วิปัสสนากรรมฐานของนศ.ปี2

           เมื่อวันที่ 23-30 พฤษภาคม 2549 นักศึกษาพยาบาลรามาธิบดีปี 2 ได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาสติและปัญญาที่ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นเวลา 7 คืน 8 วัน ตัวข้าพเจ้านั้นก่อนที่จะไปไม่มีความรู้สึกไม่อยากไปสักนิดเดียว แต่ด้วยเป็นหลักสูตรที่ทางคณะบังคับจึงต้องไป สถานที่ที่ตัวข้าพเจ้าคิดไว้แต่แรกก็คือคงเป็นคล้ายๆกับวัด กิจกรรมก็คงมีพระเป็นผู้สอน วันๆก็คงจะนั่งสมาธิและเดินจงกรม  มีแต่เรื่องที่น่าเบื่อ จึงทำให้ไม่อยากไปมากๆ แต่สิ่งที่คาดไว้แต่แรกก็ดูจะไม่ตรงไปสักทุกอย่าง เมื่อข้าพเจ้าได้ก้าวเท้าขึ้นรถของคณะที่จะมารับไปส่งที่ยุวพุทธฯ รถก็วิ่งไปเรื่อยๆพอไปถึงเดอะมอลล์ที่บางแค  ข้าพเจ้าก็คิดว่าทำไมมาทางนี้ มันเจริญไปหรือเปล่า สถานที่ปฏิบัติธรรมต้องอยู่ชานเมืองหรือที่มันไม่เจริญขนาดนี้ เมื่อไปถึง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ชีวิตของนักศึกษาพยาบาลรามาฯความเห็น (0)