สถานีโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ วัดยานนาวา

แพรภัทร
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

สถานีพระพุทธศาสนา ๒๔ ชั่วโมง ใน ๒๒ ประเทศทั่วโลก เป็นสื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ได้เรียนรู้จักหลักธรรมในพระพุทธศาสนา และเป็นการสร้างสรรค์ให้สังคมไทยอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข เพื่อให้สังคมไทยมีความมั่นคงแข็งแรง

ออกอากาศผ่านดาวเทียม NSS 6 KU ความถี่ 11635 MHz SYMBOL RATE 27500 KSPS แนวการรับ H สามารถรับชมรายการธรรมดีๆได้ทั่วประเทศไทย และ ประเทศในแถบเอเซียอาคเนย์ เช่น ลาว กัมพูชา เวียดนาม มาเลเซีย สิงคโปร์ บรูไน อินโดนีเชีย ฟิลิปปินส์ ฮ่องกง ไต้หวัน ตอนใต้ของประเทศจีน และกำลังขยายไปทั่วโลกในอนาคตและสามารถรับชมได้ทางเคเบิลท้องถิ่นในจังหวัดต่าง ๆ เช่น ขอนแก่น ภูเก็ต สมุทรปราการ นครสวรรค์ สุพรรณบุรี ลพบุรี อุดรธานี และจังหวัดอื่น ๆ ในอนาคต

 

ในอนาคตอันใกล้ สามารถรับชมได้ทางช่องฟรีทีวี ของ TRUE VISION

ส่วนผู้ที่มีจานดาวเทียม ที่รับชมทางดาวเทียม NSS 6 อยู่แล้ว สามารถปรับจูนเครื่องรับได้เลย

ส่วนผู้ที่มีจานดาวเทียม C-Band สามารถติดตั้งหัว NSS 6 เพิ่มได้เลย

สามารถรับชมทางจานดาวเทียม Infosat ช่อง 12 WBTV

สามารถรับชมทางจานดาวเทียม IPM ช่อง 49 WBTVหรือสามารภรับชมได้ทางจานดาวเทียมอื่น ๆ

ตัวอย่างรายการ

1.รายการ "รู้ ตื่น เบิกบาน"

ออกอากาศทุกวันเสาร์ – อาทิตย์ เวลา 15.00 – 16.00 น.

2.รายการ “ธรรมะอารมณ์ดี

ออกอากาศทุกวันเสาร์ – อาทิตย์ เวลา 18.00 – 19.00 น.

2.รายการ “ศีลธรรมศึกษา  พัฒนาชีวิตยั่งยืน”

ออกอากาศทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 14.00 – 15.00 น.

 

สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่

สถานีโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ วัดยานนาวา

http://www.watyan.tv/

ตั้งอยู่ที่ อาคารมหาเจษฎาบดินทร์ ชั้น ๑ วัดยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ ๑๐๑๒๐

โทรศัพท์ ๐-๒๖๗๕-๗๑๓๔ โทรสาร ๐-๒๖๗๕-๗๐๕๓

E-mail : [email protected] , [email protected] , หรือ http://www.watyan.com

 

ประวัติสถานี :

สถานีโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย ( วัดยานนาวา ) WORLD BUDDHIST TELEVISION OF THAILAND ( WBTV ) เดิมชื่อว่า สถานีวิทยุโทรทัศน์ไททีวี เพื่อการเผยแพร่พระพุทธศาสนา เฉลิมพระเกียรติ ๗๒ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ โดยสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร เสด็จฯ พร้อมด้วยพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ ทรงเปิดสถานีโทรทัศน์เฉลิมพระเกีรยติฯ เมื่อวันที่ ๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๗

ต่อมา ในปี พ.ศ.๒๕๕๑ สถานีโทรทัศน์ได้รับการสนับสนุนจากกองทัพบก โดยความอนุเคราะห์ของ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ ( อดีต ผบ.ทบ. ) พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา ( ผบ.ทบ. ) พล.ท.ประยุทธ์ จันโอชา ( แม่ทัพภาคที่ ๑ ) พล.ท.กิตติทัศน์ บำเหน็จพันธุ์ ( ผอ.ททบ.) ได้จัดสร้างห้องบันทึกเทปโทรทัศน์ขนาดมาตราฐาน พร้อมกับอุปกรณ์

ในปี พ.ศ. ๒๕๕๒ ได้รับการสนับสนุนจาก บริษัท ทีพีไอ โพลีน สนับสนุนการออกอากาศผ่านดาวเทียม NSS 6 เริ่มออกอากาศครั้งแรกเมื่อ ๑๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๒

ในปี พ.ศ. ๒๕๕๒ สถานีโทรทัศน์ WBTV ได้รับการสนับสนุนจากกองทัพบก และ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก สนับสนุนระบบการออกอากาศ และได้ขอพระบรมราชานุญาตเปลี่ยนชื่อจากสถานีโทรทัศน์ ไททีวี เพื่อการเผยแผ่พระพุทธสาสนา เป็น สถานีโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย ( วัดยานนาวา ) โดยมี คณะกรรมการมหาเถรสมาคม เป็นคณะกรรมการที่ปรึกษาฝ่ายบรรพชิต พระเดชพระคุณ พระพรหมวชิรญาณ เป็นประธานสถานี พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็น ประธานที่ปรึกษา พล.อ.เลิศฤทธิ์ เวชสวรรค์ เป็นผู้อำนวยการ โดยมีวัตถุประสงค์ ๑. เพื่อเฉลิมพระเกียรติ ๗๒ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ ๒. เพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาทั้งในและต่างประเทศ ๓.เพื่อการเผยแผ่สาสนกิจ ผลงาน และกิจกรรมต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ ๔.เพื่อให้การศึกษาในเรื่อง ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม ของชาติ และเรื่องอื่นๆ แก่ประชาชน และเยาวชนของชาติ ๕.เพื่อเป็นสื่อสร้างความเข้าใจและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ ระหว่างคนในชาติ ซึ่งมีเชื้อชาติ และศาสนาที่แตกต่างกัน ๖.เพื่อสร้างสรรค์และปลูกจิตสำนึก ให้คนในชาติมีความรักและเกิดความหวงแหน ในสถาบัน ชาติ สาสนา พระมหากษัตริย์ อย่างแท้จริง

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ได้เสด็จพระราชดำเนิน พร้อมด้วย พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายา และพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ ทอดพระเนตร ห้องบันทึกเทปโทรทัศน์ เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๑

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ได้เสด็จพระราชดำเนิน พร้อมด้วย พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายา ทอดพระเนตร ห้องควบคุมการออกอากาศ เมื่อวันที่ ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๒

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน รู้ ตื่น เบิกบานความเห็น (1)

ธรรมะสวัสดี ท่านอาจารย์

ชื่นชมและให้กำลังในการสืบสานพระพุทธศาสนา

พระอาจารย์เป็นพิธีกรรายการ "ธรรมอารมณ์ดี"

ธรรมะจัดสรร คงมีโอกาสได้ร่วมงานกัน

เจริญพร