เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ

ดิฉันก็เป็นคนในตระกูลอินสว่างอีกคนหนึ่งนะคะ เป็นลูกสาวคนที่7ของคุณพ่อชื่อสมาน อินสว่างค่ะ(น้องชายของคุณลุงวิมล อินสว่าง) ค่ะ และคุณปู่ก็คือ ก๋งเหลียง อินสว่าง ค่ะ

กัลชิญา อินสว่าง
IP: xxx.47.138.217
เขียนเมื่อ 

หนูก็ใช้นามสกุล อินสว่าง พ่อหนูอยู่ที่อ.ป่าซาง จ.ลำพูน ขณะนี้หนูเรียนชั้นม.1ที่รร. จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยเชียงรายคะ

ดีใจที่รู้ประวัติความเป็นมาของนามสกุลหนูค่ะ

วิรมณ อินสว่าง
IP: xxx.1.166.201
เขียนเมื่อ 

ดีใจคะทีได้พบคนนามสกุลเดียวกันอีกหลายคน เตี่ยชื่อนายเต็ก อินสว่าง บ้านอยูบ้านกล้วย แต่เตี่ยเสียชีวิตหลายปีแล้ว เลยไม่ได้ไปบ้านกล้วยเลย

จ.ส.อ.วิฑูรย์ ปิ่นเกษร
IP: xxx.11.72.172
เขียนเมื่อ 

เราอยากได้พบนาย ภิรมณ์คนเดียวกับที่เรียนอยู่ รร.อุภัย สุพรรณบุรีหรือปล่าวช่วยตอบเร่งด่วน

จ.ส.อ.วิฑูรย์ ปิ่นเกษร
IP: xxx.11.72.172
เขียนเมื่อ 

ค้นไปค้นมาอยู่พล.ร.๙ หรือ ผมก็เคยอยู่พล.ร.๙ ผมเคยอยู่ ร.๙ พัน ๑ ผมจบ นนส.รุ่น ๓/๒๓ ย้ายมาอยู่ รด.กทม.ปี ๓๑ นานแล้ว


ภิรมย์ อินสว่าง
IP: xxx.51.29.159
เขียนเมื่อ 

สวัสดี...ครับ จ.ส.อ.วิฑูรย์ ปิ่นเกสร ผมชื่อ จ.ส.อ.ภิรมย์ อินสว่าง คงเป็นคนละคนกับคนที่คุณรู้จักเพราะชื่อและนามสกุลอาจจะคล้องจองกันได้ ผมเรียนที่ โรงเรียน วัดบ้านกล้วย ,โรงเรียน ศรีประจันต์ "เมธีประมุข",วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี ถึงอย่างไรผมก็ยินดีที่ได้รู้จักกับคุณและก็ขอขอบคุณที่ได้ทักทายกัน

คณิต อินสว่าง
IP: xxx.68.151.122
เขียนเมื่อ 

ยินดีที่ได้เห็นพี่น้องตระกุลเดียวกันได้มีการสื่อสารกัน ถ้าเป็นไปได้อย่างที่พี่ภิรมย์ตั้งใจ ก็ลองจัดกิจกรรมร่วมกันก็ได้ครับ ยินดีอย่างยิ่ง ครอบครัวเป็นคนสุพรรณ อยู่ดอนเจดีย์ครับ แต่ตอนนี้ผมทำงานที่อมตะนคร ชลบุรี

ใครที่อยู่ใกล้แถวนี้ก็ส่งเสียงทักทายกันได้ครับ เบอร์โทร 081-4867354 e-mail: [email protected] และ [email protected]

ผมเป็นหลานตาของพระนิติกฤตย์ประพันธ์ครับ เท่าที่ยังพอจำได้ คุณตามีภรรยาสองคน รายละเอียดจำไม่ได้ แต่น่าจะมีเอกสารงานศพอยู่ที่บ้านนนทบุรี บุตรธิดากับภรรยาคนแรกน่าจะมี 9 คน กับภรรยาคนที่สอง 2 คน ธิดา 3 คนแรกจำลำดับไม่ได้ มี ประไพ อินสว่าง ประภา อินสว่าง และละเอียด อินสว่าง (ไม่ได้เรียงลำดับ) จำไม่ได้ว่าหลังสมรส เปลี่ยนนามสกุลอย่างไรบ้าง ต่อมาเป็นบุตร 4 คน คือ โชคดี อินสว่าง มีศักดิ์ อินสว่าง มีชัย อินสว่าง ชนะ อินสว่าง และสุดท้ายเป็นธิดาอีก 2 คน คือ นิ่มนวล อินสว่าง และเนืองนิตย์ อินสว่าง

ผมเป็นบุตรของคุณแม่นิ่มนวล (อินสว่าง) ศรีปลั่ง สมรสกับนายสมนึก ศรีปลั่ง

ตั้งแต่คุณลุงโชคดีลงมา ทั้งหมดราวหลังปี 2500 ได้มาตั้งบ้านเรือนอยู่ที่หมู่ 6 ต. ท่าทราย อ. เมือง จ. นนทบุรี ในที่ที่คุณตาซื้อไว้ และแบ่งให้ลูกๆ อยู่ด้วยกัน โดยครอบครัวศรีปลั่งมาตั้งบ้านอยู่เป็นหลังแรก ต่อมาคุณตามาปลูกบ้านอยู่ติดกัน และลูกคนอื่นๆ ได้มาอยู่ด้วยกันทั้งหมด ยกเว้นธิดา 3 คนแรก

ขณะนี้ธิดาคนโตทั้งสาม ลุงศักดิ์ และลุงชัยเสียชีวิตแล้ว ที่เหลือยังมีชีวิตอยู่ที่นนทบุรีครับ ลุงโชคมีบุตร 3 คน ธิดา 1 คน ลุงศักดิ์มีบุตร 3 คน ลุงชัยมีธิดา 1 คน บุตร 1 คน ลุงนะมีธิดา 1 คน บุตร 2 คน คุณแม่มีบุตร 3 คน ผมเป็นคนโต ส่วนน้านิตย์ไม่ได้สมรส

เขียนเมื่อ 

สวัสดีครับคุณ หัชชา ศรีปลั่ง ผมรู้สึกดีใจมากที่ได้ทราบข้อมูลเรืองราวเกี่ยวกับตระกูลอินสว่างจากท่าน นับว่าเป็นข้อมูลอันมีค่ายิ่งที่ผมได้รับเพิ่มเติมจากผู้ที่ใช้อินสว่างท่านอื่น ๆ ที่บอกกล่าวเล่าข้อมูลให้ฟัง หากจะกรุณาช่วยถ่ายเอกสารงานศพ ฯ ที่ท่านมีอยู่ที่บ้านนนทบุรี เอาเฉพาะข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับตระกูลอินสว่างก็ได้ คาดว่าเอกสารคงมีหลายสิบหน้าจึงลำบากต่อการถ่ายและการนำส่ง (ใจจริงอยากได้ทั้งเล่ม )เพื่อจะได้นำเอกสารนี้ไปปรึกษาหารือกับผู้ใหญ่ต้นตระกูลอินว่างทางบ้านกล้วยครับ เพื่อจะได้ปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องและสมบูรณ์มากขึ้น หากจะกรุณาติดต่อทางอีเมล์รับ ขอขอบคุณล่วงหน้า

ปัณนรัศม์ แตงโสภา
IP: xxx.17.211.118
เขียนเมื่อ 

สวัสดีคะ...ในส่วนตัวดิฉันเองก็เป็นหนึ่งในตระกูลอินสว่างเช่นกันซึ่งเป็นหลานสาวของคุณย่าส้มเช้า..คุณย่าไม่ค่อยได้เล่าอดีตให้ลูกหลานฟังหรอกคะหรืออาจเป็นเพราะว่าตัวของดิฉันเองที่ไม่ได้เติบโตที่นั้นเพราะดิฉันมาเติบโตที่จังหวัดอ่างทอง...แต่รู้เพียงว่าคุณย่าเคยเล่าให้ฟังว่าคุณย่ามีนามสกุลเดิมว่า..อินสว่าง..บ้านเดิมอยู่ที่ศรีประจันต์ พอแต่งงานแล้วก็ย้ายมาอยู่กับคุณปู่แถวๆสามชุก เพราะเครือญาติของคุณปู่อยู่แถวหนองย่าไซ เดิมบางนางบวช และคุณย่ายังเล่าว่า อินสว่าง มีไปอยู่ที่จังหวัดกำแพงเพชรบ้างก็มี..คะ...ดิฉันเองก็รู้เพียงเท่านี้คะ...

ภิรมย์ อินสว่าง
IP: xxx.17.211.118
เขียนเมื่อ 

สวัสดีครับคุณ ปัณนรัศม์ แตงโสภา ขอบคุณครับที่เข้ามาแสดงความความคิดเห็นและให้ข้อมูล ตระกูลอินสว่าง ถึงอย่างไรในกายคุณก็มีสายเลือด อินสว่าง ขอบคุณครับ

พงษ์สวัสดิ์ อินสว่าง
IP: xxx.89.94.30
เขียนเมื่อ 

พ่อผมชื่อ พงษ์สุพัตฒ์ อินสว่าง(ต้น)แม่ผมชื่อ ดาว พริ้งพวงแก้วมีลูกด้วยกัน1คนผมจำได้แค่นี้ครับ

เพราะพ่อแยกทางกลับแม่ผมตั้งแต่ผม 2 เดือน

ภิรมย์ อินสว่าง
IP: xxx.51.19.119
เขียนเมื่อ 

ยินดีต้อนรับ คุณ พงษ์สวัสดิ์ อินสว่าง สมาชิก อินสว่าง อีกท่านครับ ขอบคุณที่เข้ามาทักทายและให้ข้อมูล

ธนิพร อินสว่าง
IP: xxx.55.4.254
เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะคุณลุงคุณป้าคุณน้าทุกท่าน หนู เป็นคนหนึ่งที่อยู่บ้านกล้วยตอนเด็กๆ ทุกวันนี้ยังกลับไปทำบุญที่วัดบ้านกล้วยในทุกเทศงานบุญวันพระใหญ่ หนูเป็นลูกของ แม่วนิฎา อินสว่าง(เพ็ญ) ค่ะ แม่หนูเป็นลูกของ คุณตาตุ๋น คุณยายสนิท อินสว่าง ค่ะ แม่บอกว่าสมัยก่อนอยู่ในตลาดบ้านกล้วยเป็นร้านขายของชำ และแม่ชอบเล่าถึงก๋วยเตี๋ยวตาเกเล่ แล้วก็เรื่องอื่นอีกเยอะแยะ ซึ่งหนูก็ชอบฟัง คุณตาตุ๋น คุณยายสนิท อินสว่าง ลูก6คน 1.คุณสุนีีย์ มีทอง(อินสว่าง). (นีีย์ หรือ แจ๋ว) 2.คุณอำนาจ อินสว่าง (นาท) 3.คุณวนิฎา อินสว่าง (เพ็ญ) 4.คุณดเนตร อินสว่าง (เนตร) 5.คุณธนู อินสว่าง (นู) 6.คุณพินิจ อินสว่าง (นิจ). ...ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น คุณณัฐพล อินสว่าง (นัท)

ค่ะ

เขียนเมื่อ 

สวัสดีครับ คุณ ธนิพร อินสว่าง ผมมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ต้อนรับสมาชิก อินสว่าง เพิ่มขึ้นอิกหนึ่งครอบครับ ยินดีต้อนรับครับ

นัทชา อินสว่าง
IP: xxx.82.95.79
เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ ยินดีที่ได้รู้จักอิสว่างทุกคน นัทชา. อินสว่างเป็นลูกพ่อบุญชอบ อินสว่าง ซึ่งเป็นบุตรชายคนที่สามของ นิล นายง้วน นางพิม อินสว่าง ในบรรดาพี่น้อง 9คน ย่าพิมเป็นบุตรสาวคนที่ 7 ในบรรดาลูกสาว 8คน ของนายฮ้อ นางฮุ้น ย่าปัจจุบันอายุ 92 ปี บ้านกล้วย (คือหมายเลข15 ตามข้างบน ) ย่าพิมมีบุตรธิดา 9 คน. หลาน 9 คน เหลน 2คน ย่าคนที่ 8คือย่ากิมลี้ ตราทอง ย่าทั้งสองยังอยู่เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรให้ลูกๆหลานๆ บ้านกำนันวิภาสและบ้านย่าพิม ทุกคนล้วนรู้จักกันเป็นอย่างดี ดีใจนะคะที่มีการรวบรวมอินสว่าง

ทศพร เขื่อนใหญ่
IP: xxx.67.164.157
เขียนเมื่อ 

หูย เพิ่งรู้ว่ามีแบบนี้ด้วย เดี๋ยวจะได้ให้แม่มาดู!!!

เขียนเมื่อ 

สวัสดีครับ คุณ ทศพร เขื่อนใหญ่ พาคุณแม่มาดูแล้วหรือยัง คุณแม่ท่านบ่นว่าอย่างไรบ้าง เล่าให้ฟังบ้าง ซิ............

เขียนเมื่อ 

สวัสดีครับ ผม จ.ส.อ.ศรัญ ธีระไกรดำรงค์ (ต้อง) หลานยายทับทิม-ตาเเสวง อินสว่าง(เสียชีวิตเเล้ว) บุตร วสันต์-พจนีย์(วัชรี) หลานป้าต๋อย-ครูณรงค์ บ้าน3หลังอยู่ข้างโรงสีบ้านกล้วย ปัจจุบันทำงานที่ศูนย์รักษาความปลอดภัย กองบัญชาการกองทัพไทย ยินดีที่ได้รู้จักครับ

น.ส. เมษญา อินทร์สว่าง
IP: xxx.164.74.70
เขียนเมื่อ 

คือ ที่นามสกุลมี "ทร์" ย่าบอกว่า ปู่ เข้ารับราชการ แล้วได้เติม ลงไปค้ะแต่ก่อนก้เคยใช้ อินทร์สว่าง ปู่หนูชื่อปู่แสร์ อินทร์สว่าง เป็นน้องชายของ ปู่เสริม อินสว่าง ค่ะ ปู่เป็นคนสุพรรณ แท้ๆเลยค้ะ อยู่บ้านคลองชะโด ใกล้ๆกับวัดคลองชะโด ดีใจจังค่ะ ที่ได้เจอเครือญาติเยอะๆ

**ปัจจุบันอยู่ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา เมื่อเดือนที่แล้วบ้านหนูก้พึ่งไปสุพรรณมา

น.ส. เมษญา อินทร์สว่าง
IP: xxx.164.74.70
เขียนเมื่อ 

ขอโทษค้ะ พิมพ์ผิด ปู่เคยใช้ อินสว่าง  อีกอย่างค้ะ ป้าของหนูรู้จักกับ ท่านอนุมัติ อินสว่าง ด้วยค้ะ

ร.ต.ภิรมย์ อินสว่าง
IP: xxx.4.159.78
เขียนเมื่อ 


ยินดีเป็นอย่างยิ่งครับที่ได้ต้อนรับทายาทอินสว่างอีกหนึ่งครอบครัว ผมเข้าใจดีครับเรื่องเกี่ยวกับ อินสว่าง แบบมี " ทร์ "กับแบบไม่มี " ทร์ " คนส่วนใหญ่มักจะเขียน " อินสว่าง " แบบมี " ทร์ " ผมพบกับตัวเองอยู่เสมอเวลาบอกนามสกุลต้องบอกว่าอินไม่มี" ทร์ " อินธรรมดา ปัจจุบันยังตามแก้เอกสารทางราชการอยู่อีกเหมือนกัน ฉนั้น คุณ เมษญา อินทร์สว่าง ไม่ต้องกังวนใจเราคืออินสว่างเดียวกันครับ 

เมษญา อินทร์สว่าง
IP: xxx.164.74.70
เขียนเมื่อ 

ค้ะ ^^

ร.ต.ภิรมย์ อินสว่าง
IP: xxx.206.89.214
เขียนเมื่อ 

ต้องขอขอบคุณ ท่าน ทนาย ประจบ อินสว่าง มากเลยครับสำหรับข้อมูลที่ท่านได้กรุณาส่งให้ผมเป็นข้อมูลที่มีค่ามากบางข้อมูลผมไม่สามารถสืบค้นได้แต่ท่านสามาถค้นหาได้เก่งจริง ๆ ครับท่าน ตอนนี้ผมต้องขออภัยด้วยที่ผมไม่สามารถสื่อสารทางอินเตอร์เน็ตได้สะดวกเนื่องจากผมย้ายกลับมาอยู่ที่สุพรรณบุรีบริเวณที่ผมอยู่ไม่สามารถติดอินเตอร์เน็ตได้เนื่องจากห่างไกลไม่มีคู่สายสัญญาณ.............คอยการปรับปรุงอยู่ครับ

นภาดล ธรรมวิลัยบุตร
IP: xxx.77.201.19
เขียนเมื่อ 

ตอนนี้ผมอายุ15ปีแล้วครับเป็นหนุ่มแล้วผมก็ยังรู้สึกเหมือนเดิมว่านามสกุล อินสว่าง ไม่มีวันดับสูญครับ

ตอนนี้แม่ประภา อินสว่างก็เป็นแม่ของผมที่ยังใช้นามสุกล อินสว่าง มานานตั้งแต่แม่ผมยังสวยน่ารักครับ

และตอนนี้แม่ผมก็ยังสวยน่ารักเหมือนเดิมครับ ผมก็ขอให้ นามสกุล อินสว่าง มีการสืบทอดต่อไปและขอให้ผมและพ่อแม่ของผมมีความสุข ความเจริญ รวยๆๆๆและญาติพี่น้องของผมด้วยครับและตระกูล อินสว่างทุกคนด้วยนะครับ

ร.ต.ภิรมย์ อินสว่าง
IP: xxx.205.48.28
เขียนเมื่อ 

" อินสว่าง " มีความยินดีเป็นอย่างมาก ที่ คุณ นภาดล ธรรมวิลัยบุตร ได้แวะเข้ามาเยี่ยมเยือน.....ทราบครับ......เลือดในตัวของคุณครึ่งหนึ่งเป็น " อินสว่าง " ขอบคุณครับ

แอน
IP: xxx.122.16.99
เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะชื่อแอนนะคะ แอนกำลังตามหาแม่ชื่อ นางทองคำ อินสว่าง ได้ข้อมูลมาจากผู้ที่อุปการะอยู่ว่า แม่คลอดแอนตอนอายุ 25ที่ รพ.ราชวิถี มีพี่อีก3คน แม่เป็นคนสุพรรณ ตอนนี้แอนอายุ 34ปี ยังไม่เคยเจอแม่เลยซักครั้ง ไม่แน่ใจว่าแกเปลี่ยนชื่อ หรือนามสกุลบ้างไหม ถ้าท่านใดมีข้อมูลหรือเบาะแส รบกวนโทรมาที่ 0868192315 ขอบคุณค่ะ

แอน
IP: xxx.122.16.99
เขียนเมื่อ 

คุณศุภชัยยยยยยยย  อยู่ไหม แอนได้อ่านคอมเม้นท์แล้ว เลยส่งเมลล์ไปให้ ถ้าได้เรื่องยังกรุณาติดต่อกลับด้วยนะคะ 

จักรี อินสว่าง
IP: xxx.52.189.42
เขียนเมื่อ 

ddd

จักรี อินสว่าง
IP: xxx.52.189.42
เขียนเมื่อ 

ผมอยากเจอพ่อ พ่อชื่อสมนึก อินสว่าง

นาย นอง อินสว่าง
IP: xxx.55.150.109
เขียนเมื่อ 

ผมดีใจมากๆครับผมพึ่งจะเปิดเจอตระกูลอินสว่างครับผมก็เป็นคนสุพรรณบุรีครับแต่ปัจจุบันผมทำงานอยู๋ที่ชลบุรีครับทำงานการปกครองส่วนท้องถิ่นครับ  เมื่อหลายปีก่อนผมดีใจมากครับ ที่มีอดีตท่านผู้ว่าฯ  ท่าน จเด็จ   อินสว่าง   มาเป็นผู้ว่าฯ ที่จังหวัดชลบุรี  ซึ่งผมก็นามสกุลเดียวกันกับท่านบางคนก็ถามผมนะว่าผมเป็นอะไรกับท่านผู้ว่าฯผมก็บอกกับเค้าว่าผมไม่รู้ผมรู้แต่ว่า  ตระกูล  อินสว่าง   นั้นต้นตระกูลอยู่ที่เมืองสุพรรณบุรีครับ  ผมรักพี่น้องทุกคนครับ  ขอให้พี่น้องของผมรวยๆทุกคนครับ

จ.ส.อ.วรจักษ์ อินสว่าง
IP: xxx.25.150.63
เขียนเมื่อ 

ผม จ.ส.อ.วรจักษ์   อินสว่าง  ปัจจุบันทำงานที่สัสดีเขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ บิดากับมารดาชื่อ สุวัฒน์  อินสว่าง กับสมฤดี  อมรเรืองพิศา  ปู่กับย่าชื่อ จ.ส.ต.สุเทพ   อินสว่างกับ นางประเสริฐอินสว่าง บิดากับมารดาปู่ผมชื่อ นายเต็มกับนางตอง อินสว่าง บ้านอยู่บ้านกล้วยประมาณซอย 4 แถวริมน้ำใกล้ๆบ้านคุณชูชาติ  อินสว่างครับ รบกวนฝากข้อมูลครับ โทร.081-7269772

ร.ต.ภิรมย์ อินสว่าง
IP: xxx.67.227.237
เขียนเมื่อ 

สวัสดีครับ คุณ นอง  อินสว่าง ขอบคุณครับที่แวะเวียนเข้ามาทักทาย รู้สึกยินดีเป็นอย่างมากที่ได้รู้จัก " ญาติที่ใช้อินสว่า งอีกหนึ่งคนครับ "

ร.ต.ภิรมย์ อินสว่าง
IP: xxx.67.227.237
เขียนเมื่อ 

สวัสดีครับ จ.ส.อ. วรจักษ์  อินสว่าง ยินดีครับจะดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลให้ครับ

ด.ญ กันตา อินสว่าง
IP: xxx.228.107.223
เขียนเมื่อ 

แม่หนูอยู่จังหวัดสุพรรณแต่หนูมาอยู่นนท์กับพ่อหนูดีใจมากที่หนูเปนส่วน หนึ่งให้นามสกุลอินสว่าง

ร.ต.ภิรมย์ อินสว่าง
IP: xxx.55.168.187
เขียนเมื่อ 

ยินดีต้อนรับจ้า........

วชิระ เอี่ยมเพ็ชรเท้ง
IP: xxx.48.249.251
เขียนเมื่อ 

เพื่อนผมใช้นามสกุล อินสว่างด้วย เพื่อนผมชื่อ โอ๊ต วัชรินทร์ อินสว่าง ครับ

น.ส พิชชากร อินสว่าง
IP: xxx.169.163.38
เขียนเมื่อ 

หนูก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ใช้นามสกุลนี้ พ่อของหนูชื่อ สำราญ อินสว่าง ท่านเคยอยู่ที่สุพรรณบุรี แต่ตอนนี้ท่านอยู่ในกรุงเทพค่ะ นามสกุลหนูเคยถามเหมือนกันนะค่ะว่าแปลว่าอะไร พ่อบอกหนูว่า อินสว่าง แปลว่า พระอินทร์ที่โชติช่วง ค่ะ หวังว่าคงพอเป็นแนวทางในการหาข้อมูลเพิ่มเติมนะ สวัสดีค่ะ

เขียนเมื่อ 

ยินดีต้อนรับ น.ส พิชชากร อินสว่าง ขอบคุณครับสำหรับข้อมูลคำแปลนามสกุล อินสว่าง แปลว่า พระอินทร์ที่โชติช่วง

ขอบคุณครับ

ร.ต.ภิรมย์ อินสว่าง
IP: xxx.55.149.183
เขียนเมื่อ 

ยินดีต้อนรับ น.ส พิชชากร อินสว่าง ขอบคุณสำหรับข้อมูลคำแปลนามสกุล อินสว่าง

นายโชคชัย บรรลุทางธรรม
IP: xxx.55.7.127
เขียนเมื่อ 

ผมเป็นลูกเขยของคุณพ่อสมนึกอินสว่างขอชื่นชมผู้จัดทำประวัติตระะกูลอินสว่างครับ

เขียนเมื่อ 

ครับขอบคุณโชคชัย บรรลุทางธรรม ที่ชื่นชมครับ ที่ทำไปมิได้หวังสิ่งใดตอบแทนครับหวังอยู่อย่างเดียวคือหวังให้ผู้ที่ใช้นามสกุลอินสว่างหรือเครือญาติที่เกี่ยวข้องเข้ามาให้ข้อมูลเพิ่มเติมรวมทั้งอยากได้รูปถ่ายเพื่อลงในประวัติจะได้สมบูรณ์ไว ๆ เพราะผมไม่รู้ว่าจะจากไปเมื่อไรอยากจะทำให้สมบูรณ์ให้ได้มากที่สุด แต่ยังไม่ค่อยได้รับความร่วมมือสักเท่าไร

นายนพพร อินสว่าง
IP: xxx.52.200.138
เขียนเมื่อ 

ผมภูมิใจที่อยู่ในตระกูลนี้ครับ

ร.ต.ภิรมย์ อินสว่าง
IP: xxx.67.70.227
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณครับ คุณ นพพร อินสว่าง ไม่ส่งข้อมูลไปลงบ้างล่ะครับจะได้มีความภูมิใจมากยิ่งขึ้นและให้คนอื่นได้ภูมิใจด้วย

กฤษดา อินสว่าง
IP: xxx.5.29.71
เขียนเมื่อ 

https://www.facebook.com/kitsadarEE

แอ็ดมาคุยกันได้ครับ ... พี่น้องครับ ...

ชัยวัฒน์ อินสว่าง
IP: xxx.47.224.96
เขียนเมื่อ 

ประเสริฐ  อินสว่าง ติดต่อกลับผมด้วย 084 6688891

นาย วัชระ อินสว่าง
IP: xxx.4.223.136
เขียนเมื่อ 

สวัดดีคัฟ ผมก็ดเป็นอีกคนที่ ใช่นามสกุนอินสว่าง  บ้านผม อยู่ แถว บัวประจันทร์ คัฟ ต.ปลายนา  อ.ศรีประจันทร์ จ.สุพรรนบุรี  คัฟ นานสกุนเนีย มา จาก ตา ผม คัฟ แต่ผมเกิด ได้ใช้นามสกุน พ่อ  แต่พอผม 20 ผมมีความรู้สึกอย่าก จะใช้ นามสกุน อินสว่าง โดยบอก ไม่ถูก ว่า เพราะ อะไร  แต่ที่รู้ ตังแต่ผมเปรียน นาม สกุนมีแต่สิ่งดีๆๆเขามาในชีวิตผม  ผมดีใจมากที่ได้ใช้นามสกุน อินสว่าง 

เขียนเมื่อ 

ยินดีด้วยครับ  คุณ วัชระ  อินสว่าง

thanapat
IP: xxx.151.118.70
เขียนเมื่อ 

ผมเคยมีเพื่อนคนนึง ตั้งแต่สมัยปี 2526-28

เรียนตั้งตรงจิตรพาณิชยการ

ชื่อ อิสรา  อินสว่าง  ชื่อเล่น กวาง

บ้านอยู่แถวๆ วัดช่องลม ถนนพระราม 3

ไม่ได้เจอเพื่อนนานมากแล้ว

คิดถึงเพื่อนครับ

นางสาวอิสราลักษณ์ อินสว่าง
IP: xxx.77.136.72
เขียนเมื่อ 

ยินดีที่ได้รู้จักญาติ ^-^

วิรมณ อินสว่าง เป็นบุตรนายเต็ก - นางมะลิ อินสว่าง เป็นหลานอาฉลวย/อาแฉล้ม อินสว่าง น่าจะอยู่สายเดียวกับพี่ไอซ์ เพราะเด็กๆๆเตี่ยไปสุพรรณฯ จะไปหาลุงกำนันวิภาสตลอดคะ เตี่ยเสียนา
IP: xxx.145.241.50
เขียนเมื่อ 

….. อ่านต่อได้ที่: https://www.gotoknow.org/posts/326351

จินดารัตน์ อินสว่าง
IP: xxx.230.68.34
เขียนเมื่อ 

หนูก็นามสกุล อินสว่างเหมือนกันค่ะ หนูพึ่งจะได้รู้ถึงประวัตินามสกุล หนูจะตั้งใจเรียนค่ะ

เขียนเมื่อ 

ดีแล้วครับ....ต้องทำตามที่บอกไว้นะ อย่าลืมเป็นคนเก่งแล้วต้องเป็นคนดีด้วย ตระกูลอินสว่างจะมีความภาคภูมิใจในตัว....จินดารัตน์ อินสว่าง....เป็นอย่างมาก


เขียนเมื่อ 

วิรมณ อินสว่าง มีรายละเอียดมากกว่านี้ไหมจะได้นำข้อมูลลงในเว็ปให้....????

ว่าที่ ร.ต. จันทร์เพ็ญ อินสว่าง
IP: xxx.90.148.25
เขียนเมื่อ 

สวัสดีคะ ดิฉันก็เป็นอีกคนหนึ่ง ที่ มีนามสุกล อินสว่าง คะ ดั้งเดิมอยู่ที่ ศรีประจัน แต่ย้ายมา ที่ อ.หนองหญ้าไซ นานแล้ว ชื่อของทวด ไม่แน่ใจชื่อ แต่ชื่อของ ปู่ชื่อ เหม อินสว่าง ย่าชื่อนาง มา อินสว่าง เสียชีวิตหมดแล้ว จะถามรายละเอียดมาอีกทีคะ ภูมิใจที่ นามสุกลนี้


ร.ต.ภิรมย์ อินสว่าง
IP: xxx.46.237.3
เขียนเมื่อ 

ภูมิใจและดีใจเช่นกัน...ครับ

นายนพพร อินสว่าง
IP: xxx.158.26.100
เขียนเมื่อ 

ผมชื่อ นพพร อินสว่างครับ

ปัจจุบัน เป็น ผู้บริหารโรงเรียนแสงทองเทคโนโลยี สาขาลาดพร้าว

เป็นลูก แม่พวงทอง (อินสว่าง)เขื่อนใหญ่ กับ ร.ต.ท มังกร เขื่อนใหญ่

มีพี่น้องรวมสามคน ผมเป็นคนโต ดังนี้

นายนพพร อินสว่าง ( ใช้นามสกุลมารดา)

นายทศพร เขื่อนใหญ่

นายชัยวัฒน์ เขื่อนใหญ่

ผลงาน...(ในฐานะลูกหลานอินสว่าง)

...ผมมีหนังสือพ้อคเกตบุคเล่มแรก วางซีเอ็ดบุค ชื่อ Kru indy see school

...เป็นวิทยากรบรรยายสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักเรียนกว่า 150 โรงเรียนทั่วประเทศ

ในโครงการ taro to school 2013

/ โครงการ Freedom in school 2014

/ โครงการ taro to school 2015


ปัจจุบัน ยังคงทำงานด้านการศึกษาและจะประพฤติตนให้มีคุณค่าต่อไปครับ


ด้วยความเคารพอย่างสูง

นพพร อินสว่าง ( ผู้บริหารโรงเรียนแสงทองเทคโนโลยี สาขาลาดพร้าว)


ร.ต.ภิรมย์ อินสว่าง
IP: xxx.237.14.10
เขียนเมื่อ 

ด้วยความยินดีครับ ผมรู้สึกภาคภูมิใจมากที่ตระกูล อินสว่าง มีผู้บริหาร ฯ ที่มีความรู้ความสามารถและมีวิสัยทัศน์กว้างไกล สร้างคุณประโยชน์แทนคุณแผ่นดิน อย่างท่าน นพนร อินสว่าง ผมจะนำราชื่อครอบครัวของท่านใส่ไว้ในผังตระกูลอินว่างให้ครับ

เพลนจันทร์ อินสว่าง
IP: xxx.122.208.87
เขียนเมื่อ 

เราก็อยู่ในตระกูล อินสว่าง ด้วย เตี่ยเรา ชื่อ วิมล อินสว่าง(ใครๆเรียกว่า ตาส่วน) ลูกของ ก๋งเหลียง เตี่ยส่วนเราเป็นคนหมู่ 5 บ้านกล้วย และเสียชีวิตที่ บ้านกล้วย ดีใจที่อยู่่ในตระกูลนี้ ขอบคุณมากๆ ที่ให้ลูกหลานได้รู้จักต้นตระกูลและให้ได้รู้จักบรรพบุรุษเราต้นตระกูลเรา

ร.ต.ภิรมย์ อินสว่าง
IP: xxx.237.142.198
เขียนเมื่อ 

ยินดีต้อนรับครับ คุณ เพลนจันทร์ อินสว่าง ผมคิดว่าน่าจะชื่อ เพลินจันทร์ มากกว่ามั้ย ก๋งส่วน ก๋งเหลียง ผมได้ยินชื่อเสียงท่าน ตอนเด็ก ๆ ผมเดินผ่านตลาดบ้านกล้วยไปโรงเรียนประจำ อยากได้ชื่อตระกูลสายท่าน เพื่อที่จะได้นำไปลงไว้ในผังตระกูลอินสว่างให้ครับถ้าไม่สะดวกก็ไม่เป็นไรครับ

ธนัชพร อินสว่าง
IP: xxx.55.212.42
เขียนเมื่อ 

คุณปู่ของพ่อชื่อทวดเลื่อม คุณย่าของพ่อชื่อทวดหลีด มาจากสรรพยา จังหวัดชัยนาทค่ะ ทวดเลื่อมทวดหลีดมีบุตรธิดาหลายคน หนึ่งในนั้นคือ จ.ส.อ.วิสุทธิ์ อินสว่าง สมรสกับนางเตียง วัฒนจันทน์ ย้ายมาอยู่โพธิ์เก้าต้น จะงหวัดลพบุรี มีบุตรชาย4คน บุตรคนที่4 ชื่อจ.ส.อ.(พิเศษ)สุวรรณชัย อินสว่าง ซึ่งคือพ่อของหนูค่ะ แต่งงานกับแม่ ชื่อนางอรัญญา ทัตตานนท์ ตัวหนูชื่อธนัชพร อินสว่าง จบครุศาสตร์บัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปัจจุบันทำงานอยู่แถวบางกะปิค่ะ ส่วนพ่อเป็นทหารอยู่ค่ายสุรสีห์จังหวัดกาญจนบุรี แม่ประกอบอาชีพส่วนตัวที่ลพบุรีค่ะ ถึงจะช้าไปหน่อย แต่รู้สึกยินดีมากที่ได้รู้จักคนในตระกูลเดียวกันค่

ร.ต.ภิรมย์ อินสว่าง
IP: xxx.237.206.1
เขียนเมื่อ 

ยินดีที่ได้รู้จัก พี่น้อง อินสว่าง อีกหนึ่งครอบครัว ครับ คุณ ธนัชพร อินสว่าง คุณพ่อคุณรับราชการทหารที่ ค่ายสุรสีห์ ( พล.ร.9 ) สังกัดหน่วยใดครับ ผมเคยสังกัดที่ กรมทหารราบที่ 19 ครับ ทำงานกองพลเดียวกันเลย ที่ ส.พัน 9 ก็มีอีกหนึ่งคน ยินดีที่ได้รู้จักครับ

เศกสันต์ อินสว่าง
IP: xxx.114.192.192
เขียนเมื่อ 

สวัสดีครับ ยินดีที่ได้รู้จักครับ ผมเป็นลูกของคุณพ่อมีชัย อินสว่างกับคุณแม่สุขศรี อินสว่าง(วิบูลยเสก) ผมมีพี่สาวคนเดียวเชื่อ นางสาวมีสุข อินสว่าง ปัจจุบันอยู่ที่นนทบุรี ผมใด้ตั้งรากฐานอยู่ที่อเมิกามรัฐเท็กซัสถ้าผมพิมพ์ผิดอย่างไรก็ขออภัยด้วยนะครับ

ร.ต.ภิรมย์ อินสว่าง
IP: xxx.46.110.246
เขียนเมื่อ 

ยินดีเช่นกันครับที่ได้รู้จัก คุณ เศกสันต์ อินสว่าง และดีใจที่ สกุล อินสว่าง ได้แพร่ขจรไกลไปยัน รัฐเท็กซัส USA. โน้น.......สุดยอดจริง ๆ ............

นายอัตชัย อินสว่าง
IP: xxx.68.6.64
เขียนเมื่อ 

ผมก็อินสว่างเหมือนกัน แต่ผมไม่เคยได้สนใจเลยว่าอินสว่างมีที่มาอย่างไร ผมพอรู้แค่ว่า ชวดผมชื่อช่อ-วุ้น ปู่ผมนายชั่วะ อินสว่าง ย่าชื่อนางต่อม อินสว่างสกุลเดิม ชาวบางงาม พ่อผมนายสุชาติ อินสว่าง ส่วนแม่เป็นคนพิจิตร ชื่อนางพรรณา เพ็งพรรณ ผมเป็นลูกคนเดียว บ้านผมอยู่ตรงตีนสะพานบ้านกล้วย หมู่ 1 จะว่าไปแถบบ้านผมนี่อินสว่างกันทั้งหมู่แทบทุกคน ตอนนี้ผมมาอยู่ในตัวจังหวัดสุพรรณ เลยไม่ได้รับรู้ข้อมูลเครือญาติเท่าไร ผมเลยอยากให้ท่านช่วยสืบค้นข้อมูลประวัติ ว่าทางผมสืบสายอินสว่างมาทางไหนครับ ขอบคุณครับผม

น.ส.วาสนา กาฬภักดี
IP: xxx.158.176.196
เขียนเมื่อ 

นายภาส อินสว่าง นางอั๊ว อินสว่าง มีบุตรสาวสามคน ก่อนเสียชีวิต ได้ฝากบุตรสาวสามคนไว้กับเพื่อนสนิทให้เลี้ยงดูแทน คนที่ 1 อยู่หมู่บ้านปากน้ำ อ.เดิมบาง เสียชีวิตแล้ว มีบุตร สามคน คนที่ 2 อยู่ กทม. 1 คน มีบุตรสาวคนเดียว คนที่ 3 นางบุญช่วย อินทร์สว่าง มีบุตร 5 คน อ.เดิมบาง เขียนนามสกุลผิด เพิ่ม ทร์ ลง อินสว่าง กลายเป็น อินทร์สว่าง บุตรสองคน อยู่ จ.เพชรบรูณ์ อีกสามคน อยู่ จ.สุพรรณบุรี อ.เดิมบาง และ อ.ด่านช้าง มีอาชีพคือเกษตรกร ขอบคุณคุณตาวิภาส ที่คุณตาวิภาส เมตตาช่วยเหลือ คุณแกะ อินทร์สว่างของหนู คุณตาวิภาส อินสว่าง บอก พวกเราว่าเจอ ตา ทัก ตา บ้างนะ ตาแก่แล้วอาจจำหลานๆไม่ได้ คุณตาวิภาสคร้า หนูอยากทักคุณตาอยากกราบคุณตาที่เมตตา พวกหนูลูกชาวนาตัวดำ พวกเราเป็นคนดี แต่ก็ถูกคนมีรังแกบ้าง แต่ก็ยังเป็นดี เรียนไม่สูงก็ไม่ทำให้ อินสว่าง ผิดหวังคะ หนูวาสนา กาฬภักดี รับราชการครู ภูมิใจที่มีเลือดอินสว่างคะ

ภิรมย์ อินสว่าง
IP: xxx.155.38.3
เขียนเมื่อ 

สวัสดีครับ คุณครู วาสนา กาฬภักดี ต้องขอขอบคุณนะครับสำหรับข้อมูลที่ได้เป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อ ตระกูลอินสว่าง ครับ รบกวนขอ line หรืออีเมลหน่อยครับผมต้องการติดต่อด้วยครับ...

ร.ต.ภิรมย์ อินสว่าง
IP: xxx.155.38.3
เขียนเมื่อ 

เมลผม [email protected]

รายการนี้มีมากกว่า 100 ความเห็น