ผมว่า  คนตรวจประเมิน  ไม่ว่า ISO / TQA / สมศ  หากยังไม่เคย ฝึก สติ ในระดับ มหาสติฯ ผมว่าน่ากลัวนะครับ

เพราะ ความไม่รู้จิตของตนเอง   ความรู้ไม่เท่าทันความคิดตนเอง   เป็นบ่อเกิดของการตรวจที่ สร้างความ "คาใจ" "อคติ" "ลำเอียง" "ไร้ประโยชน์" (จับ ตก หรือ แจก Car อย่างไม่สร้างสรร) ตลอดจน ให้คำแนะนำ แบบ "เด็กไร้สาระ"

ลองประเมิน แบบ  Constructionism learning คือ ดูที่ ความตั้งใจ  ดูที่คน ดูที่พฤติกรรม  ดูที่จิตวิทยา   อย่าไปดูแค่ results  อย่าไปดูแค่ ทำตามเอกสารได้ไหม  อย่าไปสร้าง format ที่เลียนแบบใครมา  อย่าเอากะลาของคนตรวจไปครอบคนโดนตรวจ  ฯลฯ

และ ให้ผู้ถูกตรวจได้ reflection หรือ แนะนำคนตรวจบ้าง  เช่น อ่านมาน้อยไป ทำการบ้านก่อนตรวจมาน้อย   ถามไม่ชัด   ไม่สุภาพ  โลกแคบเกินไป  ใช้วาจาไม่เป็นปิยวาจา   มีแต่ตำหนิไม่มี"ทางออก"ให้   มองมุมเดียวมาก  ในใจมีคำตอบเดียว  รอให้คนตอบตรงใจตนเองเท่านั้น   เน้นแต่result ไม่ดูProcess   ไม่เปิดโอกาสให้คนได้ trial & error   ติดนิสัยคุณอำนาจ ฯลฯ