แจ้งผลการคัดเลือกโรงเรียนจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ตลอดปี

ศาลาไทย
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
แจ้งผลการคัดเลือกโรงเรียนจำนวน 20 โรง

ตามที่ สพฐ.แจ้งให้สพท.อด.3 พิจารณาคัดเลือกสถานศึกษาให้จัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ตลอดปี  สพท.อด.ได้ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  โรงเรียนที่ได้รับคัดเลือก มีดังนี้

 1.  โรงเรียนบ้านวังฮาง        กลุ่มโรงเรียน  หนองหาน 1
 2. โรงเรียนบ้านม่วงประชาบำรุง  กลุ่มโรงเรียน หนองหาน 2
 3. โรงเรียนบ้านโคกทุ่งยั้ง          กลุ่มโรงเรียน หนองหาน 2
 4. โรงเรียนบ้านหนองไผ่พิทยาคม  กลุ่มโรงเรียน หนองหาน 3
 5. โรงเรียนบ้านดงบากโนนสวรรค์  กลุ่มโรงเรียน หนองหาน 3
 6. โรงเรียนบ้านเม็กดงเรือง           กลุ่มโรงเรียน หนองหาน 4
 7. โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง       กลุ่มโรงเรียน บ้านดุง 1
 8. โรงเรียนบ้านดอนขึ้เหล็ก           กลุ่มโรงเรียน บ้านดุง 2
 9. โรงเรียนนาไหมพิทยาคม          กลุ่มโรงเรียน บ้านดุง 2
 10. โรงเรียนกุดดู่อุดมวิทย์             กลุ่มโรงเรียน บ้านดุง 2
 11. โรงเรียบนบ้านดงแสนสุข          กลุ่มโรงเรียน บ้านดุง 3
 12. โรงเรียนทรัพย์อุดมวิทยา          กลุ่มโรงเรียน บ้านดุงิ 3
 13. โรงเรียนบ้านหนองกาโนนสิมมา กลุ่มโรงเรียน บ้านดุง 3
 14. โรงเรียนบ้านงิ้วมีชัย                กลุ่มโรงเรียน บ้านดุง 4
 15. โรงเรียนชุมชนสะงวย              กลุ่มโรงเรียน ไชยวาน
 16. โรงเรียนหนองแวงวิทยา           กลุ่มโรงเรียน ไชยวาน
 17. โรงเรียนบ้านนาทม                 กลุ่มโรงเรียน ทุ่งฝน
 18. โรงเรียนบ้านนาทรายน้ำรอด     กลุ่มโรงเรียน พิบูลย์รักษ์
 19. โรงเรียนอนุบาลกู่แก้ว              กลุ่มโรงเรียน กู่แก้ว
 20. โรงเรียนบ้านยางเหล่าสวนกล้วย กลุ่มโรงเรียน กู่แก้ว

        ขอให้โรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือกได้จัดเตรียมแผนงานการจัดกิจกรรมตลอดปีไว้ โดยดำเนินการตามแนวทางการจัดกิจกรรมที่ สพท.อด.3 จะแจ้งให้ทราบในโอกาสต่อไป

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ศาลาไทยความเห็น (0)