หลังจากกลับจากงานศพ คุณองค์การณ์ แล้วทำให้มีความรู้สึกว่า สุขภาพเป็นสิ่งสำคัญมากๆ    บางครั้งโรคภัยไข้เจ็บมาแบบไม่รู้ตัว  อย่างเช่น คุณองค์การณ์ ซึ่งทุ่มเทกำลังกายและกำลังใจในการทำงานมาโดยตลอด  แต่ต้องจากเราไปเร็วอย่างไม่คาดคิด พวกเราโชคดีที่มีโครงการ สสพ. สร้างเสริมสุขภาพ  ซึ่งเป็นโครงการที่เยี่ยมของภาควิชาพยาธิฯ  ได้ผลเป็นที่น่าพอใจที่ทำให้ทุกคนได้สนใจการออกกำลังกายมากยิ่งขึ้น   (บางคนอาจจะไม่เคยออกกำลังกายเลย)    เป็นไปได้ไหมค่ะถ้าเราจะมี  โครงการเจาะเลือดตรวจสุขภาพของบุคลากรชาวพยาธิฯประจำปี   อีกสักโครงการ    เพื่อเสริมโครงการ สสพ. จะได้ทราบได้ว่าทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงไม่มีโรคภัยไข้เจ็บแอบแฝง   ไม่ทราบว่าจะมีใครเห็นด้วยหรือไม่