ทำการติดตั้งโปรแกรม MRB-Shell ในเครื่องของท่าน แล้วใช้โปรแกรมและแบบจำลองข้าวแก้ปัญหาตามกำหนดในเอกสารชื่อ 030MRB_MRB_XBuild.pdf

 

อรรถชัย จินตะเวช

๓๐ พ.ค. ๒๕๔๙