เด็กไร้สัญชาติกับศูนย์เด็กก่อสร้างเดอะพาร์คแลนด์ ตากสิน-ท่าพระ

เด็กไร้สัญชาติกับศูนย์เด็กก่อสร้าง

เด็กไร้สัญชาติกับศูนย์เด็กก่อสร้างเดอะพาร์คแลนด์ ตากสิน-ท่าพระ(ตอนที่ 1)

            ด้วยศูนย์เด็กก่อสร้างเดอะพาร์คแลนด์ตากสิน-ท่าพระ  ได้ดำเนินการเปิดการเรียนการสอนตั้งแต่เดือนกันยายน-ธันวาคม 2552 นี้ ซึ่งใช้ตู้คอนเทอร์เนอร์เป็นห้องเรียนซึ่งมีการตกแต่งให้เป็นห้องเรียนที่สวยงาม เป็นศูนย์เด็กก่อสร้างที่น่าใช้เรียน และเป็นแหล่งการเรียนรู้ของเด็กเล็ก เด็กกลาง รวมทั้งกลุ่มแม่และเด็กอ่อน กลุ่มเยาวชน ที่รวมใช้ศูนย์เด็กก่อสร้างอย่างคุ้มค่าในการจัดกระบวนการ

          ในจำนวนเด็กที่มาเรียนในศูนย์เด็กก่อสร้างนั้น มีเด็กที่ไร้สัญชาติจำนวนหนึ่งซึ่งมาเรียน ตั้งแต่เปิดการเรียนนั้นมีเด็กต่างชาติจำนวน 25 คน ที่มาเรียนในศูนย์เด็กก่อสร้าง เด็กที่พ่อแม่เป็นพม่า จำนวนถึง 15 คน ซึ่งเป็นทั้งเด็กเล็ก จำนวน ไม่น้อยกว่า 8 คน ตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอายุ 3 ปี  ซึ่งเด็กเหล่านี้กลุ่มแม่จะมาลูกมาเล่นที่ศูนย์เด็กก่อสร้างพร้อมทั้งเปิดหนังสือนิทานให้ลูกดู  และให้เล่นของเล่นที่มีในศูนย์เด็กก่อสร้าง และรอรับนมกับขนม อาหารเสริม ที่ถ้าศูนย์เด็กก่อสร้างจัดให้  เป็นกลุ่มที่มาศูนย์เด็กฯอย่างสมำเสมอพร้อมทั้งช่วยงานครูในเรื่องการจัดกวาดศูนย์เด็กฯ  ดูจากความตั้งใจของแม่กลุ่มนี้ ต้องการอยากให้ลูกได้เรียนหนังสือภาษาไทย พร้อมทั้งการสื่อสารภาษาไทย ปัญหาที่ครูพบ คือการสื่อสารด้วยคนละภาษาที่ยากมาก  แต่ต้องคอยล่ามซึ่งเป็นลูกของคนเหล่านี้

           กลุ่มพม่ากลุ่มนี้ ได้มีผู้รับเหมาไปรับมาจาก อำเภอสังขละ จังหวัดกาญจนบุรี โดยได้ทำหนังสือขออนุญาตนำคนพม่าเหล่านี้มาทำงาน  และผู้รับเหมาก่อสร้างเองก็นำไปขออนุญาตใช้แรงงานที่สำนักงานเขต และกรมแรงงาน กลุ่มนี้จึงได้รับค่าแรงงานตามที่ตกลงกับผู้รับเหมาก่อสร้าง  แต่สิ่งที่พบคือรายได้ไม่พอกับค่าใช้จ่าย

          กลุ่มเด็กกลาง ซึ่งอยู่ในวัยเรียน มีจำนวน 5 คน ซึ่งเป็นกลุ่มที่ตั้งใจเรียนอย่างมาก เพราะต้องการเรียนภาษาไทย  จะเรียกร้องคุณครูประจำศูนย์เด็กก่อสร้างตลอดเวลา คืออยากเขียน อยากเรียน อยากอ่านหนังสือออก  พร้อมทั้งงานศิลปะ กิจกรรมต่างๆที่คุณครูจัดให้ ตั้งใจเรียน และพร้อมที่จะเรียนรู้

          กลุ่มเด็กโต อายุประมาณ 14-16 ปี เป็นเด็กโตที่ไม่เคยเรียนหนังสือ และไม่มีเอกสารใดๆที่แสดงตัวตนของเด็ก มีจำนวน 2 คน ซึ่งบางวันเด็กก็ออกไปทำงานตามที่ผู้รับเหมาให้ไปทำ เช่น แบกปูน เก็บเศษเหล็ก ดัดเหล็ก แล้วแต่งานจะมีมา  แต่วันนั้นที่ไม่ไปทำงานจะมาคลุกอยู่ที่ศูนย์เด็กก่อสร้าง สนใจทุกอย่างที่คุณครูสอน โดยเฉพาะการเขียนภาษาไทย  การอ่าน และการทำกิจกรรมเช่นวาดภาพ งานศิลปะ เด็กกลุ่มนี้จะขอแย่งเด็กกลุ่มกลางทำ แต่สิ่งที่เห็นอย่างชัดเจนคือการตั้งใจในการเรียนรู้

       

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เด็กลูกกรรมก่อสร้างความเห็น (0)