บริการจำหน่ายเครื่องหมายนิสิตและของที่ระลึกมหาวิทยาลัยนเรศวร และให้บริการนิสิตในการสั่งจองชุดครุยวิทยฐานะและชุดราชปะแตน บริการสอบถามข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เช่น ระเบียบการแต่งกาย สอบถามเพิ่มเติม 0-5526-1000-4 ต่อ 1215