วิธีทำ KM ในองค์กรภาครัฐ : 8. เคล็ดลับ “คุณเอื้อ”

• ในการทำ KM “คุณเอื้อ” มีบทบาทสูงมากในการทำให้ KM เนียนอยู่ในเนื้องาน และ KM ช่วยเปลี่ยนวัฒนธรรมองค์กร
• เคล็ดลับ สำหรับ “คุณเอื้อ” คงจะมีหลากหลาย   แต่ที่ผมจะเสนอในที่นี้มีอย่างเดียว คือ จับตาคนทำงาน  และหาโอกาสให้เขานำเสนอผลสำเร็จในสิ่งที่เขาทำ
• นั่นหมายความว่า “คุณเอื้อ” หลีกเลี่ยงการนำเอาผลงานจากหลากหลายหน่วยย่อยหรือหลากหลายพนักงานมาเป็นเจ้าของ หลีกเลี่ยงการเอาผลงานมานำเสนอเองจนมองไม่เห็นว่าผลงานตรงไหนเป็นผลการดำเนินการของใครหรือของคนกลุ่มไหน   แต่ “คุณเอื้อ” คอยหาโอกาสให้เจ้าหน้าที่นำเสนอผลงานของตน/กลุ่มตน โดยตัวเขาเอง ในโอกาสต่างๆ   โดย “คุณเอื้อ” ถอยหลังหนึ่งก้าว ไปอยู่ข้างหลัง    แทนที่จะนำเสนอเอง ก็หันไปส่งเสริม ฝึก โค้ช ให้กำลังใจ ให้เขาได้นำเสนอเอง    เขาจะได้เรียนรู้เพิ่มขึ้น   และที่สำคัญที่สุดเขาจะเกิดความมั่นใจ ภาคภูมิใจตนเอง    และได้รับการยอมรับจากผู้ใหญ่หรือเพื่อนร่วมงาน
• ผมมองว่าการปฏิบัติตนแบบนี้ของ “คุณเอื้อ” เป็นการปฏิบัติธรรม ข้อ จาคะ คือแบ่งปัน    เป็นการแบ่งปันโอกาสในการได้แสดงออกต่อกลุ่มหรือต่อที่ประชุม
• “คุณเอื้อ” จะได้ใจ จากลูกน้องอย่างไม่น่าเชื่อ    ท่านจะได้กัลยาณมิตรที่ผูกพันทางใจกันไปอีกนานเท่านาน หากท่านใช้ยุทธศาสตร์ถอยไปยืนข้างหลัง ให้โอกาสลูกน้องยืนเล่าเรื่องของความสำเร็จ   โดยท่านเป็นโค้ช ฝึกให้เขาเล่าได้อย่างมั่นใจ

วิธีทำ KM ในองค์กรภาครัฐ  : 1    วิธีทำ KM ในองค์กรภาครัฐ  : 2 

วิธีทำ KM ในองค์กรภาครัฐ  : 3   วิธีทำ KM ในองค์กรภาครัฐ  : 4

วิธีทำ KM ในองค์กรภาครัฐ  : 5   วิธีทำ KM ในองค์กรภาครัฐ  : 6

วิธีทำ KM ในองค์กรภาครัฐ  : 7

วิจารณ์ พานิช
๒๘ พค. ๔๙

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailandความเห็น (0)