วันหนึ่งเรา (ครอบครัว) ไปสวนสัตว์ ตอนพวกเราออกมา ผมอ่านป้ายแล้วหัวเราะเพราะป้ายเขียนว่า

สวัสดีครับ
(ตรงนี้เขียนภาษามาเล(มั้ง))
(ตงนี้เขียนภาษาอิโด(มั้ง))
See You Agian

เขาเขียนว่า Agian แทนคำว่า Again และเขาไม่ได้เขียนเพียงป้ายเดียวแต่เขียนป้ายแบบนี้ไปประมาณ 100 ป้ายได้ เรียงๆ กันหมดเลย

น่าอายจริ๊งจริง