ข้อมูลอัพเดทเมื่อ 25 เม.ย.2556

ประวัติต้นตระกูลอินสว่าง

                 เนื่องจากประวัติเป็นเรื่องของอดีตและอดีตนี้ก็เป็นอดีตอันยาวนานมาก ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๐๘ ถึง ๒๕๕๕ ยาวนานถึง ๑๔๗ ปี ฉะนั้นข้อมูลต่าง ๆ ที่นำเสนอนี้ อาจจะมีความคลาดเคลื่อนจากความจริงบ้างอาจจะมีความไม่ถูกต้องบ้าง แต่ผู้นำเสนอข้อมูลนี้ได้บันทึกจากคำบอกเล่าของท่านผู้รู้ที่มีความใกล้ชิดกับเจ้าของต้นตระกูล อินสว่าง หลายท่าน จึงเชื่อได้ว่าข้อมูลที่นำเสนอนี้มีความถูกต้องมากที่สุดเท่าที่จะหาได้ในตอนนี้ และหากข้อมูลของท่านใดมีความคลาดเคลื่อนไปจากนี้ก็สามารถแก้ไขให้ถูกต้องได้และหากท่านใดทราบข้อมูลมากกว่านี้แจ้งไปที่ ร.ต. ภิรมย์   อินสว่าง หมายเลขโทรศัพท์ 089-256-2091 และ 085-557-6627 อีเมล [email protected] หรือ  ถู[email protected]  และหากมีสิ่งใดที่ผิดพลาดไม่   ถูกต้องข้าพเจ้า ร.ต. ภิรมย์   อินสว่าง ขอรับผิดไว้แต่เพียงผู้เดียว  หากข้อมูลที่นำเสนอนี้เป็นข้อมูลที่ดีมีประโยชน์ขอยกความดีนี้ให้กับ น.ส. อัปสร  อินสว่าง อาจารย์  ณรงค์ รอดพันธ์ และคุณ พจนา ( ต๋อย ) อินสว่าง ( รอดพันธ์ ) คุณ ชูชาติ  อินสว่าง คุณ ไผ่แก้ว  อินสว่าง และทายาทตระกูลอินสว่างทุก ๆ ท่าน ที่กรุณาให้ข้อมูล

 เริ่มต้นเล่าประวัติ

                        เมื่อประมาณปี   พ.ศ. ๒๔๐๘   ที่บริเวณตลาดบ้านกล้วย  ต.บ้านกร่าง  อ. ศรีประจันต์       จ. สุพรรณบุรี  ได้กำเนิดบรรพบุรุษผู้ที่ควรแก่การเคารพและบูชาขึ้นมา  ๒  ท่าน  ท่านหนึ่ง    ชื่อ นาย ไช้  เดินทางมาจาก เมือง โซเถา ประเทศจีนแล้วมาตั้งรกรากอยู่ที่บ้านกล้วย   อีกท่านหนึ่ง  ชื่อ   นาย ทอง  

( สมัยนั้นคนไทยยังไม่มีการใช้นามสกุล ) เป็นคนบ้านไร่มาตั้งรกรากอยู่ที่บ้านกล้วยเหมือนกันได้เป็นเพื่อนเกลอกันและรักกันมาก และที่ตลาดบ้านกล้วยนี้เองมีหญิงสาวแสนสวยอีก  ๒  คน  เป็นพี่น้องกัน  คนพี่ชื่อ คุณ นิ่ม  คนน้องชื่อ คุณ นวล  ต่อมา นายไช้ แซ่โง้ว ได้มาขอแต่งงานกับคุณ  นิ่ม  ส่วน นายทองได้ขอแต่งงานกับคุณ นวล  ทั้งคู่จึงกลายเป็นเพื่อนเขยกันตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

            ต่อมาทางราชการได้เห็นคุณงามความดีของนายทองที่เป็นคนดีมีคุณธรรม โอบอ้อมอารีย์มีคนนับหน้าถือตามากมายจึงแต่งตั้งให้เป็น ผู้ใหญ่บ้าน คอยช่วยราชการดูแลทุกข์สุขของประชาชนคนบ้านกล้วยให้อยู่เย็นเป็นสุขตลอดมา

( นาง นิ่มและ นางนวน ยังมีพี่อีก ๒ คน คือ นางบุญ และนาย เสือ )

บ้านกล้วย หรือ ตลาดบ้านกล้วย

                สถานที่ก่อกำเนิด ตระกูล  อินสว่าง  คือตลาด บ้านกล้วยหมู่ที่ ๕ ต.บ้านกร่าง อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี  ชื่อบ้านกล้วยนี้มีหลักฐานเรียกขานกันมาช้านานแล้วสมัยสุนทรภู่กวีเอกแห่งกรุงรัตนโกสินท่านเดินทางมาเมืองสุพรรณตามลำแม่น้ำท่าจีน    ท่านสุนทรภู่ได้เขียนไว้ในนิราศ “ เมืองสุพรรณ ” เมื่อ พ.ศ. ๒๓๘๔ ตอนที่เรือของท่านมาถึงบ้านกล้วย ความว่า................

                 เรือคล่องล่องเลี้ยวเลื่อน               เคลื่อนคลา

                  ถึงย่านบ้านกล้วยเวลา                   บ่ายคล้อย

                  กล้วยไข่ ไร่รื่น ระดา                     ดก เรื่อ เครือเอย

                  ลางแห่ง แปลง ปลูกอ้อย              แอบ กล้วยสลวยลำ

              ( จากหนังสือ นิราศเมืองสุพรรณ ฉบับ หอสมุทรแห่งชาติ )

                  ต่อมาในสมัยราชการที่ ๖ ทรงประกาศใช้พระราชบัญญัติการใช้นามสกุล โดยให้คนไทยสามารถมีนามสกุลใช้ได้

                   ดังนั้น ผู้ใหญ่ ทอง และ นายไช้ แซ่โง้ว ซึ่งเป็นทั้งเพื่อนและคู่เขยกันได้ร่วมกันลงชื่อขอใช้นามสกุลจากทางราชการโดยให้ผู้ใหญ่ทองเป็นผู้ขอยื่นจดทะเบียน นามสกุลที่ขอใช้คือ อินสว่าง ซึ่งมีความหมายว่ “  พระอินทร์ที่โชติช่วง ” 

( ได้รับข้อมูลจาก น.ส. พิชชากร  อินสว่าง ท่านอื่นเห็นเป็นอย่างไรครับ ) ต่อมาเครือญาติของนาย ไช้  แซ่โง้ว และเครือญาติของผู้ใหญ่ทองได้ขอร่วมใช้นามสกุล “ อินสว่าง “ ด้วยกันทุกคน ต่อมาด้วยความประพฤติที่ดีงามความมีน้ำใจโอบอ้อมอารรีย์และเป็นคนเด็ดขาดชอบช่วยเหลือคนตกทุกข์ได้ยากเสมอมา ด้วยเหตุนี้เองจึงทำให้นามสกุลอินสว่าง เป็นนามสกุลที่มีคนรู้จักแต่ในด้านดีงาม      จึงมีเครือญาติมาขอใช้ร่วมนามสกุลตั้งแต่นั้นมาบ้านกล้วยจึงเป็นสถานที่ก่อกำเนิด ตระกูล อินว่าง

 

 ขอความช่วยเหลือ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผมทดลองใช้โปรแกรมทำผังตระกูลเป็นโปรแกรมที่ดีมาก ๆ เข้าให้ใช้ได้ฟรี 250 คน หากมีสมาชิกในตระกูลมากกว่านี้

ต้องสมัครสมาชิกต้องเสียเงินค่าสมาชิก ผมทดลองใช้มานานแล้วทดลองผิดทดลองถูกทำได้แค่นี้เองใครมีความ

สามารถช่วยหน่อยครับจะได้สมบูรณ์สักทีช่วยหน่อยลองเข้าชมเว็ปดังนี้

๑. พิมพ์  อินสว่าง  ใน Google

๒. เลื่อนไปที่  อินสว่าง last name - อินสว่าง family - MyHeritage แล้วคลิ๊ก

๓. คลิ๊กที่ อินสว่าง WebSite,สมาชิกคนหนึ่ง

๔. คลิ๊กที่ ร.ต.ภิรมย์  อินสว่าง ส่งคำขอเป็นสมาชิก

๕. คลิ๊กที่ ผังตระกูลอินสว่างสายนายทอง อินสว่าง

๖. คลิ๊กที่ ดูแผนภูมิต้นไม้ครอบครัว

ลองดูครับ

ท่านใดสามารถเข้าไปแล้วอ่านชื่อออกขอความกรุณาช่วยบอกผมด้วยครับ........ขอบคุณ

 

http://www.myheritageimages.com/C/storage/site191982302/files/pf/55/28/pf5528_7846882l6id6928m5a15yf.ged

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การลำดับวงศ์สาคณาญาติตระกูลอินสว่าง

    

  1.          
  1.          
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                

 

 

                           

                           

                           

                           

                           

                           

                           

                           

                           

                           

                           

                           

                           

                           

                           

                           

                           

                           

                           

                           

                           

                           

                           

                           

                           

                           

                           

                           

                           

                           

                           

                           

                           

                           

                           

                           

                           

                           

                           

                           

                           

                           

                           

                           

                           

                           

                           

                           

                           

                           

                           

                           

                           

                           

                           

                           

                                                 

                           

 

 

                    

      

 

  บรรพบุรุษตระกูลอินสว่าง กำเนิดมาจากคนไทยเชื้อสายจีน เดิมมีเชื้อแซ่... แซ่โง้ว ....ได้เดินทางจากเมืองซัวเถา ประเทศสาธารณะรัฐประชาชนจีน เข้ามาตั้งรกรากทำมาหากินในประเทศไทยเมื่อหลาย ๆ สิบปีมาแล้ว โดยมีคุณพระนิติกฤตย์ประพันธ์ ( ทองอยู่  อินสว่าง ) เป็นบุคลต้นตระกูล ตั้งบ้านเรือนอยู่ที่ 34 หมู่ 5 ตลาดบ้านกล้วย ต.บ้านกร่าง อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี

ประวัติ อำมาตย์ตรีพระนิติกฤตย์ประภันย์ ( ทองอยู่  อินสว่าง )

-         เคยดำรงตำแหน่ง หัวหน้าศาลหลาย ๆ จังหวัด

-         เคยดำรงตำแหน่ง อธิบดีศาลอาญา

-         เคยดำรงตำแหน่ง อธิบดีศาลอุทธรณ์

-         เคยดำรงตำแหน่ง คณะกรรมการตุลาการ ( ก.ต. )

       ด้วยความที่ท่านเป็นคนคีมีศีลธรรมถือความสัตย์ สุจริตและยุติธรรมแม้จะเกษียณอายุแล้วท่านยังได้รับความไว้วางใจให้ดำรงตำแหน่ง คณะกรรมการตุลาการ ( ก.ต. ) จนกระทั้งถึงวาระสุดท้ายของชีวิต นับว่าเป็นเกียรติแก่วงศ์ตระกูลอินสว่างเป็นอย่างยิ่ง

 ยังมัข้อมูลต่ออีกกรุณาคอย.....

                                                       

 แผนผังตระกูลอินสว่าง ( ข้อมูล 19 ม.ค.53 )

   

กำนัน  วิภาส อินสว่าง สมรสกับ นาง  กุศล  อิสว่าง   มีบุตรด้วยกัน 15 ท่าน   ด้วยเกียรติประวัติอันเป็นที่ยอมรับของสังคมว่าวงค์ตระกูลท่านเป็นวงค์ตระกูลที่มี ชื่อเสียง  และเป็นคนดีมีศีลธรรมถือความสัตย์มีจิตใจโอบอ้อม อารีย์ ชอบช่วยเหลือผู้คนทุกคนที่มาขอความช่วยเหลือ จึงมีญาติและผู้ใกล้ชิดต้องการขอใช้นามสกุลร่วมด้วย ท่าน กำนัน วิภาส อินสว่าง ก็จะอนุญาตให้ใช้ด้วยได้ทุกราย ท่านขออย่างเดียวคืออย่านำความเสื่อมเสียมาสู่วงค์ตระกูลก็แล้วกัน  ข้าพเจ้าผู้เขียนได้ทำตามคำของท่านอย่างเคร่งครัดคือจะปฏิญาณว่าจะไม่ทำความเสื่อมเสียมาสู่วงค์ตระกูลอินสว่างเป็นอันขาด

                          

         ข้าพเจ้าเชื่อว่ายังมีลูกหลาน อินสว่าง  อีกมายมายหลายสายอยู่กระจัดกระจายอยู่ทั่วประเทศไทยที่ยังไม่สามารถรวมตัวกันได้ ข้าพเจ้า หวังว่าสักวันหนึ่งคงจะมีผู้ที่มีความสามารถและมีศักยภาพสูงมาเป็นหัวหน้ารวบรวมทำทำเนียบตระกูลอินสว่าง  เป็นฉบับสมบูรณ์   โดยมีการนัดหมายพบปะกันในจังหวัดต่าง ๆ ก่อน    เพื่อปรึกษาหารือช่วยกันหาแนวทางในการปฏิบัติต่อไป

         วัตถุประสงค์ที่ข้าพเจ้าทำเว็บนี้สืบเนื่องมาจาก ข้าพเจ้าเคยถามตัวเองว่า ข้าพเจ้าเป็นอินสว่างสายไหน ข้าพเจ้ายังไม่ค่อยจะรู้เลย เพราะ ปู่ ย่า พ่อ ได้เสียชีวิตไปหมดแล้วถามอา ๆ ก็ไม่ค่อยจะทราบเรื่อง ( แล้วท่านล่ะทราบหรือไม่ว่าอินสว่างที่ท่านใช้อยู่นี้มีความเป็นมาอย่างไร ) เมื่อกาลเวลาผ่านไป ปู ย่า ตา ยาย ล้มหายตายจากไปแล้ว  ไม่มีการบอกกล่าวเล่าขานกัน ลูกหลานคงไม่ทราบความเป็นมาเป็นไปของตระกูลเป็นแน่ จึงหวังว่าเว็บนี้คงจะจุดประกายผู้ที่มีความรู้ความสามารถของผู้ที่ใช้นามสกุล อินสว่าง มาช่วยกันจัดทำให้เป็นฐานข้อมูลให้ลูกหลานในอนาคตค้นหาความเป็นมาตระกูลของตนเองได้สืบไป                    

          หากข้อความใดไม่ถูกต้องหรือข้อมูลใดไม่ถูกต้อง หรือทำให้เกิดความเสื่อมเสียแก่ท่านใด ข้าพเจ้าขอรับผิดแต่เพียงผู้เดียวและท่านผู้ใดทราบข้อมูลที่ถูกต้องขอความกรุณาแจ้งมายังข้าพเจ้าด้วย ประการสุดท้ายข้าพเจ้าต้องขอโทษและขออนุญาตต่อท่านที่เป็นต้นตระกูลอินว่างด้วยที่มิได้แจ้งให้ท่านทราบก่อนหากท่านคิดเห็นประการใดกรุณาติดต่อกับด้วย ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง

  

                   จ.ส.อ. ภิรมย์  อินสว่าง  ผู้ทำข้อมูล ( 19 ม.ค.2553 )

 อีเมล  :    [email protected]