ชมรม 2 ล้อเพื่อสุขภาพ เปิดให้บริการยืมจักรยาน ทุกวันจันทร์-ศุกร์ 17.00-20.00 น. เพื่อคนรักสุขภาพ ที่ห้องชมรม อาคารอเนกประสงค์นะจ้ะ