จิตเป็นนายกายเป็นบ่าว

จะทำสิ่งใดควรมีสติ

7คืน8วัน ณ ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูประถัมภ์  ข้าพเจ้ารู้สึกถึงความอึดอัด  การตัดขาดจากโลกภายนอก แสงเดือนแสงตะวันเป็นเช่นไรข้าพเจ้าไม่เคยได้สัมผัสตลอด7คืน8วันที่ผ่านมา  เพราะในแต่ละวันการเดินจงกรม การนั่งสมาธิ การกำหนดเห็นหนอ ยินหนอจถือเป็นเรื่องสำคัญมาก  แต่ภายหลังการปฏิบัติข้าพเจ้ารู้สึกมีสมาธิมากขึ้น จิตสงบมากขึ้นสิ่งเหล่านี้ แสดงให้เห็นว่าไม่ว่าจะทำสิ่งใดควรดำรงไว้ซึ่งสติ มีสมาธิ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สติ สมาธิ ปัญญาความเห็น (0)