สามก๊กวันละภาพ วันนี้พิเศษหน่อยนะครับ คือมีมากกว่า 1 ภาพ เป็นตอนเล่าปี่อพยพราษฎรจากเมืองอ้วนเซีย (ราษฎรที่ติดตามเล่าปี่มาจากเมืองซินเอี๋ย+อ้วนเซีย 2 เมือง) ไปเมืองซงหยง ซึ่งจะต้องจัดหาเรือข้ามแม่น้ำไป

  ขณะนั้นโจโฉก็กำลังยกทัพม้าไล่ติดตามมา เป็นตอนที่ฉุกละหุกมาก และเล่าปี่ได้น้ำใจราษฎรอย่างมากก็ตอนนี้แหละครับ

 

ภาพที่ ๑ ภาพที่เห็นทั้งเล่าปี่ กวนอู เตียวหุย จูล่งและขงเบ้ง
อยู่บนเรือลำเดียวกัน มีอยู่ตอนเดียวคือตอนอพยพข้ามน้ำ
จากเมืองอ้วนเซีย ไปเมืองซงหยง แต่ภาพนี้เล่าปี่แต่งตัว
เต็มยศระดับอ๋องเลยทีเดียว แต่งตัวดีเกินไป

 
 

ภาพที่ ๒ เปรียบเทียบกับภาพใน VCD เล่าปี่เห็นชาวบ้าน
ตายต่อหน้า ก็เสียใจจะปีนเสาเรือ ไปกระโดดน้ำตาย
ต้องมีพรรคพวกช่วยห้ามพระเอกไว้

 
 

ภาพที่ ๓ น่าจะเป็นตอนเดียวกัน แต่เป็นเรือลำอื่นๆ ที่อพยพไป
พร้อมๆ กัน

 

     ตอนนี้ สามก๊ก ฉบับเจ้าพระยาพระคลัง (หน) เขียนไว้ว่า

  • ขงเบ้งจึงว่า อันเราจะตั้งรับ กองทัพโจโฉที่เมืองนี้มิได้ จำจะไปเอาเมืองซงหยงเป็นที่มั่น
  • เล่าปี่จึงว่า ซึ่งท่านว่านั้นก็ชอบอยู่ แต่เราวิตกว่า ราษฎรทั้งปวง สู้ติดตามเรามา จะทิ้งเขาเสีย ก็เอ็นดูแก่เขานัก
  • เล่าปี่จึงให้ไปประกาศแก่ราษฎรว่า ถ้าผู้ใดจะสมัครไปกับเราก็ไป แต่ถ้าสมัครอยู่ ก็ตามอัธยาศัย
  • ชาวเมืองทั้งปวงจึงว่า อันจะให้ข้าพเจ้าอยู่ในเมืองอ้วนเซีย สู้ตายมิขออยู่ ถ้าเล่าปี่ไปแห่งใดก็จะขอตามไปด้วย
  • ชาวเมืองทั้งปวง ต่างคนต่างก็ทิ้งที่อยู่เสีย อพยพกันร้องไห้ตามเล่าปี่ไปสิ้น
  • ครั้นอพยพมาถึงกลางน้ำ เล่าปี่แลเห็นราษฎร์ร้องไห้อื้ออึง ก็คิดสงสาร จึงร้องไห้ แล้วว่าคนทั้งหลายนี้พากันมาได้ความลำบากพลัดพรากที่กินที่อยู่ทั้งนี้ก็เพราะเราผู้เดียว เราจะอยู่ไปไยให้คนทั้งปวงได้รับความเวทนาด้วย เล่าปี่ว่าเท่านั้นแล้วก็ลุกขึ้นจะโจนน้ำตาย ทหารทั้งปวงเห็นดังนั้นต่างคนต่างวิ่งเข้าห้ามยุดตัวเล่าปี่ไว้ แล้วพากันร้องไห้รักเล่าปี่สิ้นทุกคน

ภาพจาก : http://lib.verycd.com/2004/10/29/0000024642.html