ให้เขาได้พบกันนั้นประเสริฐสุด

ที่เดินทางไกลมาเสียเที่ยว เสียโอกาสรู้จักกับสถานที่ดี ๆ และคนดีของสังคม ด้วยเราเห็นว่า การให้คนดี กับ คนมีอำนาจ มีโอกาสพบกันนั้นประเสริฐสุด

                เหตุเนื่องมาจากที่จังหวัดมอบหมาย (ใช้) ให้ไปร่วมประเมิน อบต.กับผู้อาวุโส  ทำให้ได้ความรู้

                การได้ไปที่ อบต.ขึ่ง อ.เวียงสา จ.น่าน พบว่า นายก อบต.และประธานสภา อบต.ที่นี่เป็นสตรี  เลยตั้งคำถามไว้ว่า ที่ตำบลแห่งนี้  เหตุใดนิยมยกย่องให้สตรีีีเป็นผู้นำ ก่อนนี้ที่ตำบลนี้ก็มีสตรีเป็นกำนัน  สตรีที่นี่มีดีอย่างไร?  ไฉนประชาชนจึงให้อยู่แถวหน้า

                นึกย้อนกับสตรีที่เป็นผู้ใหญ่บ้านม้ง แห่ง ต.สะเนียน อ.เมืองน่าน จ.น่าน พื้นที่นี่มีผู้นำที่เป็นผู้ใหญ่บ้านถึง 2 คน เป็นม้ง 1 เมี้ยน 1ชีวิตของ 2 ท่านน่าสนใจ   หากมองภาพรวมแล้วชีวิตสตรีที่ ต.ขึ่ง  น่าสนใจเพราะที่นี้มองพื้นที่ทั้งตำบล

                 จำเป็นต้องสืบค้นสตรีตำบลขึ่งว่าา  ที่มาเป็นอย่างไร  ที่แน่ ๆ  เมื่อได้รู้ัจักนายกสตรีท่านนี้เมื่อเช้า ต่อบ่าย วันที่ 29 พฤษภาคม 2549 แล้ว ต่อมาในวันที่ 30 พฤษภาคม 2549 นายกและรองเดินทางมาพบ  เลยพาไปทำความรู้จักกับหมอเกียร์ 5  ขวัญใจผม  คือ นพ.ชาตรี เจริญศิริ ที่ ห้องประชุม 3  สำนักกิจการพิเศษ รพ.น่าน ได้รู้จักกับคุณสุภาพ คุณบัวตอง พี่ ๆ น้อง ๆ ที่นั่นอีก  ไม่อยากให้นายก และรองนายก ที่เดินทางไกลมาเสียเที่ยว เสียโอกาสรู้จักกับสถานที่ดี ๆ และคนดีของสังคม  ด้วยเราเห็นว่า การให้คนดี กับ คนมีอำนาจ มีโอกาสพบกันนั้นประเสริฐสุด

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน รู้จักน่านและชาวน่านความเห็น (0)