Learning by teaching ประสบการณ์ตรงจากคุณเปี่ยมสุขและผอก.

KM Learning

วันนี้ดิฉันได้รับจดหมายจากหน่วยงาน Cross-Cultural  Solutions(CCS)ซึ่งเป็นหน่วยงานอาสาสมัครนานาชาติ ได้ติดต่อให้อาสาสมัครจากสหรัฐอเมริกาชื่อ  Ms.Vanessa  Thomas ซึ่งกำลังทำปริญญาตรีเอกชีววิทยาและมานุษยวิทยาจากมหาวิทยาลัย Duke มีความสนใจในการดูแลผู้ป่วยเอดส์ ดิฉันแนะนำให้คุณเปี่ยมสุขสอนเองและถ่ายทอดประสบการณ์ เองและสามารถหัดใช้ภาษาต่างประเทศ 

 

ดิฉันเคยอ่านบทความของดร.เกศรา  รักชาติ ว่าการสอนจะทำให้เราเก่งขึ้นเพราะเราเตรียมตัว อ่านหนังสือมากขึ้น เตรียมคำถามคำตอบ อาจจะปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ  ช่วงที่สอนจะมีโอกาส ลปรร.มากขึ้น ในช่วงจะทำแผน KM ดิฉันไปหยิบ slide ของอาจารย์ประพนธ์มาทบทวนและฉายให้กรรมการเพื่อทบทวน ในวันนี้ท่านรองกิตติโทรมาเพื่อขอให้ พ.จริยา ไปช่วยสอนเรื่องโรคติดต่อหลังน้ำท่วมที่ภาคเหนือ ดิฉันเพิ่งจะคิดออกว่าอาจารย์สอนให้เราทำ Knowledge asset 10 เรื่อง ที่สำคัญขององค์กรเรา ถ้าดิฉันไม่เอาslide ของอาจารย์ประพนธ์มาทบทวนดิฉันอาจนึกไม่ออกว่าจะทำK Asset เรื่องอะไรและอย่างไร  ขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุม  อาจารย์ประพนธ์  ท่านรองกิตติที่ทำให้ดิฉันปิ๊งแว้บมีความรู้เพิ่มขึ้นค่ะ    

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Dr.Achara bamrasความเห็น (0)