นิทรรศการในหลวงครองราชย์ครบ 60 ปี ที่เมืองทองธานี

Ping
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
31 พค.49 ช่วงเย็นได้มีโอกาสไปชมนิทรรศการในหลวงครองราชย์ ครบ60 ปี ที่เมืองทองธานีและมีโอกาสชมการแสดงพระมหาชนก รอบ 19.00 น.จากการที่ได้ชมพระราชกรณียกิจของพระองค์ในนิทรรศการ รู้สึกได้ถึงพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงต่อปวงชนชาวไทยทั้งประเทศเสมือนพ่อปกครองดูแลลูท้งประเทศ(พ่อหลวงของเรา)

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน พัชรา ศูนย์พัฒนาคุณภาพความเห็น (0)