ความแตกต่าง ที่เหมือนกัน

 เป้าหมาย คือ จุดที่ตั้งใจ ถึงไกล แต่ไปให้ถึง

 เป้าหมาย ท้าทาย

 เป้าหมาย ยากเกินไป

 เป้าหมาย ง่ายเกินไป

 เป้าหมาย ย่อย สู่ เป้าหมายใหญ่

 "ฅน กำหนด เป้าหมาย ทำได้ สำเร็จ ทำไม่ได้ ล้มเหลว"

 จริงหรือไม่ ความแตกต่าง ที่เหมือนกัน "สำเร็จ หรือ ล้มเหลว"

 แล้วแต่ "ใครมอง ใครลอง ใครจะว่าอย่างไร.........?" 

 สมาธิ สติ ปัญญา โชคดีครับ เดือน มิถุนายน

JJ