open standards VS open sources

K
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ความสับสนระหว่าง open standards VS open sources

หลายอาทิตย์ก่อนมีโอกาสได้เข้าร่วมฟังสัมมนาเกี่ยวกับ open standard ก็เลยมีอะไรมาฝาก หลายคนเมื่อพูดถึง open standard ก็จะคิดถึง open source แล้วก็พูดเกี่ยวกับ open source ไปเลย  ก็เลยพูดกันไปคนละเรื่อง จริงๆแล้ว open standard ก็มีความเกี่ยวข้องกับ open source เหมือนกัน

ก่อนอื่นขออธิบายคร่าวๆเกี่ยวกับ open standard ถ้าแปลตรงๆก็คือ มาตราฐานเปิด เป็นมาตราฐานที่ถูกกำหนดขึ้นมาเป็นสากลเพื่อให้อุปกรณ์ต่างๆสามารถทำงานร่วมกันหรือสื่อสารถึงกัน ซึ่งช่วยป้องกันการผูกขาดของบริษัทผู้ผลิตได้ ตัวอย่างง่ายๆก็คือ หัวต่อ USB ที่ถูกออกแบบมาเพื่อให้คอมพิวเตอร์สามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ต่างๆ เช่น mouse, keyboard, และอุปกรณ์ electronics ต่างๆได้ ส่วน open source นั้นเป็นฟรี software ที่ถูกพัฒนาขึ้นมาโดยไม่ได้มุ่งหวังทางการค้า เพราะว่า open source ส่วนใหญ่จะให้ source codes มาด้วยเพื่อให้นักพัฒนาทั้งหลาย ได้พัฒนาโปรแกรมเพื่อใช้งานได้ต่อๆไป 

ดังนั้น Open standard อาจจะถูกนำไปใช้งานในการพัฒนาโปรแกรม open source และ โปรแกรมที่เป็น commercial ก็ได้

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เล็กๆน้อยๆกับคอมพิวเตอร์ความเห็น (0)