ผมเคยวิเคราะห์ผลการเรียนของเด็กๆพบว่าเด็กเรียนดีถึงปานกลาง มักเป็นเด็กที่รู้จักวิธีการเรียนรู้ หรือเรียนเป็น เด็กที่มุ่งที่จะรู้ในแต่ละวิชา แต่วิชาการเรียนรู้ตกก็เลยตกทุกวิชา  วิธีการที่ดีต้องมีค่านิยมในการเรียนที่ถูกต้องเสียก่อนแล้วเข้าใจวิธีการเรียนรู้ ก็จะทำของยากให้เป็ของง่าย ลองดูแนวคิดแบบนี้ดูครับ...

  • เราเรียนเพื่อต้องการความรู้หรือแค่ต้องการจบๆไป ถ้าเราต้องการความรู้ก็จะคิดในแนวทางหาความรู้ ถ้าต้องการเพียงจบก็คิดวิชามารต่างๆมาใช้เพื่อให้จบๆไปเช่นกัน
  • ทำตัวเป็นน้ำไม่เต็มแก้วอยู่เสมอ พร้อมรับความรู้เสมอ ไม่เคยคิดว่าเก่งแล้ว รู้แล้ว
  • เชื่อว่า..ไม่มีคำว่าไม่รู้ ไม่เข้าใจในเนื้อหาในสิ่งที่เรากำลังศึกษา  เราทำได้
  • เราต้องสอนเพื่อนๆได้ ลองถามตัวเองว่า เรื่องนี้เรามีความรู้ความเข้าใจแตกฉานที่จะสอนเพื่อนๆได้หรือยัง  ต้องสอนได้
  • เราต้องหาความรู้เองได้ ความรู้มีอยู่ทุกที่อย่ารอเพียงครูสอนหรือมีคนมาสอน  ต้องหากินเองไม่รอคนป้อน
  • ถามตัวเองว่าวันนี้เราอ่านกี่เรื่อง กี่เล่ม  หนังสือคือเพื่อนแท้ควรอยู่ข้างกาย
  • ทุกแบบฝึกหัดเคยเห็นและ ผ่านการทำของเราหรือยัง   หูตากว้าง
  • จงเรียนอย่างธรรมชาติ มีความสุขกับมันและเป็นหนึ่งเดียวกับมัน   เรียนแบบไม่รู้ว่ากำลังเรียน
  •  การเรียนรู้เพื่อการเรียนรู้  เรียนรู้ตลอดชีวิต

ลองบอกเด็กๆดูครับ....ไม่มีคำว่าสายสำหรับการเริ่มต้น(ที่ดี)...