เหตุเนื่องมาจากที่จังหวัดมอบหมาย (ใช้) ให้ไปร่วมประเมิน อบต.กับผู้อาวุโส  ทำให้ได้ความรู้

                การได้ไปที่ อบต.ขึ่ง อ.เวียงสา จ.น่าน พบว่า นายก อบต.และประธานสภา อบต.ที่นี่เป็นสตรี  เลยตั้งคำถามไว้ว่า ที่ตำบลแห่งนี้  เหตุใดนิยมยกย่องให้สตรีีีเป็นผู้นำ ก่อนนี้ที่ตำบลนี้ก็มีสตรีเป็นกำนัน  สตรีที่นี่มีดีอย่างไร?  ไฉนประชาชนจึงให้อยู่แถวหน้า

                นึกย้อนกับสตรีที่เป็นผู้ใหญ่บ้านม้ง แห่ง ต.สะเนียน อ.เมืองน่าน จ.น่าน พื้นที่นี่มีผู้นำที่เป็นผู้ใหญ่บ้านถึง 2 คน เป็นม้ง 1 เมี้ยน 1ชีวิตของ 2 ท่านน่าสนใจ   หากมองภาพรวมแล้วชีวิตสตรีที่ ต.ขึ่ง  น่าสนใจเพราะที่นี้มองพื้นที่ทั้งตำบล

                 จำเป็นต้องสืบค้นสตรีตำบลขึ่งว่าา  ที่มาเป็นอย่างไร  ที่แน่ ๆ  เมื่อได้รู้ัจักนายกสตรีท่านนี้เมื่อเช้า ต่อบ่าย วันที่ 29 พฤษภาคม 2549 แล้ว ต่อมาในวันที่ 30 พฤษภาคม 2549 นายกและรองเดินทางมาพบ  เลยพาไปทำความรู้จักกับหมอเกียร์ 5  ขวัญใจผม  คือ นพ.ชาตรี เจริญศิริ ที่ ห้องประชุม 3  สำนักกิจการพิเศษ รพ.น่าน ได้รู้จักกับคุณสุภาพ คุณบัวตอง พี่ ๆ น้อง ๆ ที่นั่นอีก  ไม่อยากให้นายก และรองนายก ที่เดินทางไกลมาเสียเที่ยว เสียโอกาสรู้จักกับสถานที่ดี ๆ และคนดีของสังคม  ด้วยเราเห็นว่า การให้คนดี กับ คนมีอำนาจ มีโอกาสพบกันนั้นประเสริฐสุด