ความเห็น 39224

ตรวจประเมินแบบใหม่ แนว LO & KM

ขออนุญาตเข้ามาแสดงความคิดเห็นค่ะ
IP: xxx.188.14.212
เขียนเมื่อ 

เรียน ท่านอาจารย์

 

ได้มีโอกาสรับฟังการบรรยายจากท่านอาจารย์สมหวัง   ผอ. สมศ.  2 ครั้ง  พบว่าระบบการคัดกรองและฝึกอบรมผู้ประเมินมีคุณภาพมาก โดยทางสมศ.เน้นว่าต้องมีความเที่ยงตรงและเป็นธรรมค่ะ เพียงแต่ว่าเกณฑ์ที่ประเมินต้องสะท้อนผลงานที่แต่ละสถาบันการศึกษาทำไว้ให้ได้มากที่สุด ท้ายที่สุดก็เพื่อประโยชน์ของสถาบันการศึกษาเอง

 ดิฉันเชื่อว่าเราคงจะสบายใจได้กับการมาเยือนของกัลยาณมิตรอย่างสมศ.ค่ะ