คุณหมอรณชัย  ตั้งมั่นอนันตกุล  ผู้อำนวยการ รพ. วังน้อย จ. พระนครศรีอยุธยา   ซึ่งเป็น รพ. Best Practice แห่งหนึ่งที่มีคนขอไปดูงานมาก   บอกว่า "เวลามาดูงาน รพ. วังน้อย อย่ามาดูเพียงกิจกรรม  แต่เมื่อเห็นกิจกรรมแล้วให้มองที่ Concept ที่ใช้    แล้วให้นำกลับไปทำเอง"   อันนี้น่าจะเป็นหลักในการดูงานทุกอย่างได้นะคะ

         อีกอย่างหนึ่งที่ ผอ. รณชัย  เล่าว่า คนมาดูงานมักชอบถามว่า "สิ่งที่ทำอยู่ มีปัญหาอะไรไหม?"     จริงๆ แล้วคุณหมอคิดว่าสิ่งต่างๆ ที่เป็นมันไม่ใช่ปัญหา  มันเป็นธรรมดา   จึงน่าจะเปลี่ยนคำถามเป็นอย่างอื่น  เช่น "มีอะไรอยากทำอีกไหม?" เป็นต้น

                                                                                  อ้อ_สคส.