จัดการความรู้องค์กรการเงินตำบลในคลองบางปลากด

ก่อนวางแผนจัดการความรู้
อาจารย์นิสา พักตร์วิไล ทีมวิจัยจาก ม.ราชภัฏวไลอลงกรณ์ ฯ เล่าให้ฟัง ว่า ตอนนี้กำลังอยู่ในขั้นเก็บข้อมูลเพิ่มเติมของแต่ละกองทุนเพื่อให้มีข้อมูลเบื้องต้นก่อนวางแผนในการจัดการความรู้ถ้าเรายังไม่มีข้อมูลที่จะทำแผนเราคงจะทำงานลำบาก 
ทางคณะผู้วิจัยและคุณอำนวยจึงคิดกันว่าควรมีการเก็บข้อมูลที่เป็นมาตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบัน

ว่ามีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้าง

 

พอดีทางเครือข่ายได้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการเครือข่ายใหม่และได้จัดสรรตำแหน่งโดยการโหวตรับรองผลไปเรียบร้อย

 

โดยมีคุณเทพพิทักษ์ เป็นประธานเครือข่ายเหมือนเดิม

 

ในตำแหน่งอื่นๆได้มีผู้รับผิดชอบทั้งสิ้นโดยให้ตัวแทนจากหมู่ต่างๆเข้ารับผิดชอบในหน้าที่

 

และก็มีปัญหาขึ้นมาในที่ประชุมเลือกคณะกรรมการว่า

 

แล้วหมู่บ้านที่ไม่เข้าร่วมเลยจะทำอย่างไร เพราะในวันนั้นมีเพียง 8

 

หมู่บ้านที่เข้าร่วมประชุม

 

ทางพัฒนาอำเภอจึงแก้ปัญหาโดยการตั้งไว้เป็นคณะกรรมการ

 

(ที่ไม่มีตำแหน่งรับผิดชอบ)แล้วจะทำหนังสือเชิญและหนังสือยินยอมต่อไป

 

(เนื่องจากในที่ประชุมเห็นว่าหากหมู่บ้านใดไม่เข้าร่วมกิจกรรมใดๆเลย

 

ของเครือข่ายตำบลเงินที่ทางรัฐสนับสนุนให้จะไม่ไปถึงหมู่เหล่านั้นจึงต้องทำหนังสือยินยอม)

 

ลงพื้นที่ หลายๆ อาทิตย์ก็จะเจอปัญหาแบบนี้เสมอ

 

อยากจะบอกเล่าปัญหาที่คาใจอยู่ให้ฟังนะคะ คือว่า ตอนนี้ทางคณะกรรมการ ฯลฯ

 

ที่ทำงานภาคสังคมของเครือข่ายมีประชุมเยอะแยะมากมายเหลือเกิน บางครั้ง 2-3

 

หน่วยงานจัดในเรื่องเดียวกันทั้งลงไป

 

ทั้งที่ประชุมในพื้นที่และต้องออกไปประชุมข้างนอก ถามเล่นๆว่า

 

หากคณะกรรมการในหมู่บ้านไม่ได้ทำมาหากินในอาชีพของตัวเองเลย

 

เพราะวันหนึ่งๆต้องประชุมๆๆๆ แล้วอนาคตจะเกิดอะไรขึ้น เค้าจะอยู่ได้หรือไม่

 

แล้วจะมีวิธีการดำเนินการอย่างไรได้คะ

 

เป็นโชคดีของทางกองทุนตำบลที่ประธานและสมาชิกหลายๆท่านมีธุรกิจส่วนตัวที่ไม่ต้องหาเช้ากินค่ำ

 

แต่ก็อีกมีปัญหาแน่นอนอย่างน้อยก็กับครอบครัวถ้าไม่ได้ทำความเข้าใจกันก่อน

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สวัสดิการและองค์กรการเงินชุมชนความเห็น (0)