ก็อย่างเช่น เวลาเราไปซื้อของที่ห้างสรรพสินค้าเราก็จะคิดเงินทางพนักงานก็จะนำบาสโค้ดหรือรหัสแท่งไปคิดเงิน หรือบางครั้งเวลาเราไปยืมหนังสือที่ห้องสมุดก็จะพบว่ามีรหัสแท่งเหมือนกันเพราะจะง่ายต่อการยืมแล้วก็มีความสะดวกขึ้น