ประเมินเพื่อการพัฒนา

JJ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ต่อยอดความคิด จากการประชุมผู้ประเมินคุณภาพ มหาวิทยาลัยนเรศวร สู่มหาวิทยาลัยขอนแก่น

การจัดการความไม่รู้

 หลังจากที่ได้มีโอกาสเข้าร่วมแลกประสบการณ์ในการ เสวนาผู้ประเมินการประกันคุณภาพ ซึ่งจัดโดยหน่วยประกันคุณภาพ ของมหาวิทยาลัยนเรศวร (คลิก)

ภาพที่ ๑ ป้ายต้อนรับผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม"ผู้ประเมินคุณภาพ ประจำปี ๒๕๔๙" ซึ่งจัดเป็นครั้งที่ ๒

ภาพที่ ๒ การเตรียมการของ ม.นเรศวร "ท่านใด?ครับ ในภาพ"

ภาพที่ ๓ บรรยาการการ ฝึกอบรมผู้ประเมินคุณภาพภายใน ของ ม.นเรศวร

ภาพที่ ๔ รองอธิการฯ ผศ.ดร.วิบูลย์ กำลังรายงานท่านอธิการบดี

ภาพที่ ๕ และ ๖ ทีมงานศูนย์บริการวิชาการ นำข้อมูลที่ JJ ไปเรียนรู้จากการ ทีมงานท่านอาจารย์ ดร.วิบูลย์ เจ้าพ่อ QA_KM มาต่อเติมเสริม "จัดการความไม่รู้" เพื่อเตรียมตัว เตรียมข้อมูล จัดการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา ๒๕๔๘ โดยเชิญ ทีมงานท่าน ศาสตราจารย์ น.ท กำจร มนูญปิจุ ร.น และ คณะมาประเมินศูนย์บริการวิชาการ เป็นการภายใน หลังจากที่ได้มาประเมิน ปีการศึกษา ๒๕๔๗ (คลิก)ก่อนที่ มหาวิทยาลัยขอนแก่นจะเริ่มดำเนินการ ให้เสร็จสิ้นภายในเดือนมิถุนายนนี้

JJ

 

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน จากใจของJJ ฮาเฮ ร่วมสร้างสรรค์ความเห็น (2)

Dr.Ka-poom
IP: xxx.47.247.135
เขียนเมื่อ 

แลกเปลี่ยนเรียนรู้...

ขับเคลื่อนหมุนวน...

ต่อยอดความรู้...

สู่สังคม...สร้างสรรค์

JJ
IP: xxx.12.97.120
เขียนเมื่อ 

  เรียน ท่านDr.Ka-Poom

 ท่านมากันวันใดครับ วันที่ ๑ เย็น(ค่ำๆ) F2F เตรียมงานกันดีใหม