ติดต่อ

  ติดต่อ

การพัฒนาเชิงระบบ

เป็นการพัฒนาการจัดการศึกษาเชิงระบบ และเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างการพัฒนาของโรงเรียนเครือข่ายและนักจัดการเรียนรู้

Posted in Gotoknow GotoKnow By 

Post ID: 32117, Created: , Updated, , License: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, Read: Click

  Tags: uncategorized

Comments (0)