ความรู้สึกตั้งแต่วันแรกที่ได้เข้ามาใช้ชีวิตเด็กหอในรั้วมหาวิทยาลัย รู้สึกเหงาค่ะต้องการใครสักคนที่พร้อมจะรับฟัง จะมาเป็นเพื่อน และแล้วข้าพเจ้าก็ได้รู้จักกับเพื่อนต่างคณะ ซึ่งเป็นเพื่อนร่วมห้องนั่นเอง ซึ่งพวกเขาได้มาสร้างสีสันให้กับชีวิตของข้าพเจ้าไม่ให้เหงาอีกต่อไปค่ะ