อีกหนึ่งผลิตผลจากมะพร้าว ที่ทำรายได้ดีในท้องตลาด เนื่องจากคนไทยนิยมบริโภค ในชื่อของ "ออกป้าว" (ลำปาง) ซึ่งก็คือ ยอดมะพร้าวนั่นเอง ไม่ว่าจะเป็นเมนู ยอดมะพร้าวผัดกุ้ง ต้มยำกุ้งยอดมะพร้าวอ่อน หรือ แก๋งออกป้าว(แกงยอดมะพร้าว)ใส่ไก่ เมนูเด็ดของทางเหนือ

ดังนั้นถ้าเราสามารถผลิตยอดมะพร้าวเพื่อการค้าได้ อย่างสมำ่เสมอในท้องตลาด เชื่อว่าจะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจ เพื่อพลิกผินดินที่ว่างเปล่าของเราและยังไม่รู้ว่าจะลงทุนปลูกอะไรดีให้มี รายได้เพิ่มขึ้นในยามเศรษฐกิจยุคน้ำมันแพง