31 พค.49 ช่วงเย็นได้มีโอกาสไปชมนิทรรศการในหลวงครองราชย์ ครบ60 ปี ที่เมืองทองธานีและมีโอกาสชมการแสดงพระมหาชนก รอบ 19.00 น.จากการที่ได้ชมพระราชกรณียกิจของพระองค์ในนิทรรศการ รู้สึกได้ถึงพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงต่อปวงชนชาวไทยทั้งประเทศเสมือนพ่อปกครองดูแลลูท้งประเทศ(พ่อหลวงของเรา)