วันนี้ คณะทันตะ มข เปิดการเรียนการสอนวันแรกของเทอมต้น ปีการศึกษา ๒๕๔๙

เปิดใช้ห้องบรรยาย สำหรับนักศึกษา ทั้งอาจารย์และนักศึกษามาสอนมาเรียนกันตั้งแต่เช้า

พอสายหน่อย คุณยุพิน แจ้งว่าเครื่องปรับอากาศในห้อง บรรยาย DT 7 ไม่เย็น เมื่อช่างสุกิจ  ไปสำรวจแล้วพบว่านำยาแอร์หมด   ได้ติดต่อคุณศุภฤกษ์ ที่เป็นหัวหน้าหน่วยซ่อม และคณะฯมีลูกจ้างประจำอยู่สองคนที่ดำรงตำแหน่ง พนักงานผลิตทดลอง คือคุณรจนาท   และพนักงานขับรถยนต์ คือ คุณ วิลาศ โดยที่ทั้งสองคนมีความรู้เกี่ยวกับการซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ

ช่วงเช้าทั้งคู่ติดธุระ แต่พอช่วงบ่ายคุณรจนาท   ทองยศ ก็จัดการเติมนำยาแอร์ได้เรียบร้อย โดยไม่ต้องร้อนถึงหน่วยพัสดุให้ต้องตามบริษัทซ่อมแอร์มาซ่อม คณะฯสามารถประหยัดงบประมาณได้หลายครั้งแล้วจากการซ่อมแซมในลักษณะนี้

งานนี้ห้องบรรยายก็เย็นได้ในวันเดียว จึงขอชื่นชมค่ะ